Hodjanernes Blog

3 august 2008

Vågner Sverige?

Filed under: Aviser mm, Blogs Scandinavian etc, Evidens, Indvandring, Islam, Jihad, Kriminalitet, Sverige, Totalitære — Tags: — Skjoldungen @ 14:38

Den totalitære et-partistat hinsidan er måske kun skindød. Der observeres stadig sporadisk, rudimentær hjerneaktivitet.

SverigePå onsdag vil deres “Kriminalitetsforebyggende Råd” offentliggøre en politisk ukorrekt rapport. Heri dokumenteres at det er komplet meningsløst at tale om “indvandrere” når talen falder på den eksploderende kriminalitet.  Ej heller spiller socio-økonomiske forhold nogen som helst rolle. i den sammenhæng. Således er indvandrere fra f.eks. fjernøsten, Indien o.s.v. ikke overrepræsenterede i forhold til “personer med svensk baggrund”. Det er alene ganske bestemte lande – med Chile som en ejendommelig undtagelse – der forsyner statistikken med en 100% øget hyppighed i den generelle kriminalitet og 3-400% i den grovere, såsom mord, røveri, umotiveret vold og voldtægt.

Rapporten vil muligvis blive forsøgt “justeret” inden på onsdag, idet man fra udgivernes side “er nervøse” over den forventelige reaktion i et land, hvor man i diskussion af kriminalitet ikke må så meget som tænke på eet, ganske bestemt ord. Dette ord nævnes da heller ikke i rapporten.  Det står kun mellem linierne. Tydeligt.

Hat tip: Grisehandler Oluf Larsen.


UPDATE: Det er ikke kun regeringen der sover i timen. Via kommentarne er jeg blevet gjort opmærksom på, at den omtalte artikel og rapport stammer helt tilbage fra 2005. Jeg lader alligevel posteringen stå, idet den nu illustrerer den uhyggelige effektivitet hvormed man i det sidste østblokland er i stand til at fortie og undertrykke selv den mindste ansats til at se virkeligheden i øjnene. Spørgsmålet i overskriften er altså besvaret benægtende. Stakkels Sverige.

Smagsdommere og usmagelige dommere.

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Indavl, Indvandring, Islam, Journalister, Jura, Loonies, Porno, Shariah — Tags: — Skjoldungen @ 00:25

Samarbejds-Politiken i ekstatisk jubel: flere fætter-kusine- og tvangsægteskaber, flere “sjove” børn.

At “Samarbejds-Politiken” hovedsagelig beskæftiger sig med de ekskrementære materier er velkendt, men  i indeværende stund har de scyballistiske, sodomistiske og kopulatoriske reportager måttet vige pladsen til fordel for incestuøs henrykkelse over kulturberigernes reproduktionsadfærd og deres lejetropper, dommerne (Igen disse dommere!) –  Som salig Karl Madsen sagde: “for at blive jurist kræves 90% røv og 10% hoved”. Det lader til, at kravet til IQ er endnu lavere:vanskabning

Domstole underkender afslag på fætter-kusine-ægteskaber.

Udlændingemyndighedernes behandling af en række ansøgninger om familiesammenføring fra fætter-kusine-ægtepar har været mangelfuld. Derfor ændrer Udlændingeservice nu praksis, efter at domstolene i otte ud af ni sager har omgjort myndighedernes afslag til ægtepar fra blandt andet Tyrkiet, Pakistan og Irak. Udlændingeservice er i forvejen under hård kritik for at give mangelfuld vejledning til ansøgere om familiesammenføring.

Retter ind efter domme
Den ændrede praksis over for fætter-kusine-ægtepar betyder, at myndighederne nu vil bruge mere tid på at interviewe ansøgerne for bedre at kunne vurdere, om der er tale om et tvangsægteskab. “Vi retter selvfølgelig ind efter dommene, og for ganske nylig er vi begyndt at kalde folk ind til interview i udvidet grad”, fortæller ægtefællekontorets souschef, Caroline Heneult.

Hidtil har fætter-kusine-ægtepar, der søger familiesammenføring i Danmark, næsten kunnet være sikre på at få afslag. For ifølge udlændingeloven formodes en fætter og en kusine at være tvangsgift. Den omstridte ’formodningsregel’ blev indført i 2004 og stempler alle fætter-kusine-ægteskaber som tvangsægteskaber, medmindre “særlige grunde taler derimod”.


Sådanne “særlige grunde” findes ikke i “Samarbejds-Politkens” forestillingsverden. Her vil man naturligvis gerne have udvidet sit naturlige læsersegment med endnu flere psykiske ejendommeligheder og “mentalt udfordrede” – herunder dommere.