Hodjanernes Blog

5 juni 2008

Dansk Folkepartis Ungdom vil belønnes

Filed under: Danmark — Tags: , , — Hodja @ 23:41

Dansk Folkepartis Ungdom skriver i åbent brev til Ritt Bjerregaard.

”Vi har forstået, at kravet for at få et hus stillet til rådighed er, at man ødelægger dele af – eller hele – bydele. Vi vil derfor gerne gå så langt som at tilbyde at ødelægge en bydel for dig efter dit valg. Vi tænkte, at du eventuelt havde en bydel som du gerne ville have ryddet for at få plads til nogle af dine billige boliger. Vi kunne derfor til fælles glæde samarbejde om dette projekt,” skriver ungdomspartiet.

SE også:

Bevæbnet med brosten protesterede demonstranter grundlovsdag mod et nyt ungdomshus i København. Brostenene var dog fremstillet af flamenco.

GEERT WILDERS’ SPEECH IN THE DANISH PARLIAMENT, JUNE 1, 2008

Ladies and gentlemen,

I am very honoured indeed to have been invited by the Danish Free Press Society to speak in the Danish Parliament, the heart of Danish democracy. My special thanks go to Lars Hedegaard and Katrine Winkel Holm, who were so kind to invite me here.

As you may know, the title of my short film about the Koran and Islam is Fitna . Fitna is an Arabic word with many meanings. The most common translation is ‘ordeal’ or ‘trial’. The name Fitna symbolises my view that Islam is the ordeal with which the free West is currently confronted. Are we prepared to defend our achievements, such as the equality of men and women, of heterosexuals and homosexuals as well as the separation of Church and State? I would like to throw some light today on the question of whether the Netherlands and Europe will be able to face that ordeal and stand the test. I will also address the question of why I made Fitna , and relate to you some of the reactions to my film as well as some of my personal circumstances. Lastly, I will offer you some thoughts on the future of freedom and democracy in Europe.

Let me first explain to you why I made Fitna.

Hollandsk dhimmibesøg i Ægypten

The Dutch church leaders will seek audience with the Egyptian Grand Mufti in an attempt to limit the damage that could be caused by MP Geert Wilders’ anti-Koran film.

Muhammed Sayyed Tantawi will receive the Dutch delegation in Cairo next week. He is regarded as one of the highest religious authorities in the Islamic world.

Mere på NISNews

The appeal court in The Hague yesterday acquitted a Rotterdam man of threatening MP Geert Wilders.

Filed under: Holland, Islam, Jura, Labaner — Tags: , , — Hodja @ 22:51

The man, who says he is an artist, set up monuments on the street for Wilders as if he had been assassinated.

A district court in Rotterdam acquitted the man, Jonas Staal, in August 2007. Like the lower court, the appeal court ruled yesterday that there was insufficient evidence of a threat. The altars did not involve “any announcement of an anticipated death of Wilders nor a reference to the way in which this would happen”, the judges stated.

 

Mere på NISNews

Unilateral beklagelse kræves

Filed under: Danmark, Immigration, Islam — Tags: , — Hodja @ 01:25

Dansk Muslimsk Union (DMU) fordømmer i en pressemeddelelse mandagens overfald og trusler mod herboende danske muslimer, og DMU opfordrer samtidig statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til at gøre det samme.

»Dansk Muslimsk Union opfordrer desuden ledende repræsentanter for det danske folkestyre, herunder statsminister Anders Fogh Rasmussen, til at fordømme og tage afstand fra overfaldene, således at den samlede danske befolkning tydeligt kan se, at der ingen som helst plads er til ekstremistiske forbrydelser i det danske samfund,« står der i pressemeddelelsen.

Mere på Jyllands-Posten

Tip: Aida

Leder i Jyllands-Posten: 1938 – 2008

P. MUNCH, ERIK SCAVENIUS – Margrethe Vestager. Er det for hårdt; ligefrem uretfærdigt?

Det Radikale Venstre har et meget stort medansvar for flere perioders udenrigs- og sikkerhedspolitiske svigt, da det virkelig gjaldt i danmarkshistorien. Det er en arv, som partiet stadig trækkes med

Det var den radikale appeasement-politik, der var Danmarks officielle svar på udfordringen fra Nazityskland. Det endte i Besættelsen i 1940. Det radikale islæt i fodnotepolitikken i 1980’erne er ligeledes uomtvisteligt, personificeret ved Niels Helveg Petersen. Også her bragte det Danmark helt ud på kanten af afgrunden.

Og nu reagerer en ny tids radikal leder, Margrethe Vestager, på en ny tids totalitær trussel ved at hævde, at det er Danmarks bidrag til krigen mod terror i Irak og Afghanistan, som bør problematiseres, snarere end formørkede fanatikeres kyniske omgang med liv og død.

Læs videre på Jyllands-Posten

Tip: TB

Hør dette ubetalelige program

Hør blandt andet Toeger Said En-Pfhaden mene, at der noget værd at dø for og at NATURLIGVIS ER DET DE ANDRE DER MÅ LADE LIVET.

Han har jo bare meningerne. De er til gengæld rigtig meget gratis i denne usle bladsmører og medieabes mund.
Jeg føler stedse større lede ved De Radikale og deres vedhæng, hvis ordgydende idioti trodser enhver beskrivelse.   

http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2008/06/04113842.htm

Danmarks Riges Grundlov 1849 – 2008. Tale ved bisættelsen.

Filed under: Danmark, Dhimmier, EU, Historie, Islam, Medier DR m.fl., Politik, Shariah, Verdensherredømme, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 00:01

Hodjas Blog gjorde disse kumler efter sin frænde Grundloven. Den Grundlov, som vandt sig al Danmarks Folk og gjorde Danerne kontrære.

Den Grundlovgivende Forsamling

Kære ven, kammerat og landsmand!. Vi er samlet her i dag for at stede dig til hvile så værdigt vi kan.  Mange er vi ikke, thi du havde kun få venner, og du får hverken bålfærd som i de gamle tider eller jordfæstelse som i de nye.  Dit sidste hvilested kunne du næppe have forudskikket, thi det bliver “stedet, som ikke er” – det vi nu kalder blogosfæren. Her vil dit minde til gengæld blive holdt i hævd så længe der endnu findes frie mænd og kvinder. Du var ikke så meget værd som det papir du blev skrevet på, men du vil nu leve videre i form af et magnetisk mønster på utallige harddiske.

Også andre steder vil der blive talt over dig i dag. Dine fjender, falske venner og banemænd vil hykle sig igennem dagen med ord, de ikke mener. Tillærte fraser uden indhold vil blive galpet op og du vil blive skamrost af folk der ikke kendte dig eller i hvert fald ikke brød som om det af dig de kendte, såsom dine paragraffer 71 til 79.  Og når deres falske smiger er liret af, er du glemt.

Danmarks Riges GrundlovDit liv blev kort – kun 159 solhverv blev dig undt. Og du fik ikke nogen let gang på jorden.  Skønt din fødselshjælper var  Kongen – som dengang i 1849 var oplyst enevældig og derfor kunne omgive sig med forstandige og ærlige mænd – blev du født til strid og ufred.  Krigen rasede, og du mente at du også skulle have noget at have sagt i datidens multi-kulturelle samfund. –  Ja, et sådant havde man også dengang, omend de to kulturer – den danske og den tyske – begge var civiliserede. Det gik selvfølgelig galt, thi fredelige, multikulturelle samfund eksisterer kun i en betændt og forstyrret hjernes fantasi.  Resultatet kom da også i 1864, hvor de to kulturer gik hver til sit og dit rige splittedes i hver sin halvdel. Heldigvis indså du i 1866, at det nok var det bedste og du gik i skammekrogen en tid lang, medens provisorier og Estrup’s gendarmer blæste dig en lang march.

