Hodjanernes Blog

1 maj 2007

Muslimske kvindedragter får nu kommu­nalpolitikere til at stejle. En tilslø­ret dagplejemor har bragt sindene i kog hos kommualpolitikere i Odense.

Filed under: Demografi, Immigration, Islam, Jura, Oplysning om islam, Tørklæde — Hodja @ 23:56

Den øverste politiske ansvarlige for området, rådmand Jane Jegind (V), samt viceborgmester Alex Ahrendsen (DF) fin­der det forkert, at kommunens forvalt­ning er tvunget til at godkende en bur­kaklædt dagplejemor med etnisk dansk baggrund som privat dagplejer i forsta­den Vollsmose.

Kvinden er ansat af muslimske forældre, men kommunen skal betale ca. 75 pct. af udgiften.

Mere på TV2

Islamisme på det offentliges regning. Sådan. Er det sådan at dagplejemoderen er bange for at virke seksuelt ophidsende på handyrene blandt børnene?

Torben Lunds samlever sociolog Claus Lautrop forsøger karaktermord for åben skærm

I TV2-Nyhederne iaften klokken 22 forsøgte Torben Lunds samlever sociolog Claus Lautrup at give Morten Messerschmidt dødsstødet.

Både Lautrup og Torben Lund havde været tilstede ved den famøse episode. Morten Messerschmidt var med på en direkte linie og konfronterede Lautrup med, at han havde sunget Schubert, Wagner og den tyske nationalsang. Direkte adspurgt kunne/ville Lautrup IKKE angive, hvad der var nazistisk i det, Messerschmidt havde sunget, på trods af dette gentog Lautrop påstanden. Herudover kom han med meget lidet flatterende omtale af graden af Messerschmidts beruselse. Hvorvidt der var blevet heilet, kom de ikke nærmere ind på.

Se det selv her. Vælg ‘Døren på klem for Morten Messerschmidt’

En perle fra DR-TV-Avisen

DR-TV-Avisen her iaften klokken 21.

Man omtalte først valget i Frankrig med Segolene (som vi er på fornavn med) og den onde Sarkozy (som vi er på efternavn med).

Nå men derefter kom et indslag fra Cuba om, hvorvidt ‘el Commandante’ (ikke dikator) Fidel Castro ville vise sig til 1. maj festlighederne. Det gjorde han ikke – så cubanerne

“måtte gå skuffede hjem.”

Værsågod at skylle.

castrogulag3.jpg

Cubanske fængsler

Konklusionen er givet på forhånd

Læger ønsker undersøgelse om asylsøgeres helbred .

Asylsøgeres helbred skranter. Lægeforeningens etiske udvalg vil have belyst de helbredsmæssige konsekvenser af de lange ophold på asylcentrene.

Afdelingslæge i Røde Kors’ asylafdeling, psykiater Ebbe Munk Andersen, betegner det som »en rimelig sikker påstand«, at de lange ventetider har konsekvenser for asylsøgernes helbred. Han henviser til en hollandsk undersøgelse fra 2004, som er den nyeste sammenlignelige dokumentation, der findes. Det er en spørgeskemaundersøgelse blandt asylsøgere i Holland.

Mere på Ugeskrift for Læger

Artiklen begynder med ‘Asylsøgeres helbred skranter’. Nu skal det undersøges. Kære asylansøger: ‘Har du det ikke dårligt’?

Så står der videre, at lægerne ikke driver politik:

»Det kniber med at yde det lægefaglige, jeg gerne ville,« siger Ib Rasmussen, der er fast tilknyttet læge på Asylcentret Avnstrup. »Mange af de afviste sidder i en klemme. De var pæne unge mennesker, da de kom. Nu er de slidte gamle mennesker at se på. Ud fra et lægefagligt synspunkt burde de have noget andet end det, jeg kan give dem. De skulle have asyl og komme væk fra centret. Men jeg kan ikke åbne vinduet til Danmark«, siger han.

Asyl? Ud fra et lægefagligt synspunkt. Men det er ikke politik. Så vidt jeg ved er deres sager afgjort ved alle instanser. Og deres situation skyldes deres egen manglende vilje til at forføje sig.

Ugeskrift for læger har flere artikler om emnet denne uge. Under overskriften ‘Asyllæge – et job i et politisk hotspot.’ kan man for eksempel læse:

“Man kan sammenligne det med, når jeg sidder med dødssyge patienter i min praksis. Jeg kan ikke helbrede dem. På samme måde er det med asylsøgerne: Jeg kan ikke skaffe dem asyl.«”

Den får ikke for lidt? Videre kan man læse:

»Vi skriver sjældent lægeerklæringer. Vi sender en kopi af journalen i stedet, som Udlændingeservice har opfordret os til. Men problemet er, at journalerne nogle gange er meget omfangsrige, ofte med mange, måske forvirrende oplysninger. Af og til, når der er tid til det, skriver vi opsummeringer af journalerne, et resume, som vi sender videre. Det tager tid, men det fremmer forståelsen.«

Fremmer forståelsen? Resumeer kan være mange ting.

“Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af humanitære opholdstilladelser. Kritiske stemmer i debatten mener, at det er et resultat af, at ansøgerne er henvist til at vente i passivitet og lediggang – til sidst bliver de så syge, at der ikke er andet for end at give dem humanitær opholdstilladelse.”

