Hodjanernes Blog

30 november 2006

Svaret givet på forhånd

Filed under: Journalister, Medier DR m.fl., Venstrefløjen — Hodja @ 23:58

DR-magasinet “Penge” havde iaften sat beskæftigelsesministeren på opgaven at skaffe 3 arbejdsløse i arbejde.

Det lykkedes ikke ,hvilket selvfølgelig var DR’s formål. Hvis de havde fået arbejde, havde der ikke været nogen udsendelse.

DR bebrejdede ministeren, at han brugte et privat arbejdsanvisningsfirma, men som han replicerede “de pågældende har været tilmeldt AF i lang tid.” Envidere sagde han, at “hvis det drejede sig om at skaffe et antal avisruter, var det ikke noget problem, men det var ikke formålet.”

En ret morsom ting var, at en af de 3 var en person i 50’erne, som havde været ansat i en a-kasse i mange år, skulle have hjælp til at udfærdige et bedre CV!

Godt nyt? Eller hvad vidste man i 1926?

Gruppen af indvandrere og efterkommere vil fylde langt mindre i det danske samfund end tidligere antaget, viser beregninger fra den såkaldte Dream-gruppe under Finansministeriet, skriver dagbladet Børsen torsdag.

Mere på BT 

Det er da jublende godt? Men hør; når ingen vil registrere hvor mange muslimer her er – da vi ikke registrerer efter religiøst tilhørsforhold, og hvor mange efterkommere der i virkeligheden findes i landet, og ingen kan sige hvad fremtiden bringer af flygtningestrømme? Hvad ved vi som om antallet i 2080? Hvad vidste folk i 1926 om nutidens danske demografi? Intet!

New York Traitor Times gør det igen

New York Traitor Times offentliggør konklusionerne fra Baker-kommissionen netop som præsident Bush skal forhandle med Iraks præsident. Det er selvfølgelig helt tilfældigt.

Mere på DR der selvfølgelig ikke drejer nyheden i den retning.

Griseriet breder sig til Skandinavien

På børneafdelingen på Kristiansand Sygehus i Norge hang et billede af en glad gris, der kom løbende. Men muhammedanere krævede billedet fjernet, og det blev det så.

Skal de fremmede bestemme, hvilke skilderier vi nordboere må have hængende? Skal grise bandlyses? Hvad med marcipan-grisene?
Grisen på Kristiansand Sygehus gav stødet til “Rene Griserier”, et skrift om grisens kulturhistorie fra Særimner til insulinfremstilling. Dette gavnlige dyr må ikke nedvurderes eller bortvises!
Også i Danmark efterplaprer den politisk-korrekte venstrevredne “kulturelite” vore gæsters absurde krav:
Skønt bogen først blev modtaget med pæne ord på Nationalmuseet med henblik på salg på Frilandsmuseet, afvistes den siden af “kulturformidlingen“s butiksleder, Maj Jørgensen, fordi teksten tog udgangspunkt i det grisebillede, som muhammedanerne ville have fjernet i Kristiansand.

Læs mere hos Spydpigen

29 november 2006

Ungdomshusets helte: Joshua på fem år var selv til stede, da de unge stormede gudstjenesten og smadrede inventaret. Men det lod han sig ikke gå rigtigt på af.

Omkring 30-40 personer var samlet i Faderhusets lokale. Udenfor var autonome fra Ungdomshuset på Jagtvej i København ankommet med bus, og efter at have lagt en ring omkring Samuelskolen, stormede omkring 30 af dem ind gennem en glasdør til lokalet.

»Hvis I skal være her, skal I sætte jer ned! Der er børn til stede her!« sagde Kristina Djarling bestemt, mens hun gik hen mod de unge.

Kommandoen fra den 30-årige præst gjorde ikke indtryk. I stedet gik de autonome i gang med at smadre inventaret, rive billederne ned fra væggene og kaste stole og keramikpotter fra bordene mod lederne af menigheden.

»Tag børnene med ind i det andet rum!« råbte Kristina Djarling til forældrene, hvorefter hun måtte dukke sig for ikke at blive ramt af en krukke. Øjeblikke efter væltede kampklædt politi ind i menighedens lokaler, mens de unge henvendt til præsten råbte:

»Vi i kender dig godt, Kristina Djarling! Vi ved, hvor du bor!«

Joshua på fem år var selv til stede, da de unge stormede gudstjenesten og smadrede inventaret. Men det lod han sig ikke gå rigtigt på af.

»De væltede borde og kastede med stole. Men så løb vi ind på lageret, så de ikke kunne finde os. Jeg blev ikke bange,« siger han med et krus saftevand i hånden.

