Hodjanernes Blog

20 marts 2008

Kulturberigerne får overtaget

Filed under: Danmark, Demografi, Immigration, Kriminalitet, Labaner, Våben — Tags: — Hodja @ 11:14

Indvandrere styrer med rå våbenmagt.

“Indvandrerbanderne har tegnet sig for en forråelse, som vi ikke ser andre steder, påpeger chefpolitiinspektøren.”

Læs mere på EkstraBladet

Indvandrerproblemet er i virkeligheden ikke noget der bør kaldes et problem. Hvad er 2.700 mennesker i forhold til hele den danske befolkning? Ingenting! Men der er nogen som tænker: ‘Det har vi ikke råd til.’ Men det har vi.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 15/3 1985.

Der findes i Danmark én muslim pr. 99 ikke-muslimer. Hvad er det for nogle sløve padder de 99, hvis de er bange for den ene muslim.
Arne Melchior (CD), Berlingske Tidende 19/8 1990

Danmark bør aktivt tage initiativ til at hente f.eks. 10.000 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien herop.
Elisabeth Arnold (Radikale), Berlingske Tidende 26/7 1992

 180 årlige familiesammenføringer er ikke noget problem sammenlignet med, at der er 350.000 arbejdsløse.
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Jyllands-Posten 21/9 1993.

Kan et par hundrede familiesammenførte indvandrere om året true det danske samfund? Nej, selvfølgelig ikke! Så sårbart er det danske velfærdssamfund ikke!
Elisabeth Arnold (Radikale), Jyllands-Posten 10/10 1993

Jeg mener ikke at beregninger, der forudser 55.000 flere børn af indvandrere og flygtninge, er realistiske – men selv om de holder, er der ikke noget at frygte. Børnene bliver jo født som danskere.
Bjørn Elmquist (Radikale), Jyllands-Posten 1/12 1994

Det har aldrig været meningen, at vi skulle have færre flygtninge.
Peter Duetoft (CD), Jyllands-Posten 12/10 1993.

Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.
Marianne Jelved, Formand for Den Radikale Venstre, Jyllands-Posten 8/8 2004

Danskerne er som en flok fede mus, der sidder under deres osteklokke og ser forarget ud på, hvad der sker udenfor.
Mimi Jacobsen, Formand for Centrum-Demokraterne, Berlingske Tidende 12/11 1984

Hvad er den danske traditionsrige kultur…andet end selvbedrag…selvglad i sin egen usselhed, fedladen…pylret…Indbyd alle og hvemsomhelst…lad os se, hvor langt vor vidunderlige kultur i grunden holder.
Johannes Sløk, professor, Jyllands-Posten 16/2 1985

Jeg tror ikke, at der er mange – om nogen overhovedet – som kunne tænke sig at omdanne Danmark til et multietnisk samfund. Jeg ønsker det ikke. Men ved at oppiske et kunstigt og overdrevent skræmmebillede kan man medvirke til at oppiske en frygt og lukkethed over for andre, som dybest set rummer en større trussel mod danskheden end påvirkninger udefra.
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre), Politiken 1/7 1994.

Den aften var jeg af den overbevisning, at Danmark ville være et dejligt land uden danskere. Jeg ville elske det, hvis det var fuldt af tyskere, arabere, italienere, englændere, amerikanere, afrikanere, kinesere, japanere, polynesere, grønlændere og lapper. Jeg tror også de ville synes Danmark var et dejligt land uden danskere. Man kunne flytte danskerne op til Grønland, der ville være masser af plads og alt for koldt til at trække bukserne ned og vise den store hvide røv frem.
Morten Sabroe, Politiken 20/6 1999

Fremtidens største udfordring handler ikke om – på længere sigt i hvert fald – hvorvidt udlændinge skal integreres i Danmark, men om hvorvidt Danmark integreres i verden.
Danmark har fornyet sig gennem den inspiration, der er kommet fra andre kulturer. Og det gør ikke spor, fordi det afgørende er ikke at bevare den såkaldte danskhed (for hvad er det?), men at fastholde grundlaget for velfærdsstaten, og det er ikke betinget af sprog, hudfarve, etnisk baggrund osv. men af solidaritet – med verden.
Henrik Svane, Kristeligt Dagblad 20/1 2000

Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt.
Journalist Arne Notkin i Weekendavisen 17/11 198

