Hodjanernes Blog

22 maj 2007

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om tørklæder

Pia Kjærsgaard skriver i sit ugebrev bl.a.

“Derfor mener jeg også, at tørklæderne skal ud af folkeskolerne. Hverken lærere eller elever skal gå omkring iklædt hovedtørklæde. Straks faldt alskens selvudråbte eksperter over Dansk Folkeparti og hævdede, at det kunne bestemt ikke lade sig gøre under henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedserklæring. Men et forbud mod hovedtørklædet er bestemt både realistisk og muligt at gennemføre, og det strider i øvrigt heller ikke imod menneskerettighederne, som de alvidende eksperter anfører.

I 2002 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tværtimod en opsigtsvækkende dom, hvor man erklærede det i overensstemmelse med menneskerettighederne, at en skole i Schweiz havde fyret en muslimsk lærerinde, der insisterede på at bære tørklæde. Det skete under henvisning til, at den tørklædeklædte lærer kunne forvirre elevernes demokratiske opdragelse og virke missionerende. Jeg kunne ikke være mere enig. Vi ville jo heller ikke acceptere, at en lærer kom anstigende iført en t-shirt med påskriften ”Stem på Socialdemokratiet”.

I 2004 afsagde domstolen nok en gang en epokegørende dom. I Tyrkiet har man siden Atatürks tid haft et forbud mod, at eleverne i statsskolerne bærer hovedtørklæde. En gruppe tyrkiske studerende, der blev forment adgang til medicinstudiet ved universitet i Istanbul i 1988, fordi de nægtede at lægge tørklædet, stod som afsendere på klagen til Menneskerettighedsdomstolen. Domstolen erklærede dog i 2004, at et forbud mod hovedtørklædet var et acceptabelt middel at anvende over for islamisk fundamentalisme, og at det tyrkiske forbud mod hovedtørklæder således kunne stå ved magt.”

Mere her. 

Man har en mening til……..

Filed under: Citater, Dhimmi, Pampere, Politisk korrekte, USA/Canada — Hodja @ 16:53

Den tidligere amerikanske præsident Dhimmi Carter kaldte lørdag præsident George W. Bushs regering »den værste i historien«. Men i dag trækker han i land.

Mere på Politiken

Rimelige krav

Oven på de seneste gadekampe i København, hvor voldsmænd i timevis kastede med flasker, brosten, molotovcocktails samt diverse uhumske substanser mod politiet, er Politiforbundets formand Peter Ibsen blevet godt sur.

Hvad ligner det, når pressen bruger disse tildragelser til at starte en hetz mod politiet? Over for Politiken.dk beklager han, at pressen vælger at koncentrere sig om politiets mulige fejltrin i stedet for den vold, som ballademagerne udsætter politiet og almindelige borgere for. Han er også forbitret over, at det åbenbart er omkostningsfrit at bringe politifolks liv i fare ved at overdænge dem med brosten og brandbomber. Det viser dommene.

Allerede inden rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej i København havde Peter Ibsen advaret om, at pressens dækning ville være enøjet, men det er blevet værre, end han havde forestillet sig. Det skal nok passe. På den anden side, skal man ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus.

Hvordan kan Peter Ibsen forvente, at pressen skal undlade at tage voldsmændene i forsvar, når politiet selv har udfoldet beundringsværdige anstrengelser for at gøre endnu farligere forbrydere stuerene?

Groft sagt tænker naturligvis på PETs tidligere chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen, der i anledning af Guantanamo-fangen Slimane Hadj Abderrahmanes løsladelse udtrykte sin store forståelse for islamiske ekstremister. Man havde ikke givet dem tilstrækkelig magt, og derfor kunne han godt forstå, at de blev bryske.

Senere har PET udtalt sig så pænt om imamernes samfundsgavnlige indsats, efter at en deputation af dem havde været på rundrejse for at opvigle Mellemøsten mod Danmark, at tjenesten fik ros af landets dengang vildeste imam.

Mon ikke det er det samme med de unge, der føler sig presset til at smide bomber, kloakvand og afføring mod betjentene?

Hvis man gav dem den magt, de huse og de penge, de forlangte, og hvis regering og folketing indrettede landets politik efter deres anvisninger, ville de aldrig finde på den slags.

Lars Hedegaard i Berlingske Groft Sagt 22. maj 2007

DET ER utroligt, hvad journalister, ikke mindst DR-journalister kan komme op med.

Lige for øjeblikket næsten tvinges vore journalister til at omtale mordene mellem de store fraktioner i de palæstinensiske områder, Hamas og Fatah.

Den tvang varer ikke længe. Kun så længe, som visse udenlandske medier, der er knapt så fantasy-prægede, fastholder deres bundethed til realiteterne.

Nu har de hjemlige journalister fundet deres nøgle til begivenhederne. USA er nøglen til, at Hamas og Fatah slår hinanden ihjel.

Mere af Mogens Rukov på Jyllands-Posten

Han glemmer at nævne, at EU gør, hvad det kan for at blive medskyldig.

Ingen luksus her

Groft sagt har tidligere beskrevet den politiske modstand mod opførelse af en såkaldt »luksus­børnehave« på Svendborg-kanten.

Her har en række pædagoger fået den glimrende indskydelse, at al børnepasning ikke nødvendigvis skal finde sted i offentligt regi.
Deres udspil er, at børnehaven skal have flere pædagoger, mere plads til børnene samt en åbningstid, der tager hensyn til forældrenes og børnenes egentlige behov.
Denne helt igennem usolidariske tænkning vakte stort postyr blandt landspolitikere, der straks slog korsets tegn for sig, idet det naturligvis er helt uretfærdigt, at nogle ganske få børn i det sydjyske kunne imødese et højere serviceniveau end det gennemsnitlige.
Svendborg Kommune har nu tilsluttet sig den landspolitiske protest og har afvist at lave en lokalplan for det område, hvor børnehaven var tænkt bygget.
Det fine samarbejde mellem politikere og bureaukrati har dog ikke slået folkene bag planen af pinden.
De prøver nu at gennemføre ideen i en anden kommune, men Groft sagts skumle mistanke er dog, at de brave forkæmpere for en god, naturlig og sund idé, der næppe kan skade nogen, fortsat vil løbe panden imod ligestillingens nødvendige bolværk.

Egon Balsby i Groft Sagt Berlingske 21. maj 2007 

15 til 20 flygtninge til Malmø hver dag

Vil Sverige overlade noget af flygtningeproblmet til Danmark?

Hvornår beder Sverige om hjælp? Hvornår kommer der en klap i Øresundsbroen? Hvornår kollapser Sverige? Hvornår opsiger Danmark de Nordiske aftaler om pasfrihed etc?

Svaret er simpelt. Når det er for sent.