Hodjanernes Blog

19 december 2006

Hvorfor er danskerne så (selv)tilfredse?

Filed under: EU, Europa, Humor, Internationalt, Læger — Hodja @ 21:13

Et komparativt studie af tilfredshed i EU – sekundærpublikation

Her er konklusionen.

“Årsagen til danskernes urokkelige velbefindende er uden tvivl multifaktoriel. Vi er meget tilfredse med, at vi her til slut og mod alle odds har været i stand til at yde et beskedent bidrag til forståelsen af den gåde, som den danske (selv)tilfredshed er. Vi tvivler på, at yderligere forskning vil kunne føre til en større forståelse inden for en overskuelig fremtid, men årtiers anstrengelser vil muligvis kunne føje lidt yderligere viden til. Optimisme er helt ubegrundet.

Vores analyse peger på to forklarende faktorer. Den danske fodboldtriumf i 1992 har haft en varig betydning. Denne sejr gav efter vores mening den danske psyke det største løft, siden Danamarks histories lange nedtur startede med nederlaget i England i 1066 fulgt af tabene af Sverige, Norge, Slesvig-Holsten, de Dansk-Vestindiske Øer og Island. Dog begyndte danskernes tilfredshed noget før 1992, om end på et mere beskedent niveau. Den helt afgørende faktor, som forklarer dette og adskiller danskere fra svenskere og finner, synes at være, at danskerne har konstant lave (og uden tvivl realistiske) forventninger til de kommende år. År efter år bliver vi så glædeligt overraskede over at finde, at ikke alt bliver stadigt mere råddent i Danmarks Rige.

Vores tolkning bekræftes af de danske mediers dækning af den hollandske professor i sociale betingelser for lykke og leder af World Database of Happiness, Ruut Veenhoven, som i 2005 erklærede, at danskerne er verdens lykkeligste folk. En dansk avisoverskrift lød: »Vi er de lykkeligste lige nu«. Det er betryggende, at medierne således maner til besindighed med et lille »lige nu« og understreger, at godt nok er vi lykkelige, men sikkert ikke længe, og lad nu være med at have forventninger om, at det vil vare ved.”

Du kan læse hele undersøgelsen her.

Tøsedrenge

Ungdomshuset betaler ikke for strøm

Årsagen er, at elselskabet DONG Energy ikke tør sende medarbejdere ind og lukke for strømmen i huset.

Det har vi besluttet ikke at gøre af hensyn til vore medarbejderes sikkerhed, siger økonomidirektør i DONG, Leif Brandt til Jyllands-Posten.

Mere på DR

Er der nogen af denne blogs læsere, der er i tvivl om, hvad der sker, hvis de undlader at betale for el, vand og varme? Men intet nyt under solen, venstrefløjserne vil nyde, mens højrefløjen skal yde.

Guantanamo revisited

Lars Hedegaard skriver i Groft Sagt, Berlingske Tidende 19. december 2006:

Det nye Guantanamo
Efter søndagens tildragelser på Nørrebro har idealisterne fra Ungdomshuset ikke fået den bedste presse. Lederartiklerne går fra det decideret negative til det mildt bebrejdende, og i Jyllands-Posten og Berlingske Tidende er tålmodigheden helt sluppet op. Ryd så det hus, lyder det uden mange omsvøb. Har de unge nu tabt kampen om mediernes gunst? Ingenlunde. Hvad, vi har oplevet, er første akt, og den bliver erfaringsmæssigt kort. Om et par dage vil vi begynde at læse beretninger om politiets brutale adfærd over for sagesløse unge mennesker. En uge senere er søndagens begivenheder blevet til et lumpent politioverfald på en fredelig demonstration. Derefter vil politikere som Frank Aaen, Anne Baastrup og Rune Lund begynde at udtrykke deres uro over det indtrufne. Der vil blive stillet spørgsmål til justitsministeren, og om ca. 14 dage vil der blive rejst krav om en uafhængig undersøgelse af hele begivenhedsforløbet. Statsministeren vil føle sig tvunget til at sige, at der ikke er noget at komme efter, og Villy Søvndal og nogle radikale vil svare, at det er typisk. Forinden vil Politiken have rejst så megen tvivl om, hvad der i det hele taget er foregået, at fem internationale organisationer vil kritisere regeringen for at have overtrådt en række konventioner og kræve en forklaring. Omkring 1. februar vil DR blænde op for en rystende dokumentar, der hedder »En søndag i december«, som viser politiets uprovokerede overfald på hjemløse mindreårige med påfølgende tortur af specielt de udenlandske arrestanter. Det hele minder uhyggeligt om Abu Ghraib og Guantanamo, lyder nu den samstemmende kritik fra oppositionen. De Konservative vil få problemer med at støtte det menneskesyn, der førte til politiets uvarslede overfald, men vil henføre denne eksempelløse udartning af dansk politik til Dansk Folkepartis begrædelige indflydelse.