Naturligvis må vi gå ud fra, at en flygtning kun opholder sig hos os midlertidigt. Derfor får en sådan kun midlertidig opholdstilladelse. Når den udløber, tager vi stilling til, om forholdene er forandret så meget, at man kan ophæve opholdstilladelsen og bede vedkommende rejse tilbage.
Per Stig Møller (Konservative) i Berlingske Tidende 16/2 1988

Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Mennesker må selvfølgelig have lov at krydse menneskeskabte grænser i en moderne verden. Hvad er overhovedet en grænse andet end en abstraktion….Flere jugoér, tyrkere og perkere, tak! Flere sorte, gule og tværstribede, tak! Flere kvinder med og uden slør på gaden, tak!..Flere kurdiske bjergbønder!…Flere tamiler…Mere sort, tak!..Se på for eksempel New York og Rio de Janiero!…De maddikefarvede danskere kan ikke tåle lyset og solen, de får kræft af den…..Hvad med at få nogle flere fremmede hertil, nogle mørke mennesker, så det sarte blot bliver fortyndet, og den rette kulør opnås…Ud med solarierne! Ind med de fremmede!
Carsten Nagel, forfatter, cand. psych., EkstraBladet 1/12 1991

Den danske andel af dem kan efter min opfattelse ikke komme under de ca. 4000, vi modtager om året. Det magter vi , og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføre, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg.”
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?
Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Flygtninge vil blive en berigelse for disse lokal-samfund. Man kunne forestille sig, at det ville blive nødvendigt med sprogundervisning på den skole, der ellers enten er lukket eller ved at lukke.
Mimi Stilling Jakobsen (CD), B.T. 15/7 1993

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996.

Den danske Forening…har lavet et helt urealistisk regnestykke, der hævder, at flygtninge koster Danmark 10-12 milliarder kr. om året. Vores tal viser, at det tal er alt for højt.
Birthe Rønn Hornbech (Venstre), Berlingske Tidende 24/9 1989

Den gang, vi startede med at lave oplægget i Venstres udlændingeudvalg, da gav vi hinanden håndslag på, at vi ville lave en oversigt over, hvad udlændingene koster. Vi fandt ud af, at det var umuligt, og nøjedes med at anføre nogle af de tal, der findes i finansloven. De tal, som Den Danske Forening kører frem med, er helt uansvarlige og uetiske. Det er også utiltalende at gøre befolkningsgrupper op i penge. Det vil jeg ikke være med til.
Birthe Rønn Hornbech (Venstre), Information 19/1 1990

 Efter min mening er flygtningene hverken nogen samfundsøkonomisk eller kulturel trussel.
Kirsten Lee (Radikale), B.T. 18/6 1990

Jeg er også ked af den tendens til, at mange danskere tror, at Danmarks økonomiske problemer er udlændingenes skyld. De fremmede har reelt ingen som helst indflydelse på Danmarks økonomi.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), B.T. 17/10 1991

Jeg er meget ked af, at der har været tendens til, at mennesker i Danmark – måske halvdelen af menneskene i Danmark – giver de fremmede skylden for Danmarks problemer. Jeg kan forstå, at folkepensionister, der har svært ved at få pengene til at slå til, kan komme med lette svar. Men det er forkert. For disse fremmede er mere uskyldige end nogen andre. Og de betyder minimalt for de problemer Danmark har.
Anker Jørgensen (Socialdemokratiet), Ekstra Bladet 17/10 1991.

22 kommentarer »

 1. Send de økonomiske flygtninge og de utilpassede udlændinge ud af landet, så hurtigt det er muligt.

  Like

  Kommentar af Jørgen — 20 marts 2008 @ 11:42

 2. Nyheden er ikke noget i sig selv, for sådan har det længe været.
  Men mange tak for listen af dumme kommentarer, dem må vi aldrig glemme.

  Like

  Kommentar af Rettentilselvforsvar — 20 marts 2008 @ 11:49

 3. Efter krigen og det meste af retsopgøret blev der i min hjemby opslået gule plakater med navne på dem, der havde siddet interneret en stund.

  Plakaten sluttede med en henstilling til alle borgere om ikke at have noget med de nævnte personer at gøre i fremtiden.
  De havde ikke vist det fornødne danske sindelag.

  De ovenstående navne burde anbringes på en lignende plakat, der ophænges overalt i landet til skræk og afsky.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 20 marts 2008 @ 12:56

 4. Det her er jo plakaten.

  Like

  Kommentar af Hodja — 20 marts 2008 @ 14:12

 5. Javist, men det virker anderledes, end hvis man ser den opslået overalt i byen, som dengang.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 20 marts 2008 @ 14:19

 6. Det ville være interessant at få en melding fra de citerede. Står de fult ud inde for det citerede? Ville de sige det samme i dag, eller har de taget ved lære af virkeligheden? Fortryder de?

  Like

  Kommentar af Aida — 20 marts 2008 @ 15:40

 7. -> 6

  Næppe – flere af disse kollaboratørere overvejer vel allerede, at konverterer til Fredens Religion™

  Den lille sleske Gregers Dirckinck-Holmfeldt kunne med garanti og stor indlevelse, sagtens begå sig som hus-imam ude i Karl-Marx-Staden.

  Like

  Kommentar af Inferno — 20 marts 2008 @ 16:04

 8. Ja, listen af landsforrædere er lang, men vi kan jo starte med at sende regningen til dem på listen.

  Like

  Kommentar af Fritz — 20 marts 2008 @ 17:28

 9. Ja gennem årene bærer disse personer som ikke kunne få nok
  fremmede til landet en stor skyld
  i den misere vi befinder os i pt.
  Der er naturligvis mange flere end
  de ovennævnte,men kunne fristes til
  at ændre ordlyden til:Ingen nævnt
  ingen glemt!.
  Det blev påpeget gang på gang af
  mennesker der kunne se hvor det bar
  hen,men standardsvaret var racist,
  pressen spillede med (og gør det
  stadig) fx.DR er håbløse,og da sta-
  tionen er financeret med offentlige
  midler,har jeg ofte tænkt at det kan da ikke blive ved,men det kan
  det tilsyneladende,ensidighed har
  helt overtaget alsidighed.
  Danmarks fremtid står på spil,men
  enda afholder det ikke at målinger
  tyder på venstrefløjen er ved at
  få come-back i folketinget? Der
  skulle ikke mere til end en SF´
  formand kunne bede en rabiat muslimsk fløj skrubbe ad helvede til!Tænk hvis DF´s formand havde
  udtalt sig på samme måde! Så havde
  fanden været løs.!
  Eneste trøst er at næste folke-
  tingsvalg ikke skal afholdes før
  om næsten fire år.
  bernadotte36
  20-03-2008
  GOD PÅSKE!

  Like

  Kommentar af erik pedersen — 20 marts 2008 @ 19:57

 10. Hvorfor er min kommentar stillet
  op ok,på nær to linier der er
  trukket ud til dobbel bredde?.
  Erik Pedersen
  bernadotte36
  20-03-2008
  ps: jeg styrer jo ikke,det gør I.

  Like

  Kommentar af erik pedersen — 20 marts 2008 @ 20:07

 11. Føj for en liste!

  Like

  Kommentar af ManInBurka© — 20 marts 2008 @ 20:21

 12. Erik Pedersen: Det må være den måde du har skrevet på. har du skrevet det i et andet program og kopieret over. Jeg har tjekket din kommentar – der er ingen redigerings-koder i – så vidt jeg kan se.

  Iøvrigt har jeg en stor bunke A4-ark med citater et eller andet sted – vil lede efter dem. Måske skulle man oprette en citat blog – med navne som kategorier.

  Like

  Kommentar af Hodja — 20 marts 2008 @ 21:19

 13. Det ville være perfekt Hodja, men jeg er faktisk lidt enig med Falkeøje, få skillinget sammen og få trykt 500000+ plakater og få dem hængt op, gerne en delt plakat hvor en masse ofre for berigelsen bliver listet op, og så hele citatlisten fra landssvigerne på den anden side….Sikke en effekt det vil have, men igen hele godhedsindustrien vil galpe op om opretsrettigheder, racisme og hele det samme repetoira som da DFU lavede deres lille plakat om hvad vi havde fået for berigelse.

  Ikke fordi der var noget som helst usandt i deres plakat, men mod den samlede godhedsindustri og en svag EU-behagesyg regering tja der er der bare ingen chance, men fedt kunne det være.

