Hodjanernes Blog

29 januar 2008

Mogens Rukov om Grundloven.

Filed under: Aviser mm Danske, Bloggere, Danmark, Dhimmier, Moske, Minaret, Politik, Tonen — Skjoldungen @ 00:00

Denne kronik må være havnet i Samarbejds-Politiken ved en fejltagelse:

Hat tip: Snaphanen og Monokultur.

I en blændende kronik i Politiken (19.1.) argumenterer den amerikanske samfundsforsker Lawrence E. Harrison for kulturens primære indflydelse på samfundsudviklingen. Han skriver: »Den vigtigste drivkraft bag den nordiske udvikling er en kultur – værdier, overbevisninger og holdninger – der fremmer demokrati, social retfærdighed og kreativitet«.

Nu står vi i en situation, hvor denne kultur betvivles, kritiseres, latterliggøres, udskiftes. Intelligentsiaen vrænger ad forestillingen om danskhed, gør grin med kulturkanonen, ømmer sig latterramte, når de hører ordet nationalisme, selv om netop nationalismen opbevarer denne kultur.

Værst sker det inden for det religiøse område. Den samme intelligentsia, politikere, journalister og muslimer, falder over hinandens fødder for at åbne op for en modkultur, der er radikalt modsat den nordiske. De bruger et instrument: grundloven . Ifølge grundloven , siger de, er der trosfrihed i Danmark, inkl. frihed for en tro som Islam . Det er nok, fordi de ikke har læst grundlovens paragraffer om trosfrihed. En sådan trosfrihed, der tillader modkulturer som islam , har vi nemlig ikke. Grundloven har en paragraf om trosfrihed. Men det er en betinget trosfrihed. Betingelsen er, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der ’intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’. Det står meget klart, at der intet må læres af den art. Hvis der i en moske læres om stening af kvinder, mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende, tilladelse til at slå dem ihjel osv., så må man sige, at moskeen ikke kan komme ind under den betingede religionsfrihed.

Trosfrihedens grænser bestemmes nemlig i den samme grundlovens paragraf 67, som også giver trosfrihed. Paragraffen lyder i sin helhed: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden «.(min kursiv)

Samtidig er der en bestemmelse for den enkelte udøver af religionen. Den indeholder heller ikke kun en rettighed (trosfrihed), som de fleste spiller på, men også en dobbelthed, en rettighed (trosfrihed) og en forpligtelse (borgerpligt). Forpligtelsen er, at ingen på grund af. sin tro kan »unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt«.

Paragraf 70 lyder: »Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt «.(min kursiv)

Jeg har på mit lærerstudie ofte argumenteret for at Folkeskolens Formålsparagraf i sig selv udelukker nogen positiv behandling af islam.

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Det er et valg mellem frihed og islam. De to kan ikke eksistere sammen. Da Uffe Ellemann-Jensen på sin blog i Belingske Tidendee citerede Piet Heins gruk “Co-existence – or no existence!” og kaldte det for det mest præcise slog han sin egen rekord for dummeste udtalelse. Stik imod Ellemanns eget forbillede Reagan der forstod at det totalitære (evil empire) skulle kues og bekæmpes laller Ellemann idag afsted i en forestilling om at grundlæggende modsætninger ikke er modsætninger alligevel, men bare smag og behag.
På alle planer skal man italesætte islam som det moralske fallit og en trussel mod friheden og en trussel os vores eksistens. Både i det offentlige, gennem alle skrivelser der kommer fra stat og kommune og fra alle institutioner; skole, børnehave, vuggestue osv., skal tonen overfor islam indeholde samme naturlige despekt som overfor nazisme. Det er et moralsk fallit at tilbede et pædofilt forbillede der opfordrer til massemord, racehad og afstumpethed. Man kan som muslim bære sin byrde med skam, frasige sig sin religion eller smutte hjem til den råddenskab deres tro har skabt.

1 kommentar »

  1. Det er præcis hvad jeg længe har sagt. Islam er i direkte strid med Grundloven, men hvad betyder den når eliten har besluttet at deres tankespind er vigtigere end vores Grundlov?

    http://www.grundloven.dk/

    Grundloven burde være obligatorisk læsning for enhver folkeskoleelev, med efterfølgende eksamen.

    Like

    Kommentar af rettentilselvforsvar — 29 januar 2008 @ 11:47


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: