Hodjanernes Blog

13 januar 2007

Journalister skal for retten for at have købt våben i forbindelse med et nyhedsindslag. De kræver frifindelse.

Filed under: Journalister, Jura, Kriminalitet, Medier DR m.fl. — Hodja @ 03:14

Københavns Politi har rejst tiltale mod tre ansatte på TV2 for overtrædelse af våbenloven.

Mere på BT

De skulle nok have haft styr på det her inden de gik i gang.

Fra en gammel frihedskæmper, der ved hvad det drejer sig om: Sjofle

Professor Elisabeth Bock har gang på gang protesteret imod de utallige anti-israelske og anti-amerikanske indlæg, som i en jævn strøm fremkommer i de danske medier. Kun et fåtal af hendes velmotiverede indlæg er blevet accepteret af mediehøvdingene; men så blev vi i første nummer af WA i 2007 præsenteret for undtagelsen, som forhåbentlig ikke forbliver en bekræftelse på en regel.

Elisabeth Bock protesterer imod den ekstremt sjofle, usaglige, dæmoniserende og til tider truende omtale, som Pia Kjærsgaard ustandselig er udsat for. Elisabeth Bock og Pia Kjærsgaard er ikke partifæller; men de er fælles om at værne om en ytringsfrihed, der insisterer på, at den demokratiske debat skal hvile på en saglig meningsudveksling og ikke på sjofle injurier.

Politiske meningsforskelle udelukker ikke gensidig respekt. Dette blev ganske klart for mig, da jeg den 24. december i overensstemmelse med mine traditioner indledte julen i Mindelunden i Ryparken. Det var mig en stor glæde – uden at give mig til kende – at konstatere Pia Kjærsgaards og hendes families tilstedeværelse.

Jeg har tidligere samme sted truffet statsministeren, udenrigsministeren, undervisningsministeren og engang for længe siden også Anker Jørgensen. »I skal ikke blive glemt!« er det løfte, som jeg talrige gange året igennem finder bekræftelse på ved at besøge Mindelunden.

Heldigvis er der nogle af vore politikere, der forstår det, og Pia Kjærsgaard er en af dem. I sit læserbrev refererer Elisabeth Bock til Geoffrey Cains til dels oversete bog, Gensynet med ondskabens ikon, som jeg straks har bestilt i flere eksemplarer.

Bogen har givet anledning til trusler om et sagsanlæg, som dog blev frafaldet, da Cains advokat gjorde de utilfredse tegnere opmærksom på, at bogen ville blive oplæst i sin helhed i retten, og at der som vidne blandt andre ville blive ført en tidligere KZ-fange.

Jeg ved ikke, hvem dette vidne er, men jeg skal som tidligere KZ-fange hermed stille mig til forsvarerens disposition.

Jørgen Kieler, dr. med.
fhv. overlæge
Hørsholm Park 7
2970 Hørsholm

Læserbrev i Week-End Avisen.

Jørgen Kieler, født 1919, var under besættelsen aktiv i modstandsbevægelsen. Hans modstandsaktiviteter medførte i 1944, at han blev anholdt og dødsdømt af den tyske besættelsesmagt. Straffen blev imidlertid ændret til indespærring i koncentrationslejr.
Kieler blev befriet fra sit fangenskab i maj 1945 og uddannede sig senere til læge.
Jørgen Kieler har i efterkrigstiden taget aktiv del i debatten om besættelsestiden, bl.a. med bogen ”Hvorfor gjorde I det?” fra 2001.
Den nedenstående tekst er et uddrag af et interview lavet i anledning af Kielers 85 års fødselsdag i 2004: Her udtaler han sig bl.a. kritisk om besættelsestidshistorikernes holdning til samarbejdspolitikken – og kommenterer Anders Fogh Rasmussens udtalelser om, at bl.a. samarbejdspolitikerne havde svigtet moralsk.

Ondskabens Ikon kan downloades her.

Hvorfor er muslimer nær bunden næsten uanset hvad du måler universelt

“Uanset hvilket index man bruger, finder man muslimer i klynger nær bunden – lige meget om man måler på militær styrke, politisk stabilitet, økonomisk udvikling, korruption, menneskerettigheder, sundhed, livslængde eller analfabetisme.

Islamister reagerer vredt på disse observationer, selvom de er indlysende og kan bekræftes ved at se på næsten hver eneste indikator på politisk åbenhed, borgerrettigheder, økonomisk udvikling, videnskabelige fremskridt, teknologisk udvikling og lignende.”

To nye studier fra Indien og UK understøtter disse udsagn – læs det hos Daniel Pipes.

As France’s national assembly neared the end of a four-day debate on a ban on religious emblems in state schools, the prime minister, Jean-Pierre Raffarin, said “similar legislation” was planned to stop hospital patients refusing to be treated by male doctors.

Filed under: Feminisme, Frankrig, Imamer, Immigration, Islam, Jura, Læger, Tørklæde — Hodja @ 00:30

Health administrators have reported cases of Muslim husbands who would rather their wives were denied treatment than be examined by a man. Women in labour have refused epidurals because the anaesthetist was male.

The government is also considering a “secularism charter” for other public institutions. These include town halls, where Muslim women must remove their veils for official ceremonies, and public swimming pools, where Muslim women have demanded segregated bathing.

Mere på The Guardian

Sjovt nok er det hver gang kvinderne, det går ud over. Mændene vil ikke have, at kvinderne bliver undersøgt af mænd. Ikke om mænd vil undersøges af kvinder. Hvad mener de iøvrigt om muslimske kvinder i narkose? Må de opereres af mænd? Og der står jo ellers ikke i koranen, at kvinder skal føde i smerte, så vidt jeg ved, hvad angår epiduralen.