Hodjanernes Blog

10 november 2007

DF rystet over politisk misbrug af asylbørn – kræver integrationsministeren på banen

Næstformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, er chokeret over, at en psykolog-undersøgelse af seks asylbørn, der har været meget brugt i den offentlige debat, nu synes at være manipuleret og dybt utroværdig.

Han opfordrer nu integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) til at igangsætte en gennemgang af rapporten med henblik på at afklaret asylbørnenes reelle forhold.

– Det står nu klart, at den undersøgelse, der blev brugt til at stemple regeringen og Dansk Folkeparti som ”børnemishandlere”, har store videnskabelige og etiske mangler. Asylchef hos Røde Kors Jørgen Chemnitz slår fast, at undersøgelsen giver et misvisende billede af asylbørnenes forhold, og derfor må vi nu have tilbagevist denne useriøse undersøgelse, siger Peter Skaarup.

– I Dansk Folkeparti har vi flere gange i valgkampen oplevet at blive angrebet på grund af denne undersøgelse. Det er paradoksalt, når man ved, at undersøgelsen kun medtager seks personer, og kun lader folkeskolelærere og pædagoger udtale sig om børnenes forhold og dermed ignorerer Røde Kors’ personale i asyllejrene, som ellers må forventes at kende forholdene bedst. Enhver ordentlig undersøgelse bør bygge på flere personer og på flere ekspertudsagn, siger Peter Skaarup.

– Det er i øvrigt tankevækkende, at en avis som Politiken straks ukritisk videregav resultaterne af denne mangelfulde undersøgelse – og det er tankevækkende, at denne utroværdige rapport om asylbørnene helt har overskygget historien om, at mange grønlandske børn lever i en dagligdag med vold, incest og groft omsorgssvigt, siger Peter Skaarup.

– Jeg vil nu bede integrationsministeren om en tilbundsgående gennemgang af undersøgelsen. Selvfølgelig skal vi forbedre asylbørnenes forhold, hvis de ikke er gode nok, men det skal bero på kvalificerede undersøgelser og ekspertvurderinger, og ikke på politisk propaganda, siger Peter Skaarup.

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti

Læs også Hodjas Blogs gennemgang af forbeholdene i undersøgelsen af asylbørnene i UfL.

En undersøgelse af behandlingen af asylbørn var ensidig og unuanceret og blev brugt til at fremme bestemte politiske synspunkter.

Sådan lyder den barske kritik fra psykologer og andre hos Dansk Røde Kors.

Undersøgelsen, der var bestilt af Støttekredsen for Flygtninge i Fare, handlede om seks asylbørn og gav anledning til massiv kritik af behandlingen af asylbørn.

Senere skrev formanden for Dansk Psykolog Forening, Roal Ulrichsen, en harmdirrende leder på baggrund af undersøgelsen i psykologernes fagblad, hvor han gik så langt som til at trække paralleller til Nazi-Tyskland og behandlingen af jøderne.

Ifølge psykologerne i Dansk Røde Kors lever undersøgelsen ikke op til de almindelige etiske regler for den slags undersøgelser og er alene bygget over forældrenes udsagn. Personalet hos Dansk Røde Kors har på intet tidspunkt været inddraget.

Pia Scheuer, pædagogisk konsulent i Dansk Røde Kors:

»Jeg tror, at nogle er blevet forført af et politisk mål i stedet for at forholde sig til det faglige og etiske.«

Den kraftige kritik bakkes op af Jørgen Chemnitz, leder af asylafdelingen hos Dansk Røde Kors.

»Vi kan ikke genkende det billede, der bliver givet af asylbørnene. Det er efter min mening et misvisende billede af situationen. Derfor kan jeg godt forstå vores pædagogiske personale, vores sygeplejersker, læger og psykologer, der føler sig krænket over undersøgelsen, dens påstande og insinuationer,« siger Jørgen Chemnitz.

Mere på Jyllands-Posten

Frækheden hos de ‘pæne mennesker’ kender ingen grænser. At sammenligne politiske modstandere med nazister baseret på løgn og manipulation er god latin når formålet skal fremmes. Føj. 

Læs også Hodjas Blogs gennemgang af forbeholdene i undersøgelsen af asylbørnene i UfL.

Og hvis du ikke har læst ‘Ondskabens Ikon’, så er tiden inde. Den kan også bruges til jule- og mandelgave.

Ondskabens Ikon kan downloades her.

Naser Khader : Trojansk Hest ?

Filed under: Blogs Foreign English, Danmark, Dhimmier, Immigration, Islam, Ny Alliance — Skjoldungen @ 08:30

“De Anstændiges” mediedarling er nu også under behandling i den internationale blogosfære.

Trojansk hest