Hodjanernes Blog

16 august 2007

FN + EU = Endlösung des Judenproblems

Filed under: Antisemitisme, Dhimmier, EU, FN, Holocaust, Islam, Muslim World — Skjoldungen @ 23:42

Vore skattekroner i arbejde:

En konference, som finder sted d. 30. og 31. august i EU-“Parlamentet”, er organiseret af FN’s “Kommission til Udøvelse af Det Palæstinensiske Folks Umistelige Rettigheder“, hvis medlemmer er: Afganistan, Hviderusland, Cuba, Cypern, Guinea, Guyana, Indien, Indonesien, Laos, Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Namibia, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Tunesien, Tyrkiet og Ukraine.

En køn forsamling. Faktisk så køn, at de Polske medlemmer af EU’s omrejsende cirkus ikke vil deltage. Vil de Danske?

Arrh kan det nu være rigtigt?

Filed under: Europa, Tyskland — Hodja @ 23:17

A pair of German physicists claim to have broken the speed of light – an achievement that would undermine our entire understanding of space and time.

According to Einstein’s special theory of relativity, it would require an infinite amount of energy to propel an object at more than 186,000 miles per second.

However, Dr Gunter Nimtz and Dr Alfons Stahlhofen, of the University of Koblenz, say they may have breached a key tenet of that theory.

Limewoody

For lang snor.

Danmarks dårligste friskoler får for lang snor af myndighederne, siger ekspert.

En somalisk friskole i København har kørt fem år med underskud og alarmerende ringe undervisning de seneste tre år. Først nu kræves skolen lukket.

Regeringen har i flere omgange skærpet reglerne for Danmarks friskoler og lukket en stribe skoler på grund af ringe undervisning. Men det er stadig muligt at at oppebære milliontilskud til en privat skole med ringe undervisning og elendig økonomi år ud og år ind. Det viser akter i sagen om den somaliske friskole Alkownain i København, som er indstillet til lukning 1. november 2007.

Sidste år var der i flere tilfælde ansat personale, der ikke udførte reelt arbejde på skolen. Skolen har også modtaget tilskud for 48 tilmeldte elever i skolens fritidsordning men reelt gik der 25.

Professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet:

»Når det danske samfund afholder 80 pct. af udgifterne til en friskole, er jeg altså ret interesseret i, at disse børn får en forsvarlig undervisning. Derfor er eksemplet Alkownain katastrofalt. Et år burde have været længe nok til at rette op og ellers lukke skolen.«

Mere på Berlingske

Ifølge papirudgaven af avisen, har en af lederne af skolen tidligere været Abdul Wahid (Stenings-) Pedersen. Ahmed Grisetryne Akkari har været lærer på skolen. En af de nuværende lærere er konvertitten Musa Kronholt, der ifølge avisen har tilknytning til Gisp-Prut-Papir. Skolens revisor, der har arbejdet ‘benhårdt’ for at holde skolen igang, er Hans Grube, der angiveligt er revisor for en hel stribe af muslimske friskoler.

Det lyder jo nærmest, som om det har været et tag-selv-bord med Undervisningsministeriets velsignelse.

Multi-Kulti dress-code på vej

Filed under: Buy Danish/daenisch kaufen, Diverse, Indvandring, Islam, Kriminalitet, UK — Skjoldungen @ 20:46

Efterårsmoden er over os:

Forældre i England sender nu deres børn i skole iført fragmentationsveste for at beskytte dem mod knivstikkere. De har engageret et firma som fremstiller jakker, foret med det knivstiks-resistente materiale Kevlar.

Taxi firma må betale erstatning da en af chaufførerne ikke ville køre med ‘urene’.

A North Vancouver taxi company has agreed to pay a blind Vancouver man $2,500 after one of its drivers refused to pick up the man because he was accompanied by his guide dog.

North Shore Tax driver Behzad Saidy refused to take Bruce Gilmour and his dog from a West Vancouver coffee shop to Gilmour’s Vancouver home in January 2006, saying his Muslim religion prevented him from associating with dogs because they’re “unclean.”

Gilmour then filed a complaint with the B.C. Human Rights Tribunal.

Endelig et eksempel på at menneskerettighederne kan bruges til noget fornuftigt!

Limewoody

Statslig krig mod danskheden

Filed under: Citater, Danmark, Historie, Politisk korrekte — Hodja @ 18:39

Statens Museum for Kunst har erklæret krig mod den nationale identitet.

I denne kulturkamp gælder alle kneb også historieforfalskning. Man tror, det er løgn. Og det er det også, altså museets påstand om, at »forestillingen« om dansk identitet kun går tilbage til 1800-tallet.