  Like

  Kommentar af whodares (Islamofob) — 20 marts 2008 @ 22:48

 14. Øh der var vist et par nuller for meget mente selvfølig 5000+ plakater, en halv mio er nok liiige i overkanten men igen så kom den da bredt ud 😀

  Like

  Kommentar af whodares (Islamofob) — 20 marts 2008 @ 22:49

 15. Overfaldet på Amager.
  Det sker kun fordi der er nogle som jer her på siden der ikke kan opdrage jeres børn ordentligt og fylder dem med fordomme og mener det er iorden at tale til hinanden som man vil. Det er jo altsammen i ytringsfrihedens navn. Hvor skal vi sende de psykopater hen som slog den stakkels dreng ned?
  Hvem er det der er ude med aviser i denne sag og hvem er det der driver rundt og tyranniserer fredlige folk?

  Like

  Kommentar af Finn — 20 marts 2008 @ 22:50

 16. Jeg bliver i dårligt humør af at se den liste med alle de landsforrædere. Føj for helvede nogle svin…..
  De skulle tvinges til at leve permanent i Pseudo-Arabien….

  Like

  Kommentar af Mea Culpa — 20 marts 2008 @ 22:52

 17. Ja wow en historie imod den daglige strøm af indvandrekriminalitet, get a grip Finn.

  Vi er sgu da nok klar over at vi også selv har psykopater blandt vore egnen befolkning, forskellen er bare at nu fylder de så uendeligt lidt i det samlede billede, før vi blev beriget havde sådan en historie haft liv i mindst 14 dage i medierne, nu er det kun en nyhed fordi det for en gangs skyld var en udlænding der blev slået ned af Danskere (og lad os nu liiige se hvad definitionen af Danskere dækker over først)

  Men lad mig slå fast at jeg føler med den unge mand og hele hans familie.

  Like

  Kommentar af whodares (Islamofob) — 20 marts 2008 @ 22:56

 18. >Finn: At danske drenge overfalder en tyrker er usædvanligt, men forståeligt. Tænk på hvor ofte arabere og tyrkere overfalder danskere. Der er en masse vrede og frustration i blandt danskerne, og den kommer så til udtryk, her desværre lidt uhensigtsmæssigt. Det er hyklerisk, at når indvandrere overfalder og myrder danskere, så er det synd for indvandrerne, fordi de kommer fra et taberland og en taberkultur, men når danskere slår igen, så er det racisme og forfærdeligt. Tør øjnene Finn, og se virkeligheden som den er.

  Like

  Kommentar af Mea Culpa — 20 marts 2008 @ 23:01

 19. Jeg tror ikke der er copyright på citater.

  Jeg siger med Whodares: Lad os nu lige se hvad betegnelsen ‘danskere’ dækker over. Medierne er påfaldende tavse om det. Etnikkere har også danske medløbere – det kunne være en dansker og 2 etnikkere. Der var også sagen med den bil der blev skudt fra mod en kvindelig bilist for nogle uger siden – kunne det være de samme gerningsmænd?

  Kurdere og tyrker hader som bekendt hinanden – det kunne være etnikker mod etnikker.

  Like

  Kommentar af Hodja — 20 marts 2008 @ 23:12

 20. @15 Finn
  Haløjsa, hvordan opdrager de korantro deres drengebørn, til at undertrykke og dræbe! deres ulydige! ejendomsret pigebørnene.
  Hvad syntes du om den opdragelse?
  tips, balkon-pigerne, slagelse-mordet, Køge havnebassin mordet osv…

  Like

  Kommentar af li — 21 marts 2008 @ 05:32

 21. I ekstraBladet nævnes det at den mest magtfulde af bande medlemmerne pt. sidder i fængsel, men at han netop nu afventer at blive prøveløsladt.

  Burde vi ikke få gjort noget ved afsoningsreglerne ?

  Jeg forstår godt, at en førstegangsdømt kan opnå en prøveløsladelelse, hvis afsoningen sker uden problemer og det virker som om dommen har været øjenåbner for den dømte.

  Ved en evt. næste dom kan man måske også overveje en prøve.

  Men HVORFOR skal faste kriminelle have rabat på straffen ?

  Hvorfor ikke afsone fuld tid.

  Like

  Kommentar af Ham selv — 21 marts 2008 @ 10:15

 22. Gensvar til Hodja vedr: opstilling
  Jeg har desværre først læst dit
  svar d.d. det er muligt at jeg er
  synderen selv,vi får se
  vh.
  ErikPedersen
  28-03-2008
  [quote Hodja 20-02-2008]

  Like

  Kommentar af erik pedersen — 28 marts 2008 @ 22:26


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: