Hodjanernes Blog

7 oktober 2007

“A flying pig moment”

Danmarks Radio viste i aften en sober dokumentarfilm om mohammed-affæren ! – Og viste endda et glimt af tegningerne !

Flying pig

Man kan også gøre skarn uret. Gad vide, hvad der er foregået i redaktionslokalet og programredaktørens hoved? – Filmen var rigtig godt skruet sammen, underfundig og lidt selvironisk. Udstillede både muslimernes og vi andres selvhøjtidelighed, forkærlighed for floskulatur og kikkertsyn. Påpegede for eksempel Jyllands-Posten’s selvcensur når den ikke turde trykke en af Kurt Westergaard’s tegninger forestillende en planet i skikkelse af en højgravid kone med stor mave hvorfra en tændt lunte stak ud. Befolkningseksplosion med associationspræg. Og det var et kup af de sjældne at vise den ayatollah som startede al balladen, men som først nu så de famøse tegninger.

Den første – og sidste? – ikke-dhimmificerede dokumentar jeg har set på den kanal. Bravo, DR!

Opdatering: Flemming Rose om dokumentaren .

Mere Knald i Kasketten i København

Filed under: Danmark, Dhimmier, EAD, EU, Europa, Historie, Islam, Loonies, Moske, Minaret, Shariah — Skjoldungen @ 01:51

Saudi Barbarerne vil belære os om menneskerettigheder

RIYADH, 4 October 2007 – Saudi Arabiens “Human Rights Commission” (HRC) vil pålægge sine modstykker i EU at bede deres regeringer om ikke at forbinde terrorisme med islam, og at indføre regulativer som skal beskytte muslimer mod fordomme og diskrimination på baggrund af deres tro.(…) Disse forholdsregler forventes taget op under HRC’s officielle deltagelse i Den anden Arabisk-Europæiske Dialog om Menneskerettigheder, som vil finde sted i København den 21-23 oktober. “Dialogen er betydningfuld derved at den afholdes i Danmark, hvor kontroversen over muhammed-tegningerne begyndte”.(…) Blandt emnerne for diskussionen er “islamofobi” og den frygt som europæerne har for muslimer og islam som religion. Folks almindelige holdning til muslimer vil også blive taget op. Et andet emne forventes at blive islams historie i Europa, specielt i Spanien hvor muslimer bidrog til menneskehedens fremgang i en tid hvor Europa befandt sig i middelalderen.(…) Delegaterne vil pålægge regeringer, politikere og medier ikke at forfalde til diskriminerende, etniske stereotyper i deres kamp mod terrorisme. I tilgift anbefaler delegaterne etableringen af en arabisk-europæisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra to arabiske og to europæiske menneskerettighedsorganisationer.(…)Disse arbejdsgrupper vil kunne gå i dialog med regeringer og politikere såvel som medarbejdere i politi, efterretningsvæsen, domstole, sociale institutioner og medierne.

Hvortil denne blog stilfærdigt bemærker:
1. – Saudi Barbarien og menneskeret i samme sætning er en contradictio in adjecto.
2. – EU’s regeringer har for længst benægtet forbindelse mellem terror og islam (Hvem i alverden ville dog finde på noget sådant?).
3. – EU vil indføre direktiver om hvad som helst, også uden pålæg udefra.
4. – Tro kan ikke virke som påskud for yderligere direktiver, da islam ikke er en tro, men en sindssyg dødskult.
5. – Ordet “dialog” kan ikke anvendes hvor muslimer deltager. Kan følgelig heller ikke være betydningsfuld.
6. – “Islamofobi” er ikke en fobi, men en rationel forholdsregel og hædersbetegnelse.
7, – Europæerne er ikke bange for islam. De afskyr den, når de da ikke griner ad den.
8. – “Islams historie i Europa”??? – hvad skulle det være? – Myrderierne i Spanien, antagelig.
9. – Europe befandt sig rigtignok engang i middelalderen. Islam gør det stadig.
10. – “Islam bidraget til menneskehedens fremgang”??? – Nævn venligst et eneste punkt.
11. – Myndigheder og medier forfalder i forvejen til stereotyper, idet alle fornuftige mennesker betegnes som islamofober.
12. – Myndighederne er ikke i kamp mod terrorisme, men fremmer den gennem import af muslimer.
13. – Der er intet behov for yderligere, fælles arbejdsgrupper. Det EUro-Mediterreane samarbejde har været i drift siden 1975 (Barcelona-Aftalerne og EAD).

Copenhagen

Tilbage står så blot at ønske god “arbejdslyst” samt udtrykker vor dybeste foragt og afsky for den eller de af vore hjemlige loonier der således har formået at ydmyge vor hovedstad og gøre den til grin i hele den civiliserede verden.