»Jamen, det er jo løgn! Historieforfalskning!« Kammeraten var forbløffet over manipulerende citater og fordrejede fremstillinger, der danner en tendentiøs og politiserende fortolkningsramme om udstillingen »national identitet« på Statens Museum for Kunst. Den består af guldaldermalerier stillet sammen med moderne billeder, der spiller andenviolin til den klassiske kunst, fordi de ikke kan selv. Det kan publikum åbenbart heller ikke, for på væggen over malerierne svæver kæmpecitater om national identitet som retningsgivende autoritet for gæsternes tolkning. Citater fra vor tid repræsenterer kun kulturradikale positioner, der alle reducerer det nationale til en forældet 1800-tals »konstruktion«. I et rum med malerier om »det fremmede« prædiker uimodsagt hele to citater af Poul Henningsen som hellige ord fra en profetisk søjlehelgen. I samme rum messer Uffe Østergård. I et andet rum et rablende citat af Knud Romer: »Den største fare er de her fundamentalistiske kulturbærere, som er ude på at kanonisere en dansk enhedskultur af fortidsminder og guldaldermalerier. En intellektuel elite, som vil missionere sin egen dannelseskultur over for resten af befolkningen«.

Ironisk nok er det sidste netop, hvad Statens Museum for Kunst udsætter »befolkningen« for. Ingen kulturradikale citater afbalanceres af kulturkonservative kommentarer. Der er ikke ét repræsentativt citat f.eks. af Søren Krarup eller fra Ralf Pittelkows »Forsvar for Nationalstaten«. Der er ingen referencer til moderne historikere, danske som europæiske, der har dokumenteret, at historien om den nationale identitet går meget længere tilbage end til 1800-tallet. Udstillerne hævder ellers, at de godt kan lide, »hvis citaterne i samme rum modsiger hinanden«. En lodret løgn. Kun kulturradikal dekonstruktion af den nationale identitet som en 1800-tals »forestilling« er loyalt repræsenteret. I et hæfte til skoleelever bekræftes museets énsidige stillingtagen: »Hvad erstatter vi fx forestillingen om det nationale fællesskab med, når det tilsyneladende ikke længere er et fælles udgangspunkt?« Det kan gymnasieeleverne jo så tænke lidt over. Inden for de snævre kridtstreger, som statsautoriserede kultursmagsdommere har aftegnet for dem.

På museets vægtekster lærer man, at national identitet blot er en konstruktion , en »forestilling« fra 1800-tallet, der bidrog til »fortællingen om dem og os«. Den ubefæstede elev skærmes for den tanke, at enhver meningsfuld identitet nødvendigvis er eksklusiv. At der er noget, jeg ikke er, hver gang jeg står ved, hvad jeg er. At man ikke er japaner, hvis man er dansker. At man ikke er en hoppebold, hvis man er en gummitud. Forestillingen om en »konstrueret« danskhed præger museets oplysningsmateriale, der konsekvent taler om dansk identitet ikke som noget reelt men som en »forestilling«, og undervisningshæftet docerer skipperskrøner om den nationale identitets historie. I en faktaboks står der: »Vidste du, at fædrelandskærlighed i slutningen af 1700-tallet betød loyalitet over for riget og kongen, mens det i 1800-tallet signalerede loyalitet over for nationen og folket?« Danske gymnasieelever lærer altså, at fædrelandskærlighed før 1800-tallet som et særligt tilhørsforhold til land, sprog, folk, vaner, kultur og fælles religion, slet ikke eksisterede. Men Uffe Østergård-myten om den nationale identitet som en 1800-tals konstruktion er for længst afsløret som fup. »Forestillingen« om, at dansk identitet før 1800-tallet blot var en myte, er en myte. En gammel Århus-historie, der går på krykker i undervisnings- og kulturinstitutionerne, og som ikke er rigtig sjov mere. Et tilfældigt udvalg af et overvældende kildemateriale dokumenterer opfattelser af et dansk folk, der delte kultur, sprog og identitet på tværs af stænder mod andre folk længe før 1800-tallet.

[…]

Læseren kan fortsætte på hjemmesiden http://www.nomos-dk.dk/skræp, hvor et stærkt kildemateriale dokumenterer dansk identitet fra tidlig middelalder og skyder hul i Uffe Østergårds varmluftsballon fra 1990erne.

En af statens officielle kulturinstitutioner har taget énsidigt stilling i kulturkampen og har erklæret krig mod den nationale identitet. Den kulturradikale position mønstrer ingen overbevisende argumenter i kampen om den nationale identitets definition og historie, men den har kultureliten på sin side.

Udfaldet af denne strid afgør, om det danske samfund kommer til at hænge sammen i fremtiden. Der har aldrig været mere brug for det nationale fællesskab end nu. Vi behøver at vide, hvem vi er, og hvad vi kommer af. Alligevel manipulerer og fordrejer statens kulturinstitutioner historien om den nationale identitet. Man skulle tro, det var løgn.

Læs det hele: Kronik af lektor Michael Pihl i Berlingske

Tip AHK