Hodjanernes Blog

14 august 2008

Etnicitet og medierne?

Der er formentlig mange andre end mig, der ofte undrer sig over hvorfor medierne udlader at nævne forbryderes etniske oprindelse i billedmateriale og artikler. Jeg har derfor undersøgt det nærmere og er (indtil videre) kommet frem til nærværende:

”Somalier-sagen”
Af de vejledende regler for god presseskik punkt C.4. fremgår det, at det bør undgås at nævne personers slægtsforhold, stilling, race, nationalitet, trosbekendelse eller organisationsforhold, medmindre dette direkte har med sagen at gøre. Baggrunden for reglen er at undgå, at bestemte befolkningsgrupper stemples på grund af enkeltpersoners handlinger.

Pressenævnet har i 2002 behandlet en klage, der relaterede sig til denne bestemmelse. Nævnets kendelse af 20. marts 2002 (sag nr. 23/2002 gengivet her side 49) vedrørte en omtale af en straffesag, hvor to somaliske søstre var blevet idømt fængselsstraf for vold mod en pige, som søstrenes broder tidligere var blevet dømt for at have voldtaget. I forbindelse med omtalen blev søstrenes nationalitet nævnt.

De to søstre klagede til Pressenævnet, idet de henviste til ovennævnte bestemmelse.Klagerne gjorde gældende, at deres nationalitet intet havde at gøre med den sag, som bladet havde omtalt.

Bladet (JP) argumenterede omvendt for, at oplysningen var relevant i betragtning af den plads, som indvandrerkriminalitet havde indtaget i medierne igennem de seneste år. Bladet anførte samtidig, at det tilkommer medierne – i lyset af den aktuelle samfundsudvikling og generelle samfundsdebat – at vurdere, hvilke oplysninger der er relevante for offentligheden.

Sagen delte nævnet, idet tre medlemmer udtalte: ”Vi finder – uanset den løbende offentlige debat om kriminalitet, der begås af flygtninge og indvandrere – at det i den konkrete sag ikke har nogen relevans at nævne de to søstres nationalitet”. Bladet havde således handlet i strid med god presseskik. Ét medlem fandt under hensyn til den løbende offentlige debat ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af bladet.

Sagen blev efterfølgende drøftet på nævnets plenarmøde, hvor der var enighed om reglens berettigelse, men tillige om, at de hensyn, reglen beskytter, må afvejes med hensynet til ytringsfriheden og mediernes pligt til at informere. Ved den konkrete anvendelse må det også tages i betragtning, om angivelsen af nationalitet er relevant for artiklen.

Der var også på plenarmødet delte meninger om, hvorvidt det i den konkrete sag var berettiget at nævne klagernes nationalitet. Sagen vakte stor opmærksomhed og foranledigede en offentlig debat om, hvorvidt medierne bør undlade at angive nationalitet i forbindelse med omtale af straffesager.

En lang række medier kommenterede i deres ledere nævnets afgørelse, som der var delte meninger om, ligesom nævnets kendelse flittigt blev kommenteret i læserbrevsdebatten.

Sagen er i øvrigt kommenteret af (tidligere) adm. chefredaktør ved Ekstra Bladet, Hans Engell, i nævnets årsberetning 2001, side 8.

 

Læs aktuel artikkel hvor EB går over stregen for “god presseskik” her

Eller BT’s brud på samme skik her

4 kommentarer »

 1. Mon ikke ‘god presseskik’ og medieloven er underlagt Grundlovens paragraf 77:
  Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres !

  Like

  Kommentar af Fidibus — 14 august 2008 @ 14:14

 2. Det er ALTID relevant når besøgende begår kriminalitet i vores land. Her ville det måske være mere relevant at nævne familienavnet, da det åbenbart er en familie af forbrydere, som ethvert fornuftigt menneske bude holde sig langt fra.

  Den største forbrydelse er her, at familien ikke er sendt hjem hvor de hører til.

  Like

  Kommentar af rettentilselvforsvar — 14 august 2008 @ 14:46

 3. Læg mærke til, at når en dansker har begået en forbrydelse, så fremgår det ofte klart af nyhedsartiklen.
  Er det en fremmed, så er det ofte floromvundent.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 14 august 2008 @ 15:33

 4. PS. Pressenævnet blev åbenbart skabt i forbindelse med tyskernes besættelse af Danmark…..

  Like

  Kommentar af Fidibus — 14 august 2008 @ 17:04


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: