Hodjanernes Blog

6 december 2007

EU’s Gulag: Politisk Korrekthed

Filed under: EU, Europa, Sovjet/Rusland — Skjoldungen @ 17:14

Vladimir Bukovsky om hvorledes ” Arbeit Politisk Korrekthed macht frei ” i EUSSR.

Og han ved – om nogen – hvad han taler om efter 12 år i fangelejrene:

Radiga-ga-gakkologi

Filed under: Danmark, EU, Islam, Radikale — Skjoldungen @ 00:51

Lone Dybkjær er De Radigale’s julegave til alle EU-modstandere:

EU_Fogh

På tirsdag vil regeringen formelt lade forkynde at EU-Forfatningen Reformtraktaten fra Lissabon ikke skal til folkeafstemning.


Justitsministeriets dertil ansatte vinkelskrivere har på bestilling allerede fastslået, at forfatningen traktaten ikke vil medføre nogen form for suverænitetsafgivelse – ikke den allermindste smule – altså i Grundlovens forstand. Og som den radigale Lone Dybkjær kom for skade at sige i aftenens DR2 diskussion mod Morten Messerschmidt, så “trænger grundloven til at laves om”.


Samme radigale hattedame kunne forleden – også i en TV-diskussion med bl.a. Morten Messerschmidt – oplyse, at dersom vi ikke havde haft disse væmmelige forbehold mod det EUrabiske paradis, så havde Folketinget ikke kunnet sende os i krig. Det ville EU have forbudt os, men vi har selvfølgelig ikke afgivet suverænitet….


En sådan logisk tankegang skal man så afgjort være radigal for at kunne fatte. Eller leve “in a galaxy far, far away”…..


Men når vi andre, som slet ikke forstår denne radigale dybsindighed nu ikke får lov til at stemme om forfatningen reformtraktaten, så kunne det jo være at vi i vor plebejiske og nedrige arrigskab gik hen og tog revanche ved at stemme nej til at afskaffe de forbehold som generer fru Dybkjær og alle hendes medlallende EU-dioter så frygteligt.


Bare sådan for lige at gøre opmærksom på, at vi altså stadig er her.


Nemlig.