Hodjanernes Blog

5 april 2007

Ny dhimmi

Had Speaker Pelosi worn the Hijab inside a Mosque, this would have indicated respect.

But for Pelosi to wear it on the streets of Damascus all the while she is sitting with the self-imposed Baschar al-Assad who has come to symbolize oppression and one of the reasons why women are forced to wear the Hijab as they turn to religion to express their freedom is a statement of submittal not only to oppression but also to lack of women’s rights in the Middle East. Pelosi just reversed the work of the Syrian civil society and those who aspire for women’s freedom in the Muslim countries many years back with her visual statement. Her lack of experience of the Middle East is showing.

Udtalelse fra Reform Party of Syria (RPS)

pelosidhimmi.jpg

Nancy Pelosi på besøg i Syrien

Link for Pelosi (og Mona Sahlin)

WA: Nye nyttige idioter

Caroline Fourest: »La tentation obscurantiste«. 168 sider. Grasset.

Journalisten Caroline Fourest var som feminist i sin tid med til at stifte tidsskriftet ProChoix vendt mod abortmodstanderne, og hun har kæmpet en utrættelig kamp imod racisme, imod Front National og imod den katolske franske højrefløj.

Men hvad der især har anbragt hende i stridens centrum er hendes samtidige afstandtagen fra islamismen – ud fra det simple argument, at hvis man bekæmper kristen, katolsk fundamentalisme, kan man ikke også tie om islamisk ditto. Hun udgør således noget af det tunge skyts på den omstridte ugeavis Charlie Hebdo.

Hendes hovedtese er, at venstrefløjen står midt i en stor og afgørende spaltning, der måske er lige så afgørende som den i sin tid mellem socialdemokrater og kommunister. Nu står spaltningen imellem, hvorvidt man anerkender islamisternes krav eller ej.

Hun tager som givet udgangspunkt, at den almindelige venstreorienterede holdning både er imod totalitarisme og imod imperialisme, både imod diktatur og imod kolonialisme.

Det, hun kalder »la gauche altermondialiste« – tredjeverdensvenstrefløjen – kan lægge så megen vægt på antiimperialismen, at man reelt bliver modstandere af Vesten som sådan – inklusive demokrati, menneskerettigheder og så videre. Et hjemligt, aktuelt og extremt exempel på denne tendens udgjorde jo Blekingegadebanden. Andre dele af venstrefløjen har imidlertid ikke opgøret med imperialismen, men derimod antifascismen som den prototypiske erfaring.

Men antifascismen og dens ubetingede opslutning om demokrati og retsstat kan på denne måde komme i modsætning til den rendyrkede anti-imperialisme, og prøvestenen på dette bliver holdningen til radikal islam. Anti-totalitarister afviser automatisk islamisme som endnu en totalitarisme – medens rabiate anti-imperialister hylder islamismen som tidens stærkeste angreb på Vesten.

Bogens ramme udgøres af to konferencer, Fourest deltager i – Verdenskongressen mod Racisme i Durban 2001 og det Sociale Forum i London 2004. I Durban ankommer hun uden at ane uråd og opdager til sin store rædsel, hvordan råbene om »Frit Palæstina« uden videre går over i brølene »Død over jøderne!«, hvordan pamfletter sælges, der beklager Hitlers nederlag (hvis han havde vundet, havde vi ikke haft Israel…), og hvordan noget der kalder sig »Den islamiske menneskerettighedskommission« indsamler dokumentation om krænkelser af »rettigheder givet af Gud«. Dette møde åbner Fourests øjne – og på mødet i London tre år senere er alt kun blevet værre.

Londons borgmester »Røde« Ken Livingstone, inviterer det Muslimske Broderskabs ledende teolog, den dystre al-Qaradawi til at tale, og Socialist Workers Party opstiller en fællesliste med islamister under det sigende navn »Respect«, der fx hævder at kampen for tilslørede kvinder bidrager til kampen mod den liberale kapitalisme…

Fourest må groggy indse, at hun selv i mellemtiden er blevet et problem på grund af sin antitotalitarisme og sin kritik af islamismen – hun bliver nu beskyldt for »racisme« og Charlie Hebdo for at være Frankrigs svar på Fox News.

Fourests lille bog er ét stort stykke afklaringsarbejde i et forsøg på at gengive begreberne en demokratisk betydning og dermed opstille en demokratisk, rettighedsorienteret venstrefløjsposition – og argumentere imod de mange »nyttige idioter« blandt hendes venstrefløjskolleger, der hylder islamismen, bare fordi den angriber Vesten.

Islamismens »fellow travellers« har ingen plads på venstrefløjen, lyder hendes konklusion, de lyder bare sådan, fordi de har bodysnatchet venstrefløjens begreber. Men »en anden venstrefløj« er endnu mulig, slutter bogen håbefuldt, hvis ikke også ordet »progressiv« skal miste enhver betydning.

Weekend-Avisen betalingsartikel

MAPPING SHARI’A IN AMERICA: KNOWING THE ENEMY!

MAPPING SHARI’A IN AMERICA: KNOWING THE ENEMY!

The Problem:

Intelligence sources, both public (i.e., “open”) sources and clandestine ones, inform us that al Qaeda and many related, affiliated or kindred Muslim terrorist organizations and operational cells are located in the United States. Some are actively planning and preparing for the next major wave of terrorism on our Homeland. Others are “sleeper” cells, biding time and waiting for the right opportunity and command instructions from overseas.

What we also know from our intelligence sources, and again much of this is public information, is that the ideological infrastructure is already in place for the Islamic assault on American from within America. This includes Islamic mosques, day schools, and social clubs and other organizations openly teaching historical, traditional and authoritative Islamic law or Shari’a.

Islamic law is the source of the command for faithful Muslims to war against the infidel. Sometimes this “Jihad” is taught as a personal introspective battle against the Muslim’s own demons, but just as often this Jihad is taught as a war against non-Muslims and Muslims who have gone astray.

Jihad, or Islamic holy war, can be waged peacefully through persuasion and even democratically (i.e., lobbying for electoral results), through coercion and threats, and of course through death and destruction.

Many Islamic organizations in America appear to adhere to a peaceful Jihad. Some in fact do adhere to legal and non-violent Jihad to persuade Americans to embrace Islam as a religion and even as a political ideology.

Many Islamic groups operate “underground” and explicitly advocate violence and Islamic holy war against America as the Great Satan.

But most Islamic groups and organizations take on what appears to be a legal and peaceful veneer in the English settings, but in fact preach quietly and often in Arabic, Farsi, and Urdu a very violent and anti-American Jihad.

The exact number of Islamic mosques, day schools, and social clubs and organizations in the United Stated is unknown. We do know there are approximately 6 million Muslims in the US. This number is growing exponentially from several sources. One, birth rate. Two, conversions, especially among American Blacks, and especially among American Blacks in prison. Three, new immigrants.

The largest Arab-American organization is the Council on American-Islamic Relations or CAIR. CAIR is modeled after the ACLU or Anti-Defamation League but its purposes are far more invidious. CAIR has regional offices throughout the US and its public leadership consists of professionals who speak English well and who know how to speak to the American public. What many do not know is that many of CAIR’s senior leadership have been convicted of terrorist-related crimes and have been taped preaching violence or the conversion of America from a constitutional republic to part of a worldwide Islamic Caliphate. CAIR is a classic example of the Islamic organization that has a “legal” veneer covering a quite Islamic-Shari’a-based mission.

CAIR is but one of many such local, regional, and nationwide organizations.

CAIR officials have estimated that there are between 1200 and 2000 mosques alone. But no systematic effort has ever been undertaken to identify the Islamic mosques and organizations that would operate as the ideological and organizational reservoirs for Islamic terrorist cells.

What is also an unknown, and it is the single most important intelligence and counter-terrorism factor, is who provides the ideological or theological leadership of any given Muslim organization or mosque. Some are headed up by Imams; some by local councils; and some by political activists.

If we do not know the organizational structures of these organizations and who provides the religious and political instruction, we will never have a satisfactory picture of the threat from Jihad.

Moreover, while federal authorities have attempted to track financial transactions between US Muslims and foreign organizations, governments, and individuals identified as associated with terrorism, there is no evidence that a systematic study of American Islamic organizations has been conducted to assess the threat level to American security based upon the organization’s adherence to historical, traditional, and authoritative Shari’a.

It is Islamic law or Shari’a which demands of the Muslim faithful to carry out or support a violent Jihad when circumstances permit. In order to properly assess the threat level across America from Islamic Jihadists, it is first necessary to properly identify the Muslim organizations and mosques teaching and preaching Shari’a, what variety of Shari’a is being taught or preached, and how it rates on a systematic scale measuring the degree to which the specific Shari’a taught or preached is based upon one of the five historical, traditional and authoritative jurisprudential schools of fiqh (or legal interpretation) and to what degree does the particular brand of Shari’a begin advocated call for Jihad, and which aspect of Jihad.

The Proposal:

To conduct an extensive mapping of all the Islamic day schools, mosques, and other identifiable organizations in the US and to determine which ones teach or preach Islamic law, Shari’a. Further, the mapping will scale the Shari’a threat by identifying to which school of jurisprudence it belongs, its historical and contemporary call for Jihad, and whether the Jihad includes violent Jihad against non-believers.

This investigation will also map the leadership of these Muslim organizations and their other affiliations. We will also attempt to uncover any related businesses used or run by the organizations as fronts for money laundering and other illicit activities.

Finally, we will examine and map any potential targets situated near these organizations, such as city, county, and federal government buildings, schools and universities, US military installations, major utility or infrastructure sites (i.e., nuclear installations, pipelines, water supply, etc.), and transportation hubs.

Program Goals:

[1] To conduct a thorough mapping and indexing of Shari’a in America. This will be the first of its kind Islamic threat analysis conducted on the US Homeland based upon open sources and intelligence gathering.

[2] To produce an interactive map that allows a macro- and micro-analysis of the current Shari’a-based Jihadists in the US, together with a fact-specific threat level analysis. This map will be updated bi-annually by a team of investigators, researchers and analysts working under the supervision of SANE’s senior officials.

[3] The detailed and person-specific information will be provided to the appropriate authorities, both governmental and civic, and will also be available upon subscription to the media, educational and research institutions, and other appropriate organizations, which will include the annual updates.

Program administation and staff:

The Mapping Shari’a in America: Knowing the Enemy Program is designed to penetrate the veil of Shari’a and its threat to the national security. Today, largely due to the prevailing attitude to view no religion or political ideology as different from any other, what we have come to refer to as Political Correctness, federal, state, and local counter-terrorism and law enforcement officials have purposefully avoided this kind of analysis. Political assessments have trumped security issues.

By necessity, the Program is a sensitive one and requires the highest level of professionalism. This is true both to acquire the vast amount of information necessary, but also to properly asses it.

Data acquisition itself requires both a realistic approach to gathering the information necessary and the fine and important legal parameters to such intelligence work. While much of the information will be gathered from open sources, it is still necessary to assess this information’s validity and reliability. Further, much of the data will be the result of in-the-field intelligence gathering, some of which will be covert surveillance. A thorough legal analysis of all techniques will be undertaken to be certain that all data collection methods are fully vetted and legal.

 […..]

Logistics:

The Mapping Sharia in America Project will be initiated in four phases.

Phase One: The initial focus will be to identify all of the known mosques, Islamic day schools, political organizations, and social clubs in the U.S.

Phase Two: The second phase focus on identifying the strain of Shari’a taught or preached if at all at each of these organizations. Our analysis will use standard layering techniques, profiling first the larger organizations, characterized by larger membership or finances.

Phase Two will also include specific details about the organization in question, the types of members, profiles on the organizational, religious and political leadership involved, businesses owned by the organization or its key leadership, and vulnerable US targets near the location. This phase will also include tracking the financial information pertaining to the organizations, its leaders, and members. Phase Two will include the first known ranking of Shari’a, with 0 being no Shari’a and 10 being al Qaeda level.

Phase Three will incorporate the vast amount of data into a central data base and applying link and data analysis technology, which permits a thoroughgoing analysis of patent and hidden links and interrelationships.

Phase Four will begin the annual data update and re-analysis.

Projektets hjemmeside er her.

Det Texanske senat indleder påsken med islamistisk bøn

Senatet i Texas indledte påsken med muslimske bønner af Imam Yusuf Kavakci fra the Dallas Central Mosque på invitation fra state Sen. Florence Shapiro, R-Plano. Shapiro er jøde.

Dr. Yusuf Kavakci, har offentligt forherliget to af verdens mest radikale islamister, Yusuf Qaradawi og Hasan al-Turabi, som eksemplariske ledere Dr. Kavakci sidder også i bestyrelsen for det Saudi finansierede Islamic Society of North America, der i vidneudsagn i Kongreshøringer er beskrevet som wahhabistisk. Han er også kendt som Khomeini tilhænger.

Mere på Maverick News Media 

Jeg har flere gange set folk skrive, at problemerne i USA ikke er så store.