Hodjanernes Blog

4 september 2007

Den gådefulde fællesnævner

Limewoody

Mistænkte terrorister i Ishøj

I forbindelse med en mindre skade lå jeg her til aften i sengen og surfede lidt på TV.

Uforvarende landede jeg på svensk TV1’s nyheder, der rapporterede fra København om anholdelserne i Ishøj.

Til lejligheden vidste svenskerne præcis, hvem der skulle interviewes.

Jørgen B(r)æk Simonsen, der i sin visdom udtalte, at grunden til terrorisme i netop Danmark skal findes i radikaliseringen af den muslimske ungdom på grund af den hadske debat og associeringen af Danmark med USA’s ‘korstog’ efter Muhammedtegningerne.

Ren uforfalsket symbiose. Velbekomme.

‘Modesty gowns’ – ærbarheds dragter

A gown designed for female Muslim patients who wish to preserve their modesty for religious reasons is being introduced to hospitals in Lancashire.

The £12 outfits – made in Yorkshire – cover the entire head, neck and body, leaving just a slot for the eyes.

Mere på BBC

Var det ikke nemmere bare at finde et hospital i Saudi Arabien?

Limewoody

En mufti i Berlin

Jødeudryddelse i Palæstina.Med bogen Halvmåne og Hagekors tager to tyske historikere fat på et penibelt emne – den tysk-arabiske forbindelse under nazismen.

Week-End Avisen bringer en artikel af Frederik Stjernfelt om bogen:

Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers: »Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina«. 288 sider. Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, bd. 8.

Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg bragte en postering om bogen for over et år siden.
 

Saudisk hit: Ayurvediske burkaer

Filed under: Asien, Evidens, Feminisme, Islam, Læger, Medicin, Muslim World, Saudi, Tørklæde — Hodja @ 13:52

photo.jpg

Skal muslimerne tilpasse sig arbejdet?

Filed under: Australien, Immigration, Islam, Koran, Muslim World — Hodja @ 11:00

Eller skal arbejdet tilpasse sig til muslimerne.

Civiliseret barbari

Filed under: Afrika, Dhimmi, Feminisme, Islam, Labaner, Muslim World, Politisk korrekte — Hodja @ 10:58

Barbariet har sine vestlige fortalere.

circumcision.jpg

Gerne akademikere.

“Circumcision validates the village women’s lives, safeguards their fertility and establishes “the meaningful parameters of their selfhood.”

Forsøg på islamisering kan ikke snakkes væk

Filed under: Islam — Hodja @ 08:59

EUROPA: NORDJYSKE Stiftstidende(31.7.) Ude af proportioner om Islam og 19.8. Den bliver knægtet om ytringsfrihed (af Bodil Clausen).

Mere tydeligt og enkelt kan Europas dilemma og skæbne ikke fremføres.

EU står bag Europas ufattelige skæbne, der helt grotesk har fået lov at udvikle sig hen over hovedet på Europas befolkninger.

Det skyldes først og fremmest EU-politikernes utilgivelige fortielser om samarbejdspolitik med den islamiske verdens herskere – et politisk magtspil, der er foregået i årtier i EU-regi. Lige så utilgiveligt er det, at en stor del af pressen, især tv velvilligt har fremstået som medsammensvorne.

Mange advarsler har lydt gennem årene fra fremtrædende kompetente personer fra mange lande, og fra Danmark.

Adskillige bøger er skrevet om emnet: Islams ekspansion i Europa og i hele verden.

Og som nævnt 26.7. – pavens kraftige advarsel, som lød: Forsøg på at islamisere Vesten kan ikke snakkes væk. Denne trussel mod den europæiske identitet bør ikke ignoreres ud fra misforstået respekt.

Advarslerne kommer som sagt ikke ud til den brede befolkning, den har hele vejen fået ørerne tudet fulde af nedrig propaganda fra politisk hold, fra selvbestaltede aktører og ansatte i den vidt forgrenede givtige korrekte godhedsindustri.

I stedet for vigtige vitale oplysninger bliver befolkningen nærmest dopet med underholdning, underholdning, underholdning.

