Hodjanernes Blog

10 august 2008

I Norge hedder justitsblondinen Knut.

Filed under: Blogs Scandinavian etc, Danmark, Indvandring, Jihad, Jura, Konservative, Kriminalitet, Norge — Tags: — Skjoldungen @ 14:18

“Her går det godt, fru Kammerherreinde, her går det godt, så godt, så godt!”

Lene OtisFra Human Rights Service i Norge:

Justits- og politiminister Knut Storberget hevder kriminalitetsutviklingen går i riktig retning.

08.08.08: Fra 2004 til 2007 har antall voldtekter økt med hele 28 prosent, mens grov vold med legemsbeskadigelse har økt med 16 prosent. Samtidig er politiets oppklaringsprosent redusert. I Oslo blir 4 av 5 forbrytelser aldri oppklart, og politiet advarer folk mot å bevege seg i store deler av sentrum på kveldstid. Men Storberget er strålende fornøyd.

På sin skryteliste trekker Storberget spesielt frem reduksjonen i soningskøen, nedgangen i antall vinningsforbrytelser og lave drapstall (10) første halvår av 2008.

Rekordhøye tall for voldtekter og grov vold

SSBs kriminalstatistikk viser at antall voldtekter har økt med hele 28 prosent fra 2004 til 2007, til en ny trist rekord med i alt 945 registrerte voldtekter. I tillegg økte antall voldtektsforsøk med 20 prosent. I Oslo ble det begått 196 voldtekter i 2007. Det er mer enn en voldtekt annen hver dag i en by med drøyt en halv million innbyggere. I tillegg har det de siste årene oppstått helt ”nye former” for grov voldskriminalitet som gruppevoldtekter, vold mot homofile og terrorforsøk. Disse forbrytelsene var knapt nok kjent i Norge for 10-20 år siden.

Statistikken viser også at det var en klar økning i voldskriminaliteten, spesielt innen grov vold. Antall forbrytelser mot liv, legeme og helse økte med 5 prosent fra 2004 til 2007. Innen den grovere voldskategorien ”legemsbeskadigelse” var det en økning på hele 16 prosent, til 3 300 hendelser. Antall legemsbeskadigelser i 2007 viser derfor nok en trist Norgesrekord. Samtidig viser Storbergets egne tall at antall legemsbeskadigelser med kniv økte med hele 32 prosent fra første halvår 2004 til 2008. Tallene for knivskadde for første halvår 2008 viser trolig enda en alvorlig Norgesrekord – med 184 knivsskadde personer.

Lengre saksbehandlingstid og lavere oppklaringsprosent

Storberget sine tall viser også at politiet sliter med svake resultater. Dette illustreres av at oppklaringsprosenten har gått ned i Storbergets regjeringstid. For volds- og seksualkriminalitet ble oppklaringsprosenten redusert med om lag 2 prosentpoeng fra 2004 til 2008. I Oslo politidistrikt er oppklaringsprosenten så lav som 20,6 prosent. Hele 4 av 5 forbrytelser i Oslo blir altså ikke oppklart. I tillegg reduseres politiets saksbehandlingstid, de siste to årene er den gått fra 111 dager (2006) til 121 dager (2008). Men Storberget er strålende fornøyd. ”Kriminalitetsutviklingen går i riktig retning” sier han, antakelig enda i feriemodus.

Nu falder der kamelmøg ned.

Filed under: Blogs Foreign English, Imamer, Islam, Shariah, Tørklæde, Uran — Tags: , — Skjoldungen @ 00:16

En eller anden får røven på halal-komedie: Det Uranske olympiadehold havde en kvindelig flagbærer.

fanebærerTehran, 8 August (AKI) – Iranian religious figures have criticised that Olympic female rower Homa Hosseini was chosen as the flagbearer of Iran, calling the move a ‘heresy’. “To make a woman march with the flag of the Islamic Republic in Beijing, is pure heresy and shows total disobedience of the laws mandated by our spiritual guides,” said Seyye Ahmad Elmalhoda, leader of Friday prayers in Iran’s holy city of Mashad. Hosseini, 19, grew up in Iran’s Kermanshah province in western Iran, she is one of three Iranian female competitors at the Olympic Games and Iran’s first ever female rower. The other two female competitors are Najmeh Abtin (archery) and Sara Khosjamal (Tae Kwon Do). – “To make this woman march means to openly declare war to our religious values. Whoever is responsible for this unforgivable act, he should know that this gesture constitutes an obstacle for the ‘appearance’ of Mahdi,” said Elmalhoda. – He was referring to the mainly Shia Islam belief that imam Mohammed al-Mahdi will appear to fight a final apocalyptic battle over the forces of evil.  Followers believe he was born in the year 868 and has been in hiding ever since awaiting a decision from god to reappear.