Hodjanernes Blog

14 august 2008

EB bryder igen med “god presseskik”

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 15:15

Spørg hvem som helst fra R, om det er relevant at nævne navnet her hele fire gange

Mere muslimsk videnskab

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 12:55

Mohmmed Emad ligger begravet i sand fra hovedet og ned i El Dakrror-området i Egypten. Man tror på, at sandet har en helende effekt

Læs videre

”Gud ske tak og lov, at russerne kom”

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 12:52

Sydosseternes varme følelser for Rusland har været et irritationsmoment for skiftende georgiske ledelser siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991. Og en kilde til undren i Vesten, for hvorfor ønsker et ikke-russisk folk tilsyneladende helt frivilligt at høre under Rusland? Især når man tænker på, at osseternes næsten-naboer, tjetjenerne, gennem to ekstremt blodige krige i 1990’erne prøvede at frigøre sig fra den russiske dominans?

Læs videre her

Kan forbud mod ord forebygge terror?

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 12:43

Danske politikere tvivler på, at et forbud mod bestemte ord kan forebygge terror. PET hævder, at ord som ‘hellig krig’ og ‘martyr’ er med til at gøre terroren religiøs

Læs videre her

Amerikansk kvinde dræbte i jalousi over bigami

Filed under: Islam, Tørklæde, USA/Canada — ManInBurka© @ 12:41

En mand fulgte muslimsk skik og giftede sig med kone nummer to. Men det kostede ham livet, da hans første kone blev ramt af jalousi

Læs videre her

Er bigami tilladt i USA?

Det er ikke en Honda men en Hodja

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 12:23

Etnicitet og medierne?

Der er formentlig mange andre end mig, der ofte undrer sig over hvorfor medierne udlader at nævne forbryderes etniske oprindelse i billedmateriale og artikler. Jeg har derfor undersøgt det nærmere og er (indtil videre) kommet frem til nærværende:

”Somalier-sagen”
Af de vejledende regler for god presseskik punkt C.4. fremgår det, at det bør undgås at nævne personers slægtsforhold, stilling, race, nationalitet, trosbekendelse eller organisationsforhold, medmindre dette direkte har med sagen at gøre. Baggrunden for reglen er at undgå, at bestemte befolkningsgrupper stemples på grund af enkeltpersoners handlinger.

Pressenævnet har i 2002 behandlet en klage, der relaterede sig til denne bestemmelse. Nævnets kendelse af 20. marts 2002 (sag nr. 23/2002 gengivet her side 49) vedrørte en omtale af en straffesag, hvor to somaliske søstre var blevet idømt fængselsstraf for vold mod en pige, som søstrenes broder tidligere var blevet dømt for at have voldtaget. I forbindelse med omtalen blev søstrenes nationalitet nævnt.

De to søstre klagede til Pressenævnet, idet de henviste til ovennævnte bestemmelse.Klagerne gjorde gældende, at deres nationalitet intet havde at gøre med den sag, som bladet havde omtalt.

Bladet (JP) argumenterede omvendt for, at oplysningen var relevant i betragtning af den plads, som indvandrerkriminalitet havde indtaget i medierne igennem de seneste år. Bladet anførte samtidig, at det tilkommer medierne – i lyset af den aktuelle samfundsudvikling og generelle samfundsdebat – at vurdere, hvilke oplysninger der er relevante for offentligheden.

Sagen delte nævnet, idet tre medlemmer udtalte: ”Vi finder – uanset den løbende offentlige debat om kriminalitet, der begås af flygtninge og indvandrere – at det i den konkrete sag ikke har nogen relevans at nævne de to søstres nationalitet”. Bladet havde således handlet i strid med god presseskik. Ét medlem fandt under hensyn til den løbende offentlige debat ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af bladet.

Sagen blev efterfølgende drøftet på nævnets plenarmøde, hvor der var enighed om reglens berettigelse, men tillige om, at de hensyn, reglen beskytter, må afvejes med hensynet til ytringsfriheden og mediernes pligt til at informere. Ved den konkrete anvendelse må det også tages i betragtning, om angivelsen af nationalitet er relevant for artiklen.

Der var også på plenarmødet delte meninger om, hvorvidt det i den konkrete sag var berettiget at nævne klagernes nationalitet. Sagen vakte stor opmærksomhed og foranledigede en offentlig debat om, hvorvidt medierne bør undlade at angive nationalitet i forbindelse med omtale af straffesager.

En lang række medier kommenterede i deres ledere nævnets afgørelse, som der var delte meninger om, ligesom nævnets kendelse flittigt blev kommenteret i læserbrevsdebatten.

Sagen er i øvrigt kommenteret af (tidligere) adm. chefredaktør ved Ekstra Bladet, Hans Engell, i nævnets årsberetning 2001, side 8.

 

Læs aktuel artikkel hvor EB går over stregen for “god presseskik” her

Eller BT’s brud på samme skik her

Waffen-SF: Medvind på cykelstierne!

Filed under: Danmark, EAD, EU, Jihad, Politik, Populist, SF, Shariah, Våben — Tags: — Skjoldungen @ 11:54

Nu hvor EF-domstolen har fjernet problemet er Filli Safendal blevet modig.

Filli SafendalSelv om Gud og hvermand ved, at Suicidalakrobaternes ledelse kun støtter “den stramme udlændingepolitik” på skrømt vil Søvndalisterne også være med i taskenspillet. Deres våde drømme om Mohammedanmarks deltagelse i EUrabia’s militære eventyr – heute gehört uns Europa, morgen die ganze Welt – røg jo i vasken med Anders Fups rettidige aflysning af folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.

Hvorfor gør de sig selv til grin? – De kunne vel bare ringe til domstolen og få landets deltagelse i “EUROGENDFOR“, “EUROFOR“, “EDA” og “WEU”  gjort obligatorisk. Er Vakse Willy ved at falde af på den?

Fra Kristeligt Dagblad: SF freder 24-års reglen

I et fælles S-SF-udspil, der torsdag præsenteres på Socialdemokratiets sommergruppemøde, lover SF at undlade at stille krav om at få ændret omstridte regler.  Socialdemokraterne og SF præsenterer torsdag et fælles integrationsudspil. Det sker på Socialdemokratiets sommergruppemøde i Silkeborg.

Det mest kontroversielle er regeringens stramme regler for familiesammenføring, som Socialdemokratiet har tilsluttet sig. I den fælles plan lover SF, at reglerne fortsat kan bestå efter et regeringsskifte. Det fremgår, at SF fortsat er imod 24-års reglen og tilknytningskravet, men vil ikke kræve reglerne ændret. Samtidig anerkender SF, at der er stor opbakning i befolkningen bag de stramme udlændingeregler. Dermed freder SF reelt 24-års reglen og tilknytningskravet.

Trine Pertou Mach, der er medlem af SF’s hovedbestyrelse, siger, at SF’s kovending skyldes et ønske om at få fjernet den usikkerhed, som regeringen og Dansk Folkeparti forsøger at skabe om oppositionens indvandrer- og integrationspolitik. – “Regeringen og Dansk Folkeparti prøver at skabe det indtryk, at oppositionens politik er vejen til helvede. Vi vil gerne have fjernet den usikkerhed og forklare, hvad der sker, hvis vi får en socialdemokratisk ledet regering”, siger Trine Pertou Mach til TV2 News.