Hodjanernes Blog

28 april 2007

Ligestillingsforsker i fængsel for tortur

Filed under: Feminisme, Immigration, Kriminalitet, Labaner, Norge — Hodja @ 19:18

En 33 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til to år og tre måneders fengsel for omfattende mishandling av sin tenåringskone.

Mere på VG

WordPress er uendelig langsomt idag. Så blogning er næsten umulig 😦

27 april 2007

How a British jihadi saw the light

Læs her hvad der fik den tidligere radikale islamist Ed Hussain til at ændre mening:

My time in Saudi Arabia bolstered my conviction that an austere form of Islam (Wahhabism) married to a politicised Islam (Islamism) is wreaking havoc in the world. This anger-ridden ideology, an ideology I once advocated, is not only a threat to Islam and Muslims, but to the entire civilised world.

I vowed, in my own limited way, to fight those who had hijacked my faith, defamed my prophet and killed thousands of my own people: the human race. I was encouraged when Tony Blair announced on August 5, 2005, plans to proscribe an array of Islamist organisations that operated in Britain, foremost among them Hizb ut-Tahrir.

At the time I was impressed by Blair’s resolve. The Hizb should have been outlawed a decade ago and so spared many of us so much misery. Sadly the legislation was shelved last year amid fears that a ban would only add to the group’s attraction, so it remains both legal and active today. But it is not too late.

Mere på TimesOnline. Tip: JPB

Razzia mod Ungdomshusets ‘fætter’ i Oslo

Filed under: Hodja, Journalister, Kriminalitet, Labaner, Medier DR m.fl., Norge, Venstrefløjen, Vold — Tags: — Hodja @ 11:30

Politiet stormet Blitz-huset rett før 01-tida i natt

Og razziaen har gitt gevinst for politiet: Inne i huset har de blandt andet funnet de en kasse med såkalte knallskudd, som ble brukt blant annet i demonstrasjonene for Ungdomshuset i København.

Mere på Dagbladet

Undrer det nogen, at DR-P1 forherligede Blitz-huset i en udsendelse for nylig?

Kvinder selv skyld i voldtægt i multikulturelt samfund

Annenhver mann i Norge mener kvinner som flørter åpenlyst selv er ansvarlig hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep.

De sjokkerende resultatene kommer frem i en rapport Amnesty har laget i samarbeid med Reform ressurssenter for menn.

Men Frps nestleder Jan Arild Ellingsen (Frp) mener at kvinner kan lære av innholdet i rapporten.

Det er klart at det er lov å flørte, men på noen kan slik atferd være provoserende, særlig i et flerkulturelt samfunn. Det er folk som driver risikosport, og noen som dør av det. Kvinner må selv ta ansvaret for hvilke signaler de sender ut, sier Ellingsen til VG.

burka4.jpg

Mere på VG

Så er det bare på med burkaen kvinder! Men af alle – at en Fremskridtsmand siger sådan?

Et nyt offer

Filed under: Immigration, Konservative, Politik, Socialdemokratiet, Tørklæde — Hodja @ 09:34

En kvinde, der skiftede parti fra de Konservative til Socialdemokraterne!, udgyder sine tårer i Jyllands-Posten.

2004 søgte pakistanskfødte Samilla Qureshi orlov fra byrådsarbejdet på Frederiksberg efter at have følt sig udsat for omfattende mobning i forbindelse med, at hun dels begyndte at bære tørklæde, dels havde skiftet parti fra de konservative til socialdemokraterne.

Mere på Jyllands-Posten

Hvis man som byrådsmedlem tror, at man kan konvertere fra Konservativ til Socialdemokrat, uden at blive drillet, er man da godt naiv. Tag det som en mand og hold op med at pive. Hvad var der sket, hvis du havde gjort det samme i Pakistan? Og at hoppe fra de Konservative til Socialbasserne 😀

Opdatering (Tip antisalafisten).

