Hodjanernes Blog

20 juli 2008

Pat Condell om vore multi-kulti-fascister.

Filed under: Blogs Foreign English, Dhimmier, Imamer, Islam, Politisk korrekte, Racisme, Radikale, UK — Tags: — Skjoldungen @ 19:52

Mens du hører ham, så undlad venligtst at tænke på De Radigale. De kunne blive fornærmede.

Lighed for loven.

Sharia’en gør ingen forskel på os vantro og andre aber.

abeIndonesien er hjemsted for nogle af de sidste orang-utan’er på kloden. Diverse dyrevenlige mennesker og videnskaben prøver derfor at redde dem fra udryddelse. Men Indonesien er også et muslimsk land. Så her gælder shari’a – hvadenten man nu tilhører den ene eller den anden art af aber, det være sig kristne, jøder, buddhister, hinduer, chimpanser, gorillaer eller – som en tysk dyreven fornylig opdagede – orang-utan’er.

Disse vore nære slægtninge – altså til os vantro o.s.v. – er nogle nysgerrige spilopmagere, navnlig når de er børn. Det kan derfor hænde at de i kådhed ser deres snit til at “stjæle” en appelsin.  Og så kan de ikke undskylde sig med at være en truet art eller på anden måde være bedre stillet end os andre aber. Altså falder straffen omgående: den lille,  formastelige orang-utan’s hånd hugges af. Så kan den lære det, kan den!


Da vi her på Hodjas Blog også holder meget af de andre dyr, vil vi henstille til hr. Bæk Simonsen at han snarest holder en forelæsningsrække om shari’aens velsignelser i landets abegrotter.

Hat tip: Politicallyincorrect.de

Er Paven katolik?

De af os som vil give vore børn en solid undervisning sætter dem i friskole. Det gør muslimerne også…

I det islamiske mønstersamfund, Saudi-Arabien, udgiver staten officielle lærebøger til brug for undervisningen i skolerne.  Her følger et udpluk:

– Straffen for homosexualitet er døden. Profeten og hans selskab var enige om at homosexuelle skulle dræbes, men de var uenige om metoden: enten skulle de brændes eller kastes ud fra stor højde…

– Der findes ikke et eneste eksempel på  ulovlige organisationer eller virksomheder hvor jøderne ikke er med…

– Zionismen har nået sine mål ved hjælp af en række organisationer, for eksempel Lions Club og Rotary – som er det samme som frimurerloger baseret i USA og med agenter over hele verden…

– Kristne kan betegnes som svin og aber, jøder skal fordømmes.. Bjergene befaler at alle muslimer skal dræbe jøder…

– Den franske revolution blev skabt af jøder for at nedbryde samfundet og sprede jødiske værdier…

– Den Første Verdenskrig var jødernes fejl…Jøderne startede den…

– Frimurerne er en jødisk organisation hvis motto er frihed, lighed og broderskab…


Fem millioner unge Saudi-Arabere opdrages hvert år i denne fredselskende religion, kaldet islam.

Hvor mange islamiske friskoler findes for nærværende i Mohammedanmark? – Hvad koster de skatteyderne? – Og hvad tror Bertel Bims man underviser i? – Kan det monstro tænkes at de underviser i islam?

Fra: Östra Ölands fria horisont. (jo, jo… Sverige har skam en overlevende kerne af opposition).