Mere på Jyllands-Posten

EU mener islamiseringen af Danmark går for langsomt

EU’s observationscenter for racisme og fremmedhad i Wien har både ros og ris til Danmark i den årlige rapport.

Den danske ghetto-indsats der har gjort integrationen lettere roses ligesom regeringen roses for at belønne virksomheder, der tager indvandrere i praktik.

Samtidig roses Danmark for at have skærpet overvågningen af højrefløjsekstremisme.

På den negative side omtaler rapporten en stigning i racistisk motiveret kriminalitet, og om at det er blevet sværere at opnå statsborgerskab.

Mere på DR

Hvad kommer danske statsborgerskaber EU ved? Men det er da godt, at de har set, at racisme overfor ‘etniske’ danskere er steget 😀

Paven støtter tyrkisk EU-medlemskab

Filed under: EAD, EU, Europa, Internationalt, Islam, Italien, Kristne, Tyrkiet, Tyskland — Hodja @ 02:05

Pave Benedikt den 16. støtter Tyrkiets ansøgning om optagelse i EU. Det siger den tyrkiske regeringsleder Recep Tayyip Erdogan efter en samtale med paven i Ankaras lufthavn.

Før han blev pave havde Benedikt ellers sagt, at Tyrkiet som et muslimsk land ikke hører hjemme i EU.

Ifølge Erdogan har paven desuden erklæret sig enig i, at islam er en religion for fred.

Mere på DR

Hmmmmmmmm. Mon han har hørt det, han gerne vil høre? Eller lider Paven af en udsøgt god værkstedshumor eller allerede af præsenil demens (Alzheimer)? Hvis det er rigtigt, er det da godt, at Paven ikke er medlem af EU.

Muhammedkrise kostede Udenrigsministeriet 28 mio. kr.

Muhammedkrisen kostede en ekstraordinær indsats hos Udenrigsministeriet, der svarer til 25 fuldtidsansattes arbejde i et år.

Mere på DR

Hvornår får vi at vide, hvad Danmark har tjent på Tegneseriekrisen? Både økonomisk og i form af good-will. 

Ekstrabladet tier hvor andre tør?

Filed under: Aviser mm, Journalister, Venstrefløjen — Hodja @ 01:35

Tidligere iaften havde Ekstrabladet en læserafstemning, der gik ud på, om læserne mente, at politiet var gået for hårdt frem overfor bøllerne fra undomshuset.

Da jeg omkring klokken 21.00 var inde og stemme ‘Nej’, var der 76% nej-stemmer. Nu er afstemningen væk. Tør Ekstrabladet ikke?

Og Ekstrabladets læsere giver åbenbart Amnesty fingeren.

28 november 2006

Sker der flere ulykker i Ramadanen?

I Ugeskrift for Læger diskuteres det, nu da lægernes tørklædedebat synes at være overstået, om der sker flere ulykker i Ramadanen som følge af fasten og den mindre nattesøvn.

Enhver, der færdes i Mellemøsten under ramadanen, kan ved selvsyn observere, hvordan fasten og den mindre nattesøvn påvirker folks reaktionsmønstre. Man skal ikke langt ind i ramadanmåneden, før folk bliver mere trætte og irritable, arbejdsintensiteten svækkes, og der begås flere fejl end normalt. Jeg har fx besøgt tekstil- og lædervarefabrikker i Nasr City uden for Cairo, hvor man har opgjort den forhøjede fejlprocent i produktionen til mellem 10% og 25% under ramadanen og en stigning i arbejdsrelaterede ulykker på mellem 5% og 15%. Sådanne problemer er til at håndtere inden for tøj- og lædervareproduktion, hvor det værste, der kan ske, er skæve syninger eller små snitsår eller for den sags skyld i andre »bløde« sektorer som turisme og offentlig administration, hvor konsekvenserne af fejl ikke går nævneværdigt ud over den menneskelige fysik. Men problemerne forværres selvsagt betydeligt inden for byggeindustri, lodsning af havne og anden tung eller maskinintensiv produktion, hvor fejl har langt større fysiske konsekvenser.

Statistiske undersøgelser af arbejdsrelaterede ulykker er ikke noget, de mellemøstlige stater har sat højt på dagsordenen – der er andre og mere påtrængende ting at bruge penge på. Men arabiske aviser rapporterer løbende om de ulykker, der finder sted under ramadanen – i hvert fald, når de har en vis størrelse – og for særligt interesserede er det altid muligt at kontakte landenes statistiske kontorer for at se, om de skulle ligge inde med materiale. For os andre, der kender Mellemøsten, og hyppigt rejser i området, er der rigeligt belæg for den øgede ulykkesfrekvens under ramadanen ved at snakke med venner og bekendte, besøge virksomheder og følge med i aviserne.