26 april 2007

Dhimmi Elsebeth Gerner Nielsen: Nu med tørklæde

Som en kommentar til den ophedede debat for og imod tørklæde i Folketinget iklædte tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen sig i dag tørklæde.

Se de ynkelige billeder på Jyllands-Posten. Tip: Dansker i TN.

Villy Søvndahl: Asmaa hører ikke til på venstrefløjen

Asmaa Abdol-Hamid er for uklar om sine holdninger til bl.a. homoseksuelle og dødsstraf. Derfor ville hun ikke kunne blive MF’er for SF, siger partiets formand.

Mange af de synspunkter, som hun giver udtryk for, hører jo mere hjemme på højrefløjen end hos os, siger Søvndal, som understreger, at han ikke er ude på at dæmonisere Asmaa Abdol-Hamid.

Jeg har ikke noget imod hende personligt, og hun må selv bestemme, om hun vil bære tørklæde og trykke mænd i hånden, siger han.

Mere på Jyllands-Posten

Villy Søvnighed diskuterer med Assmaa i DR-P1-Debat klokken 12.30 idag.

Villy trak delvis sine udtalelser tilbage og sagde, at de var ‘skærpede’.

Assmaa fik lov at slippe afsted med:

“Det er venstrefløjen, der går ind for minoriteternes rettigheder.”

og

“Regeringen går ind for at mistænkeliggøre alt, hvad der ser anderledes ud.”

SF’eren Rasmus Jønsson styrede debatten.

Arkitekt Jan Wenzel er overvældet over den positive reaktion fra det muslimske verdenssamfund på planerne om en stormoske i København.

Alle var meget, meget begejstrede og talte entydig positivt og fantastisk flot om projektet.

Og der var enighed om, at man gerne vil støtte det, så jeg er sikker på, at vi nok skal komme videre med projektet, fortæller arkitekten fra firmaet Wenzel + Tuxen.

Mere på Berlingske

Overvældet? Han kunne da have sagt sig selv på forhånd, at de ville klappe ihænderne for muligheden for en ny kæmpe missionsstation i Europa.

Leder i EkstraBladet: Løgnersken

VI SKAL IKKE give Enhedslisten gode råd om, hvem partiet skal opstille eller ikke opstille til Folketinget.

Det ville også være for sent. Urafstemningen blandt medlemmerne er afsluttet. Optællingen bliver færdig i dag, og resultatet offentliggøres i morgen.

SPÆNDINGEN vil især samle sig om, hvorvidt det lykkes Asmaa Abdol-Hamid at komme blandt spidskandidaterne og dermed gøre det sandsynligt, at hun kommer i Folketinget efter næste valg.

Vi håber det ikke.

Vores modvilje skyldes ikke hendes meget omdiskuterede tørklæde. Det har hun selvfølgelig ret til at have på.

Det er langt mere alvorligt: Hun er fuld af løgn.

Læs resten af lederen på EkstraBladet

25 april 2007

Farcen fortsætter

Asmaa Abdol-Hamids insisteren på sin religiøse beklædning og hilsemåde, hvis hun skulle komme i Folketinget, møder hård kritik fra debattører og politikere med indvandrerbaggrund.

Hos muslimske debattører er tonen over for Asmaa Abdol-Hamid hård. Mohammad Rafiq, forfatter, siger:

»Jeg har dyb respekt for folk, der bærer tørklæde. Men hvis man vil holde sig inden for sharia-lovens retningslinjer, kan man faktisk slet ikke gå ind i Folketinget. Rettroende kvinder må ikke være i rum med fremmede mænd.« Han finder det »meget, meget skadeligt« at »misbruge« sin religion for at komme frem i politik.

Der er flere udsagn på Berlingske. Tip: Universalgeni.

Fint at høre fra en muslim, at det, vi bloggere har skrevet om i lang tid, er rigtigt. Islamisme og shariah er uforenlige med demokrati.

