Hodjanernes Blog

25 marts 2007

Nyt fra Fjordman

Filed under: Bloggere, Demografi, EAD, EU, Europa, Immigration, Islam, Labaner, Oplysning om islam — Hodja @ 22:41

Muslim Violence — Crime or Jihad?

Although the European Union warns against those who live in the real world know that there has been an explosion of violent infidelophobia in Western Europe staged by Muslim immigrants. This wave of violence especially targets Jews, but the attacks against Christians that are going on in the the Middle East, where there may soon be no Christians left in the cradle of Christianity, are increasingly spreading to Europe as well. In more and more cities across the continent, non-Muslims are being harassed, robbed, mugged, raped, stabbed and even killed by Muslims, yet EU leaders continue their quest to merge Europe and the Arab world by making it easier for Muslims to enter and settle in Europe.

Læs resten her.

Tip: Universalgeniet

GlobalIncidentMap

Filed under: Europa, Internationalt, Labaner, Opslag, Terrorism — Hodja @ 18:09

globalincident.jpg

Se også Terrorism Knowledge Base.

Inklusion og affirmative action

Institut for Menneskerettigheder afholdt den 7. februar 2007 en høring på Christiansborg om regeringens forslag til et klageorgan for diskrimination.

Her fortalte miljøtossen Sten Gade (SF) om, hvordan han har set lyset i Manchester, UK:

“Danmark bør spejde mod Storbritannien og Manchester for at lade sig inspirere til vores udlændingepolitik. I Manchester taler man ikke om integration, men om inklusion. Indvandrerne skal optages betingelsesløst i samfundet. I Manchester stiller man ikke krav om tilegnelse af Storbritanniens kulturelle værdier og normer; ej heller kendskab til det engelske sprog er nødvendigt for at blive inkluderet i samfundet.”

Manden aner ikke, hvad han taler om. Det lys han har set derovre har været med de størst tænkelige skyklapper på. Og det parti tænker Socialkammeraterne at danne regering med.  Det vil sige, at hvis en kannibal kommer til Danmark, skal vi acceptere hans lidt aparte spisevaner? Og alverdens kvindeforagtende kulturer skal have lov at slå deres folder uden indblanding og med SF’s velsignelse? Nu er I advaret.

Folketingsmedlemmet fra Socialkammeraterne Bjørn Medom Nielsen (hvem har nogensinde hørt om ham?) gik stærkt ind for ‘affirmative action’, et begreb fra USA, der betyder:

“at ansøgere fordeles på basis af deres racemæssige tilhørsforhold, således at eksempelvis sorte amerikanere med lavere gennemsnit kommer ind på et universitet før ansøgere af europæisk eller østasiatisk afstamning, der har højere karaktergennemsnit end sorte.”

Ja det lyder rigtig socialakrobatisk. I er advaret endnu en gang.

Kilde: Dansk Folkeblad no 1, 2007