Lars Hedegaard

Det lyder i høj grad, som noget man har hørt før 😀

Ørla

1076418404.jpg

Se originalen og teksten til billedet på Tegnebordet

60 mio. kr. brugt på at hjælpe 409 flygtninge og indvandrere i arbejde – hver fjerde er kommet i job.

Filed under: Demografi, EAD, EU, Europa, Immigration, Indvandring, Undervisningssystemet — Hodja @ 12:17

Regeringen afsatte i 2004 et beløb på 80 mio. kr. over en fireårig periode til at give flygtninge og indvandrere et såkaldt kompetencekort.

Med udgangen af i år er de 60 mio. kr. brugt, men kun 409 har fået et kompetencekort. Det svarer til en foreløbig stykpris pr. kompetencekort på godt 146.000 kr.
Af de 409 flygtninge og indvandrere, som har fået et kort, er ca. hver fjerde kommet i arbejde.

Mere på Jyllands-Posten

Tip: Crass Børsting

Ih hvor er det dejligt – godhedsindustrien arbejder dag og nat med at bruge dine penge.

Når den radikale Rabih Azad-Ahmad til januar afløser Uffe Elbæk, har næsten hvert fjerde medlem i Århus Byråd udenlandsk baggrund.

Filed under: Demografi, EAD, EU, Europa, Immigration, Indvandring — Hodja @ 09:56

Det bemærkelsesværdige er, at indvandrerne i Århus nu er overrepræsenteret i byrådet. Knap 13 procent af kommunens indbyggere er af udenlandsk herkomst. I byrådet er andelen altså 22 procent.

Mere på Århus Stiftstidende

De kommer simpelthen ikke ud af kontanthjælpssystemet

Filed under: Immigration, Indvandring — Hodja @ 05:42

Men mens det går rigtig godt med at få nye indvandrere ind på det danske arbejdsmarked, går det til gengæld rigtig skidt med at få indvandrere, som har været i landet i en længere periode, i arbejde.

Mere på Ekstrabladet

Det er så de, som kom til landet under de tidligere socialdemokratiske og radikale regeringer, der ikke vil ind på arbejdsmarkedet.

Værsågod Københavnere

Filed under: Kriminalitet, Labaner, Terrorism, Venstrefløjen — Hodja @ 05:36

Københavns Kommune skal betale en ganske omfattende regning for de skader, de unge har lavet på byens inventar

Betalingen for skaderne indgår i Københavns Kommunes økonomi. Det betyder, at borgerne i byen må betale regningen over skatten.

Mere på EkstraBladet

Og det bliver ikke den sidste regning. Utroligt de unge kan køre på frihjul, selvom støtteforeningen har 15 millioner kroner. Finder Københavnerne sig i det?

Youtube skal bruges i politiets opklaringsarbejde af Nørrebrooptøjerne

Filed under: Kriminalitet, Labaner, Terrorism, Venstrefløjen — Hodja @ 03:04

Politiet går på nettet for at opklare urolighederne omkring Ungdomshuset i lørdags, skriver dato.

På siden YouTube.com har rigtig mange brugere lagt deres egne optagelser af optøjerne og gerningsmændene. Mange af videoerne viser demonstranter helt tæt på, mens de kaster med brosten, tænder bål i gaderne og smadrer butiksruder.

Mere på DR