Hyg jer!

Lige nu hersker valgfeberen her til lands.

Der er ingen debat om den muslimske indvandrings økonomiske omkostninger, der trods alt ligger et sted over 100 milliarder om året, om den stigende alvorlige kriminalitet eller nedbrydningen af dansk kultur og sammenhængskraft. Ej heller de besatte områder! Det er som om emnerne slet ikke eksisterer.

Dog råber visse politikere op om yderligere indvandring  hensigterne er tydelige. Islam får mere og mere magt i regerende, lovgivende og dømmende statsinstitutioner.

Det er forrykt og skæbnesvangert intet mindre, uanset hvilke navne, der aktivt repræsenterer islam.

Fortielse er løgnens medspiller.

For at tage et eksempel, hvor mange kender til de aftaler, konventioner, som de europæiske statsledere i EU i årtier har indgået med muslimske landes magthavere? Euro-Mediterranien er omtalt af ovennævnte forud for denne Den europæisk-arabiske Dialog i 1973, der til fulde indeholder forklaringen på den forrykte situation, de europæiske befolkninger befinder sig i med utilstedelig muslimsk masseindvandring på ca. 60 millioner i Europa – og indlemmelse af islamisk kultur, der afspejler sig i hele undervisnings- og kultursektoren og i den offentlige sektor. Europas befolkninger har længe haft status som Dhimmis.

Multikulturismen har intet at gøre med, hvorledes etniske befolkningsgrupper forholder sig til hinanden. Den er et produkt, som den politiske og finansielle elite kynisk bruger i gennemførelsen af en islamiseret og globaliseret verden.

Mod dette vanvid er store befolkningsgrupper, foreninger i Europa ved at rejse sig. Stop islamiseringen af Europa, SIOU. En fredelig demonstration, der er anmeldt til 11. september i Bruxelles er som nævnt forsøgt forbudt.

Europæiske politikere med vedhæng prøver mere og mere desperat at knægte ytringsfriheden for de europæiske befolkninger – hvorfor?

Derfor støt op om SIAD og SIOU, hvis fred og demokrati skal opretholdes i Danmark og det øvrige Europa.

Kirsten Madsen i Nordjydske

Nødværge kan være lovligt ved uroligheder

Filed under: Jura, Kriminalitet, Venstrefløjen — Hodja @ 08:01

Rammerne for selvtægt eller nødværge, er ret brede, fastslår Vagn Greve, der er professor i strafferet.

»Hvis folk angriber ens ejendom, har man lov til at anholde dem og overgive dem til politiet. Vi har en anholdelsesbeføjelse i sådan en situation, og man har lov til at værge sig, hvis de midler man bruger står i et rimeligt forhold til det, man beskytter«, siger Vagn Greve til politiken.dk.

Hvis det er ens liv eller helbred, der står på spil, har man ret til at slå ihjel. Hvis det ‘kun’ er en butik eller en bil, er der grænser for, hvor langt man må gå.

»Man må ikke brække lemmer eller benytte slag til hals eller ansigt, men man må gerne tage førergreb og sætte sig på dem, indtil politiet kommer. Et knytnæveslag til maveregionen er heller ikke noget problem, hvis det drejer sig om hærværk eller tyveri af betydelig omfang«, siger Vagn Greve.

Det må jeg nok sige. Endelig en fornuftig artikel fra Politiken. Ikke for at jeg advokerer for voldsanvendelse, men det kan jo ikke være rigtigt, at man skal stå og se passivt til, mens venstreorienterede idioter ødelægger ens ejendom?

I en ophidset situation må det jo også være åbent for en fortolkning, hvor man rammer? Og kan menigmand sådan lige spontant afgøre, om det eller det er maveregionen eller ej?

‘Stor tilslutning til ballademagerne’ på Nørrebro

Filed under: Jura, Kriminalitet, Politisk korrekte, Venstrefløjen — Hodja @ 07:54

De autonomes plyndrings- og hærværkstogt lørdag får nu borgere på Nørrebro til at rykke sammen.