(Off-topic: WordPress driller med formatteringen iaften. Arbejder på det.)

De røde bliver reaktionære

Problemet er ikke, at Enhedslisten accepterer kvindelige medlemmer med tørklæde.

Problemet er, at partiet ikke fører en debat om tørklæde og håndtryk, hvor man leverer et klart forsvar for det frie og lige forhold mellem kønnene.

Hvor langt venstrefløjen kan komme ud i omfortolkende søforklaringer viste Karen Sjørup fra Center for Ligestilling i JP. Hun mente, at stiletter er langt mere begrænsende for kvinder end tørklæde. Man fristes til at spørge, hvorfor hun ikke emigrerer til Saudi-Arabien, hvor hun med sikkerhed kan slippe for stiletternes umenneskelige pres på kvinderne.

I sin søgen efter kampfæller åbner venstrefløjen sig stadigt mere mod frihedsfjendske kræfter i islam. De røde bliver reaktionære.

Mere i Jyllands-Posten

Pia Kjærsgaard skal betale erstatning og trække sin udtalelse om, at Islamisk Trossamfund er »landsforrædere« tilbage, mener trossamfundet, der har indledt en retssag.

Udover erstatningen lyder kravet ved retsmødets begyndelse desuden på, at Pia Kjærsgaard trækker udtalelsen tilbage, og at hun skal betale sagsomkostninger.

Desuden vil Islamisk Trossamfund have, at Pia Kjærsgaard dømmes efter straffelovens bestemmelser om freds- og æreskrænkelser, som kan give både bøde og fængsel.

Læs om det på Politiken. Tip: Holme.

Straffeloven Kapitel 12:

§ 99. Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.

§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 110. Den, som forfalsker, ødelægger eller bortskaffer noget dokument eller anden genstand, der er af betydning for statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater, straffes med fængsel indtil 16 år.

Straffeloven kapitel 13:

§ 113. Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

Straffelovens Kapitel 14:

§ 129 a. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentliggør bevidst usande gengivelser eller falske citater af meddelelser om faktiske forhold fremsat i retsmøder eller givet i Folketingets, kommunale eller offentlige råds eller myndigheders møder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der ved bevidst usandfærdigt offentligt at tillægge regeringen eller nogen anden offentlig myndighed en handling, som den ikke har foretaget, skader landets interesser i forhold til udlandet.

Nu er jeg ikke jurist, men efter min mening har labanerne mindst gjort sig moralsk skyldige i flere af ovennævnte paragraffer. Dels ved deres rejse med forfalskede papirer og dels ved rektionen med afbrænding af danske ambassader etc. Hvordan en dommer vil vurdere det ved jeg ikke. Men så vidt jeg husker, var der flere, der anmeldte ‘rejse-imamerne’ under muhammedkrisen for landsskadelig virksomhed. Det kom der ikke noget ud af.

En gang muslim – altid muslim

Demokratiske Muslimer støtter Asmaa

“Der er intet provokerende eller udemokratisk i at bære tørklæde, mener foreningen Demokratiske Muslimer, der er blevet rost af blandt andet regeringen for sit arbejde med at forene demokrati og islam.”

Mere på Jyllands-Posten

Den prominente socialist Hanne Reintoft vil have klart svar på Asmaa Abdol-Hamids holdning til dødsstraf og registreret partnerskab.

Enhedslisten risikerer at miste en prominent vælger, Hanne Reintoft, hvis ikke partiets mulige folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid tager helt klart afstand fra dødsstraf og tilslutter sig registreret partnerskab.

Mere i Berlingske

De slås godt på venstrefløjen for tiden. Det er bare at læne sig tilbage og nyde det 😀

Læs Monokulturs vurdering af tørklædesagen.

Kedelige erfaringer

Efter i nogle dage at have plaget Dansk Folkeparti begynder tørklædedebatten også at gå venstrefløjen på.

