Hodjanernes Blog

23 marts 2007

Civil ulydighed

DR2 Deadline havde iaften en diskussion mellem Chrisine Antorini og Margrethe Vestager om nogle folkeskolelæreres obstruktion mod indførelse af elevplaner.

DR2’s ordstyrerer indledte diskussionen med:

“Hvad er det der får folkeskolelærerne til at gribe til civil ulydighed?”

DR2-Deadline 23. marts 2007

Der er andre lovovertrædere, hvis gerninger DR med sikkerhed ikke kalder ‘Civil ulydighed’, men de bliver jo heller ikke begået af en målgrupperne.

Indavl

Filed under: Citater, Demografi, Europa, Evidens, Immigration, Læger, Medicin, Muslim World, Norge — Hodja @ 16:27

I dag ble rapporten om skadelige konsekvenser av søskenbarnekteskap i Norge overlevert Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Lege Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet har ledet utredningen, som viser at søskenbarnekteskap er på vei ned. Men fortsatt er tallene høye, og det er særlig personer av pakistansk opprinnelse som fortsatt gifter seg med nær familie.

Hos førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan har 44 prosent foreldre som er søskenbarn. 5,5 prosent er gift med tremenninger. Inngifteandelen er samlet på over 54 prosent.

Mere på Dagbladet

mikro.jpg

Ugeskrift for Læger har fornylig skrevet om emnet, det var under titlen ‘Konsangvinitet og medfødte misdannelser’.

En leder i samme nummer af UfL skriver:

“En risikoøgning af størrelsesorden 2-3 gange baggrundsbefolkningens er det gængse skøn for medfødte sygdomme for børn af konsangvine par. Da der er tale om tilstande med lav prævalens, er dette ikke nødvendigvis alarmerende. Men der er grund til at se på, om indsatsen fra sundhedsvæsenet over for disse indvandrergrupper er sufficient. Især da man i studier har vist, at befolkningsgrupper fra udviklingslande, som er emigreret til vestlige lande, tenderer til at holde fast ved traditionen, og at indgiftefrekvensen øges i det nye land. Faldende børnedødelighed øger betydningen af svære medfødte genetiske sygdomme, som tilmed ofte har en øget gentagelsesrisiko. Flere har påpeget, at indvandrere ikke får genetisk rådgivning i fornødent omfang, og at gravide indvandrere gør mindre brug af sundhedsydelser (3, 4).”

Hørt i DR-Radioavisen

DR-Radioavisen interviewede her til middag talskvinden for Christiania Githa Foyl Iversen i anledning af at christianitterne skal tage stilling til regeringens forslag til områdets anvendelse.

Der blev fortalt, at man på et møde igår ikke kunne blive enige, da en ‘hård kerne’ saboterede mødet.

Githa Foyl Iversen udtalte, at den hårde kerne består af pushere, der truer de andre beboere med at brænde huse af og ‘nakke’ dem, hvis de går ind på regeringens forslag. Og at de har optrådt på den måde i årevis.

“Det var lige som, Enhedslisten og Dansk Folkeparti skulle blive enige.”

Danmarks Radio P1 23. marts 2007

Så kan man jo spørge sig: Hvem betragter christianitten som DF og hvem som Enhedslisten i den sammenhæng? Journalisten spurgte ikke, så det må jo være fordi, det er indlysende for enhver. Det må jo være Enhedslisten, hvis folk tilsyneladende står de voldelige og pyromanagtige bøller fra Ungdomshuset nær. Dem havde christianitterne jo også tæt inde på livet fornylig, da de raserede det nærliggende gymnasium og brændte dets bibliotek af på gaden.

Jeg mente det ikke

Filed under: Dhimmi, Feminisme, Immigration, Islam, Jura, Koran, Labaner, Politisk korrekte, Tyskland — Hodja @ 06:47

Tyskland genlød af fortørnelse og forbløffelse, da den tankevækkende historie om, at en dommer i Frankfurt am Main havde sat Koranen over retsstaten, var blevet kendt.

 cartoon_flierswelt.gif

I de mange offentlige reaktioner går det igen, at det tyske samfund stålsat må modvirke, at retssystemet bliver undergravet af muslimske kræfter.

Den grønne, kvindelige politiker Ekin Deligöz af tyrkisk afstamning er oprørt over forløbet og fastslår, at »vold er vold«, og at Koranen på ingen måde er målestok for tyske dommere. Selv har hun politibeskyttelse, efter at hun har opfordret muslimske kvinder i Tyskland til at lægge tørklædet og »se at ankomme til dette land«.

Dommeren har brødebetynget beklaget, at hun har begået en fejl. Hun havde ikke forestillet sig, at hendes erklæring med tilbagevisningen af den marokkanske kvindes ansøgning om at fremme sagen kunne have en sådan politisk rækkevidde og sprængkraft.

Mere på Jyllands-Posten

With a little help from my friends

friends.jpg

Fundet hos LindaSoG