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet.

Ugeskrift for Læger

“Ud fra ståsted og humør kan man beskrive Sveriges politik i de første krigsår som fej, forsigtig, realistisk eller egoistisk, men neutral var den aldrig”

Således lyder konklusionen på Expressens tidligere chefredaktør Staffan Thorsells bog ‘Min kære Reichskanzler.”

Titlen stammer fra indledningen på et brev fra Kong Gustav V til Adolf Hitler i 1941. I bogen bliver de tætte bånd mellem de svenske og tyske overklasser nådesløst udstillet. Bogen beskriver også den svenske konges hjertelige besøg i Nazi-Tyskland i 1939 efter krystalnatten. 

Sveriges indsats overfor jødiske flygtninge beskrives også. I 1937 slog Sverige fast, at jøder ikke var politiske flygtninge. Og hvordan Sverige og Schweiz 3 uger før Krystalnatten overtalte Nazi-Tyskland til at indføre det berygtede 3 centimeter høje ‘J’ (jude) i alle tyske jøders pas.

“Jeg ønsker at ændre det løgnagtige billede af moralsk ophøjet neutralitet, som alt for længe har haft magten over svensk udenrigspolitik,” siger forfatteren.

Fra 24timer 27. november 2006

Bogen lyder til at falde i tråd med Ulf Nilsson der i sin bog ‘Sverige – Sluten Anstalt’ skriver, at Sveriges produktion af kuglelejer til Nazi-Tyskland sandsynligvis forlængede 2. verdenskrig med 2 (to) ÅR! Samt at Sveriges økonomiske opsving i efterkrigstiden var baseret på profitter tjent på handel med nazisterne. I bogen skriver han også, at Tage Erlander alvorligt overvejede at anskaffe sig svenske atomvåben.

Det er slut med at komme igennem paskontrollen iført burka.

Filed under: Feminisme, Immigration, Indvandring, Islam, Koran, Muslim World — Hodja @ 10:56

Fremover skal pasbetjentene nemlig kræve, at hele ansigtet er synligt, og ikke kun området omkring øjnene, som ikke dækkes af den muslimske klædedragt.

En burkaklædt kvinde har krav på kun at lade sløret falde over for en kvindelig betjent. Det vil i øvrigt også være et krav, at det sker i et separat lokale.

Mere på DR

Venstrefløjens nye program?

Igår eftermiddags kom jeg uforvarende ind i en udsendelse i DDR-P1 med Ole Gibskov, hvor han interviewede en cand. mag. i arabisk Rasmus Alenius Boserup fra Carsten Niebuhr Instituttet, som var i gang med at skrive en afhandling om Algeriet.

Jeg hørte desværre ikke optakten, men cand. mag’en udtalte, at det kunne være en fordel med islamister i Folketinget.

Gibskov spurgte ham så om, hvor islamister lå politisk i de lande, hvor de gør sig gældende politisk.

Svaret var, at de allerfleste er “kultur-konservative traditionalister, liberalister og holder meget hårdt på den private ejendomsret.”

I sandhed allierede med et program der passer som fod i handske til venstrefløjens.

Kulturberigelse: Trusselkultur

DR-Nyheder skriver om en sag fra Korsør: “En stribe grove trusler mod embedsmænd og politikere og brandstiftelse koster en 43-årig mand fængsel i tre år og 11 måneder.”

En af de fire tiltalte, en kvinde på 34 år, sagde under sagen, at det var hendes eksmand, der stod bag brandstiftelsen mod en socialrådgivers bil. Han havde endda pralet med forbrydelsen, da de så et tv-indslag om sagen, sagde hun.

Seks politikere med borgmester Flemming Erichsen (S) i spidsen måtte tåle dødstrusler sendt pr. sms og som brev. I et brevene stod der, at et byrådsmedlem ville blive slagtet som et dyr, og at hans familie ville blive sprængt i luften.

Hvad DR ikke skriver, er at det drejer sig om en arabisk familie, der har terroriseret kommunalpolitikere og socialarbejdere i Korsør med dødstrusler og brandattentater mod en bil og mod et byrådsmedlems hjem med en benzinbombe. Ifølge Korsør Kommunes Børneteams leder overfaldt den arabiske familiefar hende og en kollega og truede dem med døden, da børnene var blevet fjernet.

Sagen mod familien omfattede skriftlige dødstrusler fra ‘Al-Qaeda’ og attentater mod seks ledende embedsmænd og otte byrådsmedlemmer. Mange af dem er lige så skræmte som teamlederen. Nogle af de pågældende tør stadig ikke bo hjemme.