Og det er ikke så mærkeligt i betragtning af, at det er Enhedslisten, der vil have den tørklædeklædte Asmaa Abdol-Hamid i Folketinget, hvor hun skal skille rene fra urene.

I den forbindelse har Jyllands-Posten spurgt Enhedslistens integrationsordfører, trotskisten Jørgen Arbo- Bæhr, om han synes, at partifællens religiøse uniformering udgør et problem. Men det afviser han ganske. Tørklædet har udelukkende med hendes religion at gøre og dominerer ikke hendes holdninger, forklarer han. Og for en gangs skyld har han fat i noget rigtigt.

Det er nemlig ikke tørklæder, Asmaa har på hjernen, men derimod sex, eller rettere frygten for sex. Det fortalte hun om under et nyligt foredrag på Krogerup Højskole, hvor hun netop blev spurgt om årsagen til, at hun pakker sig så meget ind, selv om det ikke er særlig koldt.

Svaret var, at mænd tænker på sex 30 gange i minuttet, og at de simpelthen ikke kan styre sig, hvis de får et glimt af kvinders hårpragt. Så vil de, som de sexmonstre de er, kaste sig over det nærmeste hunkønsvæsen.

I virkeligheden er den unge Asmaas indpakning altså en velgerning over for mænd. Sådan skal man også forklare hendes vægring ved at give mænd hånden. For rækker man først mænd en hånd, griber de straks ud efter andre legemsdele. End ikke i Folketinget kan kvinder gå i fred.

Groft sagt håber sandelig ikke, at Asmaas kedelige indtryk af mænd skyldes oplevelser med Jørgen Arbo-Bæhr eller andre kammerater fra Enhedslisten. Ellers må man håbe, at Folketingets præsidium griber ind. Om ikke andet så for at trøste Arbo-Bæhrs folketingskollega Line Barfod, som der åbenbart ikke er nogen, der vil kaste sig over.

Lars Hedegaard i Berlingske; Groft Sagt  24 april 2007

Asmaa Abdol Hamid. Hun lyver helt bevidst

I dagbladet Politiken (20/4, 2. sektion side 4) benægter Asmaa Abdol Hamid “at hun nogensinde har forsøgt at stille op som socialdemokratisk kandidat til byrådet i Odense.”

Asmaa lyver altså helt bevidst! – På forsiden af Fyens Stiftstidende den 6/5-04 står der under Asmaas portræt: “Socialdemokrat med tørklæde” og det hedder videre: “22-årig muslim stiller op til byrådsvalget i Odense for S”.

Inde i bladet hedder det:

“Jeg kan simpelthen ikke vente længere. Så enkelt udtrykker 22-årige Asmaa Abdol Hamid fra Vollsmose sin beslutning om at stille op for Socialdemokraterne til det kommende byrådsvalg i Odense til næste år.”

Da Socialdemokraterne efter en lang debat i Stiften endelig besindede sig, og undlod at opstille Asmaa gik hun over til Enhedslisten. – Velbekomme!

C. Ringsmose.”

Hvor dum kan man være? Grebet i en så banal løgn i et informationssamfund – og hun vil i Folketinget. Hvad lyver hun mere om? Er det den islamistiske overmennesketros overbevisning om, at de vantro (untermenschen) er på et lavere stadie og aldrig fatter løgnene? Hvad siger Enhedslisten efterhånden til den stjernekandidat, der skulle give dem flertallet i Folketinget? Og DR, der brugte hende som ‘troværdig’ studievært’?

24 april 2007

Oslo-politiet etterforsker læger.

Filed under: Europa, Feminisme, Immigration, Islam, Jura, Kriminalitet, Labaner, Læger, Medicin, Norge — Hodja @ 07:57

Den siste måneden har politiet i Oslo ved tre tilfeller fått informasjon om at foreldre med utenlandsk bakgrunn har henvendt seg til leger og bedt om å få utført omskjæring av døtrene.