I bydelen er der stor vrede over ødelæggelserne, der endnu en gang er skyllet over kvarteret.

Blandt andet blev en nødhjælpsorganisation, en børnehave og et par dyrehandler angrebet, inden de autonome brød ind i flere butikker, smadrede inventar og stjal løs.

Det, de ikke ville beholde, kastede de på brændende vejspærringer.

Mere på Politiken

Men de politisk korrekte  og Enhedslisten fortsætter med at kræve, at bøllernes afpresning skal belønnes. Men: Ingen forhandlinger eller gaver til forbrydere! Hvad ville holdningen være, hvis det var Jonni Hansen fra Greve?

På nettet kan man læse følgende:

Folkelig opbakning

Består i disse dage af oprettelse af telefonkæder til beskyttelse af
egen ejendom. Biler, dørporte til baggårde, cykler, barnevogne,
klapvogne, legepladser, affaldscontainere mv.

Birkegade, Egegade,Elmegade, Møllegade, Ahornsgade og flere er
forenet. Man skal nu forbi en række beboere, der vil stille sig ivejen
for indtrængende. Vælger man at forsøge at slå sig igennem, er
selvforsvar selvfølgelig tilladt.

Vi gider ikke mere, modtage først et hold af hærværks – autonome.
Derefter et hold af 2. gere, som plyndrer resterne.

Vi opfordrer andre kvarterer til at gøre det samme.

Den slags folkelige initiativer kan man vist ikke forestille sig (D)DR give megen opmærksomhed. Det her har jo det det modsatte formål end Public Service kanalens medarbejdere går ind for.

Jeppe Nybroe til Al-Reuters ?

Måske var hans mediestunts mere udspekuleret end som så….

D(D)R (Danmarks Dhimmi Radio) er i international sammenhæng at ligne med et menighedsblad for en lille, frelst sekt og næppe en reporter af Jeppe Nybroe’s format værdig. At han skulle have produceret sine stunts uden vidende og opbakning fra de højere medie-mandariner i agitprop-foretagendet er ikke alene usandsynligt – det er umuligt. Disse indslag har passeret kamerafolk, lydteknikere, klippere og redaktører inden udsendelserne. Jeppe Nybroe‘s synd består i at han er blevet afsløret, ikke at han har Reuteret * lidt med virkeligheden. At afsløringerne skulle komme fra en læk internt er lige så sandsynligt som palmer i Antarktis. Her hersker korpsånd: ethvert indslag skal farves, vinkles og skævvrides indtil det passer med formålet, nemlig at miskreditere eller mistænkeliggøre Dansk Folkeparti, regeringen, Fogh eller – hvis alt andet glipper – USA. Denne, vistnok uskrevne, lov ligger som en klæg grød over alt og alle i poplik-sørvis-maskepien. En overtrædelse heraf ville være uforenelig med fortsat medlemsskab af menigheden.

Så hvad er mere naturligt, end at vor Jeppe har tænkt: “Hvis jeg nu gør det kluntet nok er der fine chancer for at blive afsløret udefra. Så bliver der lidt skandale-fnidder et par dage, men nok til at det bliver bemærket uden for kongeriget. For eksempel af AP (Associated – with terrorists – Press) eller Al-Reuters. Så er min lykke gjort!

*) For nytilkomne læsere af nærværende blog kan oplyses at udtrykket “at Reutere” er det samme som “at photoshoppe” eller “at GIMPe”, d.v.s. manipulere et billede, så det fremstår mere dramatisk end virkeligheden eller at iscenesætte en reportage så den passer med et forud fastsat resultat. Mestre i denne kunstart er de ovennævnte presseagenturer.

Så ifald Al-Reuters eller AP alligevel skulle have overset vor helt bringer vi her en lille reminder:

Nybroe med kollega

Herren ved siden af Jeppe er vor gamle ven “Green Helmet“, som i juli sidste år måtte genindspille nogle dramatiske scener fra Beirut adskillige gange inden det perfekte resultat var i kassen. Som passende dramatisk underlægning har vi valgt AP’s billeder fra Beirut – både før og efter Reutering.