Hodjanernes Blog

21 april 2007

Krarup tager politianmeldelse helt roligt

Det er ikke usædvanligt, at man forsøger at mistænkeliggøre en modpart, når man ikke kan hævde sig i diskussionen.

En principiel kritik af en ideologi er til en hver tid mulig i et folkestyre.
Mere på Jyllands-Posten

Indavl gør nydanske børn ubegavede

Flere indvandrerbørn har behov for specialundervisning. Eksperter peger på fætter-kusine-ægteskaber som en væsentlig årsag.

»Blandt børn fra fætter-kusine-ægteskaber er der en overvægt af afvigere fra det, vi kalder normalen,« siger Marie Luise Bisgaard, lektor på klinik for medicinsk genetik ved Københavns Universitet.

Mere på Nyhedsavisen