Det som bekymrer meg med dette er at leger som får en slik henvendelse blir satt under et enormt press. I ett av tilfellene opptrådte foreldrene også truende overfor legen, sier repræsentant for politiet Abrahamsen.

“Det finnes faktisk noen leger som har sympati for omskjæring og kanskje også praktiserer det selv. Det andre er at man kan føle seg presset. Dette er små miljøer. Det tredje er det økonomiske motivet.”

Mere på Dagbladet

Hvorfor netop Norge

Actionfilmen ‘300’ er faldet i unåde hos det iranske styre.

Derfor har landets ambassade i Oslo bedt Norges Kultur- og Kirkeministerium om at få stoppet visningen af den amerikanske film i norske biografer.

Mere på EkstraBladet

Skal Norge testes om det er det  største dhimmiland?

Han var nok bare fuld!

Filed under: Antisemitisme, EAD, Europa, Frankrig, Immigration, Kriminalitet, Labaner — Hodja @ 00:12

According to well informed sources, Elie Dahan, who is the rabbi of the community in northern France, was violently attacked by a 20-year-old Black man while walking in the corridors of the Paris north station.

Dahan declared: “I arrived from Lille and was walking in the Paris station when the man, who was accompanied by a woman, turned at me and shouted: dirty Jew, you are looking at me. I will smash your face dirty Jew.”

“He then knocked and punched me in the face before running away,” he added.

A 33-year-old man was arrested on Tuesday but police said his motivations appeared ’confused’ rather than religious and they suspected he may have been drunk.

Mere på EJP

23 april 2007

»The Grand Mosque«

En moske på hjørnet af Njalsgade og Artillerivej på Amager med tilhørende kontorer, hotel, studenterboliger, cafeer og underjordisk parkeringsanlæg.

Pris: 3,2 milliarder kroner. Moskeen skal være en af de fem største moskeer i Europa.

På onsdag skal moskeen præsenteres og godkendes på et storstilet pressemøde i New York. Det er Tabah-organisationen, der har inviteret, og der vil være repræsentanter fra størstedelen af det muslimske verdenssamfund. Pengestærke investorer beslutter, om de vil putte penge i moskeen.

Grunden ejes af selskabet Njalsgade K/S, der ikke har tænkt sig at opgive grunden, og derudover er det langtfra sikkert, at der er politisk vilje til ‘The Grand Mosque of Copenhagen’.

Der mangler en stormoske i Danmark, mener islamforsker ved Københavns Universitet Jørgen Bæk Simonsen:

»En synlig nyopført moske vil opfattes som en synliggørelse og en anerkendelse af den flerreligiøsitet, som Danmark rummer«, siger han.

En lokalplan for den 70.000 kvadratmeter store grund på Amager bestemmer, at en del af området er reserveret til en moske eller andre kulturelle institutioner. Deraf navnet Moskegrunden.

Njalsgade K/S vil bygge et stort højhuskompleks på Amager – og så altså en moske. I næste måned skal de til møde med Københavns Kommune, idet projektet kræver, at lokalplanen bliver lavet om.

Kritikere har sagt, at en moske vil gøre Danmark til et muslimsk samfund, at et moskebyggeri netop vil være en manifestation af et missionsønske.

Og at der er udenlandske penge involveret i ‘The Grand Mosque of Copenhagen’-projektet kan i endnu højere grad få debatten til at blusse op igen. Også blandt danske muslimer:

»En stormoske i Danmark skal styres af muslimer i Danmark. Punktum. For alle krav om indflydelse vil være politisk, og det passer ikke til et demokratisk land som Danmark«,

siger talsmand for Islamisk Trossamfund Bilal Assad.

»Vi er gået en anden vej end andre. Vi er gået direkte til de muslimske lande og skaffer finansieringen udefra.

Citater fra Politiken 22 april 2007, 4 . sektion side 4

« Newer PostsOlder Posts »