Hodjanernes Blog

10 maj 2007

Secular islam summit – behind the scenes video

Filed under: Evidens, Islam, Koran, Muslim World, Oplysning om islam, Shariah — Hodja @ 20:20

 Filmmaker Andrew Marcus attended the summit, and produced the following video for Pajamas Media.

The video includes interviews with – Walid Phares, Ibn Warraq, Irshad Manji, Nonie Darwish, Tawfik Hamid, Wafa Sultan and Michael Ledeen.

sekuler.jpg

Limewoody

Atter et pragtfuldt Marianne Helved citat

Filed under: Citater, Danmark, Lærere, Pampere, Politik, Politisk korrekte, Radikale — Hodja @ 20:00

Ifølge Berlingskes Peter Kurrild-Klitgaard har Marianne Jelved udtalt følgende i DR2-Deadline:

“Vi vil ikke have, at man regerer hen over hovederne på alle de folk, der har forstand på tingene.”

Hvortil Klitgaard replicerer: “Vi alene vide.”

Berlingske Groft Sagt 10. maj 2007

Kronik: Hippe kulturfordærvere

Et samfund kan ikke overleve, hvis det mister oplevelsen af det indre fællesskab, bygget på en århundredlang sproglig, politisk, historisk og religiøs udvikling med respekt for grundlæggende ideer som demokrati, borgerrettigheder samt et kampberedskab til at forsvare dem, skriver dagens kronikør i Jyllands-Posten.

“Multikulturalister her i landet er med deres relativisme parat til at tolere skikke, holdninger og traditioner hos fremmede kulturer, som de møder omkring sig, fordi mange af dem for længst har givet afkald på deres egne normer. Sådanne normer er nemlig i deres optik udtryk for hø og hakkelse i lilleputnationens rejsestald, de tegner et lille lukket land med udpræget nationalisme, og næsten komisk er det i sin indadvendthed. Det må åbnes, så det forstår, at det er frydefuldt at lade sig vugge på de bløde bølger fra verdenshavene.

Multikulturalisterne er forsvarsløse, når de møder totalitære holdninger hos især muslimske indvandrere. De er identitetsløse og har intet forsvarsberedskab. Derfor gør de retræten til en dyd og glemmer ikke at håne dem, som finder grund til at tage kampen op. Selv finder de det ikke smertefuldt, for netop fremdriften, nyskabelsen og selvsikkerheden hos de nye borgere viser, at de med det for os nye og udfordrende er rede til at udfylde tomrummene efter en udlevet hjemlig kultur.

Men et samfund kan ikke overleve, hvis det mister oplevelsen af det indre fællesskab, bygget på en århundredlang sproglig, politisk, historisk og religiøs udvikling med respekt for grundlæggende ideer som demokrati, borgerrettigheder samt et kampberedskab til at forsvare dem.

Derfor må de multikulturelle bestandigt konfronteres med ubehagelige spørgsmål: Skal Danmark respektere en religionsstifter, som hyldes for sin militarisme, sit had til andre religioner, og hvis seksuelle overgreb endog med pædofil karakter er helt uacceptable selv i en frisindet verden? Kan I tolerere en religion, som rummer trusler om dødsstraf for frafaldne, som hævder mandens ejendomsret over sin hustru, som begrænser kvinders arveret til halvdelen, som efter sharialoven straffer utro kvinder med døden, som nægter at tage afstand fra sadistiske straffe som stening, æresdrab og håndsafhugning? Og hvor længe finder I det rimeligt, at der opretholdes forbud mod ægteskab mellem en muslimsk kvinde og en kristen mand. Kan I relativere disse forhold?

Om den tolerante multikulturalisme siger den skarpe islamkritiker Ibn Warraq: »Hvis relativismen er sand, får det som konsekvens, at man ikke kan sammenligne Jesus Kristus, Sokrates eller Solon med Hitler. Vi kan ikke sige, at Jesus var moralsk højerestående end Hitler, hvilket er absurd«. “Multikulturalisterne er hippe kulturfordærvere.

Læs det hele på JP. Af Poul E. Andersen, tidl. domprovst, Odense. Tip: Bo

Udlandsdanskere sender børn til genopdragelse i Danmark

Meddeler flere medier triumferende idag.

For kulturrelativisten er det et fedt, om det er udenlandsdanskere, der sender børn til Danmark til en moderne orientering om danske forhold, eller om det er arabere, der sender deres børn til genopdragelse og fastholdelse af middelalderlige normer. Så de prøver selvfølgelig at hænge det op på en form for dobbeltmoral.

forside.jpg

Lad os da gå ind på deres tankegang og sige, at alle kulturer er ligeværdige.

Næste skridt er da, at sige at det må være rigtigt, at der er noget godt og noget dårligt i alle kulturer – ikke sandt?

Men hvis det er sandt, da må man indrømme, at der ikke kan være lige meget godt og lige meget dårligt i alle kulturer.

Så der må altså være nogen kulturer, der er ‘bedre’ end andre. Og her er der ikke nogen tvivl om, hvilken jeg går ind for.

Hvis vi skal sætte tingene helt på spidsen. En kannibalfamilie indvandrer til Danmark. Det erlidt svært at praktisere de gamle dyder. Så familien sender børnene hjem, så de kan lære at praktisere de gamle kulinariske traditioner. Er det også OK?

De terrortiltalte fra Vollsmoses planer opstod på grund af vrede over Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og Danmarks rolle i Irak.

Det kom frem, da Østre Landsret skulle tage stilling til om tre af dem fortsat skulle sidde i fængsel. Og det skulle de.

Mere på DR

Og så måtte repræsentanterne for ‘Fredens religion’ selvfølgelig begynde at træde i karakter med en passende reaktion, der tilsyneladende skulle bestå i mord på massevis af uskyldige mennesker i København. For som vi har hørt de sneste dage, kan de hverken læse, skrive eller tale ordentligt dansk, når de kommer ud af skolen, så det er jo forventeligt, at deres kommunikationsmidler er begrænsede.

Det er jo selvfølgelig samfundets skyld. Hvis ellers – jo Jyllands-Postens måske.

K vil opsige asylsamarbejde med DF

Filed under: Demografi, Immigration, Konservative, Politisk korrekte, Sverige — Hodja @ 08:03

Det er striden om forholdene for de ca. 600 afviste irakiske asylansøgere, som får K til at sige fra.

Mere på DR

Hattedamerne vejrer morgeluft.

Dette her bør frem i debatten:

Hälften – eller fler – av de människor från norra Irak med tillfälliga tillstånd, som söker asyl i Sverige, reser till hemlandet och stannar där kortare eller längre tid (ofta flera månader) medan de väntar på svar på sin asylansökan.

Skriv til dit parti, folketingsmand, læserbreve etc.

Total hjernevask

Svensk ungdom ved ikke hvad kommunisme er.

40 procent tror, at kommunismen har bidraget til øget velstand i verden, og 90 procent kender ikke noget til Gulag. 43 procent siger, at kommunismen i det 20ende århundrede kostede færre end en million menneskeliv.

Mere på Jyllands-Posten