Jeg vil sige, at det er endnu et argument for hurtigere sagsbehandling og færre muligheder for at trække sagen ud i det uendelige.

Det fortsætter med en kronik af Amnesty International’s Lægegruppe, der henviser til en masse konventioner med mere. Læg mærke til, hvis du læser det, at det eneste de IKKE nævner er hensynet til det danske samfunds interesser og lovgivning. Og sjovt nok heller ikke Lægeløftet udover en løsreven sætning, selvom det er det, der henvises til i kronikkens overskrift.

Så skal jeg da bringe det i sin helhed (mine fremhævelser):

“Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.”

Allah, please

Når Groft sagt atter bliver nødt til at trætte læserne med en lille opsats om tørklædet, er det ikke bare fordi, aviserne snart ikke skriver om andet, men også fordi hele diskursen om dette essentielle tekstil giver fascinerende indblik i den muslimske kultur og tankeverden, der har vakt så stor respekt hos meningseliten.

I Nyhedsavisen får Mariam og Salma på henholdsvis 14 og 16 således lejlighed til at fortælle, hvorfor man bliver syg.

Problemet er, at Kvinder for Frihed har iværksat en kampagne for at få den muslimske indpakning forbudt for mindreårige med henvisning til, at tørklædet kan ` medføre D-vitamin-mangel, som i værste fald kan føre til deforme knogler.

 »Visse vasse,« siger de to glade tørklædepiger. Hvorfor laver man så ikke en lov om, at unge ikke må ryge eller drikke? Hvis man bliver syg, så er det fordi Allah vil det.

Så vidt har vi altså drevet det i det danske samfund anno 2007, at unge mennesker vokser op med den tro, at sygdomme skyldes guddommelig indgriben.

Men så må det også være på tide at fjerne advarslerne om tobakkens sundhedsskadelige virkninger fra cigaretpakkerne og erstatte med en opfordring til at bede fem gange dagligt. Det ville også spare samfundet for en masse udgifter til forebyggelseskampagner.

Lars Hedegaard i Berlingske Groft Sagt 29. april 2007

Judge tells al-Qaeda Brits they could die in jail

THE five British al-Qaeda terrorists were branded “cruel and ruthless misfits” who had betrayed their country by the judge who jailed them yesterday.

Jailing them for life, he said: “You have betrayed the country that gave you every advantage in life. All of you may never be released. It is not a foregone conclusion.
“It may be that you consider yourselves heroes of the cause that you espouse.
“But you are considered by the vast majority of the population of whatever religious faith, as nothing but cruel and ruthless misfits. Now you must pay the price exacted by that society.”

Mere på Mirror

Udvisning efter afsoning vil, efter min mening, være helt iorden 😀

Polygami belønnes af det offentlige i UK

Polygamous husbands settling in Britain with multiple wives can claim extra benefits for their “harems” even though bigamy is a crime in the UK, it has emerged.

Opposition MPs are demanding an urgent change in the law, claiming that the Government is recognising and rewarding a custom which has no legal status and which is “alien” to this country’s cultural traditions.

Officials said yesterday a review was now under way into whether the state should continue to pay out income support, jobseeker’s allowance and housing and council tax benefits to ‘extra’ spouses.

If a husband and his wives arrive and settle in Britain having wed in a country where polygamy is legal, then the UK benefits system recognises his extra wives as dependents and pays them accordingly.

Officials were unable to say when the rules were brought in, claiming they had “evolved over decades”.

Tory MP for Monmouth David Davies condemned the arrangements as “appalling”, and called for an immediate halt to the payments.

“It’s disgraceful that our benefits system is recognising and rewarding it. Why are some people in Government falling over themselves to undermine every tradition that has made this country what it is?”

A DWP official insisted the rules did not “reward” polygamy, as second wives receive less in benefits than single women. A single person can claim just under £60 per week in jobseeker’s allowance, while couples receive up to £92.80, but each ‘additional spouse’ in a polygamous marriage receives an extra £33.65.

Mere på This is London. Tip: Limewoody.

Så skatteborgerne har i årtier betalt til polygami efter regler, der ikke er indført i lovgivningen på legal vis. Nååå – men der er jo rabat på de ekstra hustruer. Så er det jo ikke en belønning. Gad vide hvor mange børn, der er i sådanne familier? Det foregår flere andre steder i Europa. Danmark?

harem.jpg

Som tegningen antyder: hvem betaler for de fraskilte koner, hvis manden forelsker sig i et andet harem?

To bakkesangerinder støtter Messerschmidt

Og socialakrobaten Torben Lund vil ikke uddybe anklagerne.

Og idag:

Søndag afviste bakkesangerinden Dot Wessman, der også deltog i festen, beskyldningerne, og hun bakkes nu op af en anden kendt bakkesangerinde, Lise-Lotte Lohmann. Hun deltog også i festen og er ikke i tvivl om, at beskyldningerne mod Morten Messerschmidt er usande:

“Jeg hverken så eller hørte ham gøre det, og jeg tror ikke på, at han har gjort det, siger hun.”

Og hvor lavt kan man synke?