Måske blæste de lidt for højt. I hvert fald vågnede du op i 1915 og insisterede på, at du også ville gælde for kvinder. Om det nu var derfor, eller fordi en ny sygdom – den radigale sot – var brudt ud får vel stå hen i det uvisse, men i hvert fald viste det sig at du havde næret en slange ved din barm. Fra det tidpunkt begyndte dit forfald for alvor at tage fart. Ja, selveste kongen sveg dig i 1920. Og som herren, så hans svende: da de i 1941 fik chancen, satte de dig simpelthen ud af kraft og udleverede hundreder af dine undersåtter – inklusive folketingsmedlemmer – fra et lovligt parti til nazisterne og deres koncentrationslejre.  Nu skulle man så tro, at du – efter de fremmedes nederlag – ville have skaffet dig af med disse deres håndlangere… men nej, de indtog straks deres vante taburetter. Og de sidder der såmænd endnu…

Men noget havde dine fjender dog lært: varsomhed.  Ganske vist havde de selv overlevet krigen i bedste velgående, men kun på et hængende hår. Ud af det folkedyb de så inderligt foragter – almuen og nogle få intellektuelle dissidenter – var vokset en modstandsbevægelse som med våben i hånd ville forsvare dig, kære Grundlov.  Og dette ukontrollerbare, obsternasige og højst irriterende befolkningselement – dem med det rystende menneskesyn – havde endda formastet sig til at anbringe nogle velrettede kugler mellem øjnene på de mest politisk korrekte medborgere.  Så for at undgå samme triste skæbne satte man dig endnu engang ind i skabet og lavede love med tilbagevirkende kraft. Man tog et passende antal af den tids medløbere som blot havde gjort som eliten forlangte, – stikkere, værnemagere og frikorpsfolk  – kørte dem ud i et skur og henrettede dem.  Som altid: de små tyve hænger man, de store lader man løbe.

Dernæst blev du taget frem af mølposen nok en gang, men kun for at få dig aflivet definitivt. Varsomheden fortog sig gradvist og magthaverne begyndte påny at vejre morgenluft. Ganske vist var “Gau Dänemark” som en del af det tyske tusindårsrige løbet ud i sandet, men det bortvejrede jo ikke drømmen om et nyt NEUropa, nogenlunde magen til. Og nu havde dine fjender bedre kort på hånden: hvad Stuka’er, lommeslagskibe og V-bomber ikke havde kunnet udrette, kunne nu ordnes med dine fjenders nye “Wunderwaffen”: aviser, radio og TV.  Med løgn, bedrag, halve sandheder og hele fortielser kunne virkeligheden nu forvanskes til ukendelighed.  Deres første triumf kom i 1972, hvor dødsdommen over dig blev forkyndt.

Din død blev ikke nådig, hurtig og ekspedit. Først skulle du hånes, ydmyges, spottes og latterliggøres. Til den ende opfandt man et nyt torturinstrument, “Den Resultat-betingede Folkeafsteming”.  Betinget, fordi kun det ønskede udfald tæller, i modsat fald gentages processen indtil det kværulantiske folk makker ret. Derefter er der ingen vej tilbage.  En slags ensretterventil, en åleruse til de uansvarlige.  Og dette folk viste sig ved flere lejligheder at være så uopdragent at det tog dig alvorligt.  Følgelig måtte noget gøres, og dine banemænd valgte så den ultimative – radigale – løsning: udskiftning af hele befolkningen. Plag den gamle, kontrære urbefolkning med skatter, love, forordninger, cirkulærer, regler, smagsdommere og kulturparnassere indtil den enten er udvandret, flygtet, død eller har opgivet at sætte børn ind i en sådan verden; og erstat den så med en importeret og mere beregnelig af slagsen. En ny og rettroende befolkning som man både deler moral, jødehad og intellektuelt niveau med.

Og nu var dine bødler omsider blevet modige og kålhøgne nok til at give dig nådestødet: det blev leveret af over-EUnukken himself, hr. Anders Fup Rasmussen på den gamle Slotsholm. Til råbet: “Wollen Ihr den totalen Unterwerfung?” skreg rakkerknægtene i kor “Ja!, Ja!, Ja!” – hvorefter hugget faldt… På den måde kom målet omsider inden for rækkevidde. “Das vierte Reich” er nu en realitet med forfatning og det hele, kalder sig ikke længere Neuropa, men i en overgangsfase blot EU.  Det gryende kalifat, EUrabia, vil nu snart omfatte mindst 30-40 generalguvernementer, under lokal forvaltning af hver sin Quisling. Slutstadiet, verdensherredømmet, det nye tusindårsrige, Det Hellige Kalifat vinker forude.

Kære, savnede Grundlov, lad os da stede dig til hvile her i cyberspace med med digterens ord:

Usselrygge,  Vendekåber råder nu for Danmarks Sag.