Hvorfor lyder dommen ikke også på udvisning for bestandig?

Ýderligere oplysninger fra Ekstrabladet 22. november 2006 (ikke på nettet så vidt jeg har set).

27 november 2006

Adolf Im Führerbunker

Filed under: Berlin, Humor, Tyskland, WWII — Tags: , , — Hodja @ 16:47

Via le Monde

Husk lyden. 😀 og tak til Franskmanden

‘Kun 40 millioner’

Den 15. juli i år besluttede Udenrigsministeriet at evakuere flere tusinde ‘danskere’ fra Libanon.

Det var forventet at den aktion ville koste 60 millioner kroner, men udenrigsministeriet oplyser nu, at den endelige regning kun blev på 40 millioner kroner. Dermed ender prisen på 6850 kroner per evakueret.

Udenrigsminister Per Stig Møller har bedt Folketingets finansudvalg godkende, at beløbet på 40,2 millioner kroner dækkes ved træk på statens reserver.

Mere på DR

Og de evakuerede prøver på at få penge tilbage fra rejsebureauerne, fordi de ikke fik brugt returbilletterne? Og mange af de evakuerede rejste på ‘ferie’ til et område, der er kendt som uroligt hetZZbollah-område, og skal hentes ud på statens regning?

Og hvordan går det med Ahmed Akkaris familie, der kom ind i Danmark uden opholdstilladelse?

Tørklædet er et integrationsmiddel og ungdomsoprør

DR-P1 interviewer den svenske islam-forsker Jan Hjärpe her til morgen, som storgrinende fortæller, at tørklædet faktisk er et frigørelsesmiddel for unge i forhold til forældrene.

Tørklædet er ifølge Jærpe en sund del af et ungdomsoprør. I Gøteborg markerer muslimer, som fra hjemlandet ikke er vant til at gå med hijab og konvertitter, ved at gå med tørklæde, at de indgår i det muslimske samfund. Så der er ikke spor af undertrykkelse i tørklædet.

Jamen hvis tørklædet er så godt til at markere ungdommens forskelle fra forældregenerationen, så skal vi måske opfordre alle unge til at begynde at gøre oprør. Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud? På med burkaen unge!

Fra denne week-ends tur til Berlin

potsdam.jpg

Billedet er fra Potsdam. Er der nogen, der kan gætte, hvad det er?

stalin.jpg

Dette giver sig selv. Hardenbergstrasse Berlin.

Tyskland: Rituel slagtning vejer stærkere end dyrebeskyttelse

Filed under: Immigration, Indvandring, Islam, Jura, Koran, Politisk korrekte, Tyskland — Hodja @ 01:54

Selvom Tyskland i 2002 som det første EU-land lod dyrebeskyttelse indgå i grundloven, har en dom fra Leipzig tilladt den såkaldte ‘schæchtning’.

Schæchtning stammer fra hebraisk og betyder slagtning og er i jødedommen og islam et ritus i forbindelse med slagtning, hvor man med en speciel lang og skarp kniv foretager et snit gennem halspulsårerne, luft- og spiserøret. Herved kan dyret fuldstændig udbløde. Slagtningen foregår uden bedøvelse, som ellers er foreskrevet i dyreværnsloven for varmblodede dyr.

Retsafgørelsen tillader slagtning efter det islamiske ritual med henvisning til religionsfrihed. Der har været strid om slagtemetoden i årevis, men denne dom slutter sig til en tidligere dom fra Karlsruhe.

Dommen har udløst forargelse hos dyreværnstihængere, der blandt andet udtaler, at ‘grundloven er trådt under fode’ i Tyskland. De udtaler envidere at dommen viser manglen på civil-courage i spørgsmål, hvor religionsfrihed indgår.

Welt Kompakt 24. november 2006

24 november 2006

Bedstemor uden slag i

Med sprængstof fæstnet til kroppen gik bedstemor til angreb på israelske soldater.’Nu er hun martyr.

De israelske soldater undrede sig over 57-årige Fatima Omar Mahmud al-Najars påklædning og kastede en såkaldt “narre-håndgranat” mod hende. En granat, der giver lyd, men ellers ikke forårsager skade. 

Men det vidste bedstemoderen ikke. Istedet trykkede kvinden, der er mor til syv børn, på detonatoren, hvorved hun sprængte sig selv i ihjel.

De israelske soldater var så langt fra, at de alle tre kun blev lettere såret.

Mere på BT

Tragisk at en religion får en halv-gammel kvinde til at ‘ofre’ sig på den måde.

Older Posts »