Hodjanernes Blog

28 august 2006

Det har jeg aldrig sagt

Images of the Middle East benægter nu, at der har været censur af deres mellemøst-antologi.

“BOGENS REDAKTØR BEKLAGER MISFORSTÅELSER
Ifølge Berlingske Tidende, torsdag den 24. august 2006, skulle antologiens redaktør – lektor ved Carsten Niebuhr Afdelingen på Københavns Universitet, Claus V. Pedersen – have sagt, at den arabiske sponsor har stillet redaktionelle krav til antologien. Men dét er ikke korrekt, og Claus V. Pedersen er i øvrigt blevet fejlciteret.

”Jeg skal beklage, at mine udtalelser har foranlediget at flere aviser har fået det indtryk, at Kingdom Holding har stillet krav om, at der kun måtte være tekster af forfattere fra islamiske lande i antologien. Det forholder sig ikke sådan. Sponsoren har ikke stillet redaktionelle krav”.

”Jeg skal også understrege, at der ikke – fra det tidspunkt, hvor jeg indgik i diskussioner med CKU om udgivelsen af antologien og frem til udgivelsesdagen – er blevet foretaget nogen form for bortcensurering af tekster eller forfattere i bogen”.

”Jeg er bare glad for, at sponsoren har gjort det muligt at få udgivet litteratur fra en del af verden, som kun sjældent bliver oversat og udgivet i andre lande”.

Anders Jerichow, formand for den danske afdeling af PEN – som udover Carsten Niebuhr Afdelingen er samarbejdspartner på litteraturdelen affestivalprogrammet – tilføjer:

”Hvis antologien var blevet stoppet eller sponsoren havde ønsket, at nogle israelske forfattere skulle tages ud eller bortcensureres, ville det have været uanstændigt. Men dét er ikke tilfældet her. Broen er en flot publikation, og jeg er meget glad for den og for de gode anmeldelser, den har fået”.”

Så skal jeg da gerne erindre om følgende:

»Jeg havde helst set, at der også var israelske forfattere med, men sponsoren vil kun støtte en udgivelse med forfattere fra islamiske lande. Alternativet havde været, at bogen ikke var udkommet,« siger bogens redaktør, Claus V. Pedersen.

Mere på Berlingske Tidende og læs hos Urias om hvordan dhimmituden skal fortsætte på landets skoler.

Hvis børn i 2. klasse kunne bestemme, sad Dansk Folkeparti suverænt på magten. Ny ph.d.-afhandling viser, at børn allerede på et tidligt tidspunkt selv danner moralske og politiske holdninger.

Filed under: DF, Islam, Venstrefløjen — Hodja @ 09:03

Hvis vi voksne går rundt og tror, at det er os, der skaber det politiske verdensbillede, som vores børn vokser op med og til dels overtager, kan vi godt tro om igen.

Børn er nemlig yderst selvstændige og topmotiverede for at danne deres egne politiske og moralske holdninger.

Går man evolutionsteoretisk til værks som Pia Vedel Ankersen, må de traditionelle læringsbegreber vige til fordel for en opfattelse af barnet, som et individ, der fødes med særdeles veludviklede anlæg for at udvikle sociale relationer.

»Vi mennesker har en intuitiv fornemmelse af fordelene ved at leve sammen i samfund, producere goder og dele dem bagefter.

Samtidig viser Pia Vedel Ankersens undersøgelse, at en tredjedel af børnene – uanset etnisk baggrund – ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis de havde stemmeret.

Mere på BT

Er det ikke de venstreorienterede der går ind for nedsættelse af alderen for stemmeret?

The Guardian har forklaringen på ‘home-grown-terrorism’

Ikke uventet er det selvfølgelig vores egen skyld. For det første har politikerne og medierne forbudt at få den virkelige årsag frem, det er selvfølgelig krigen i Irak og Afghanistan, holdningen til palæstinenserne og inaktiviteten overfor Israel og ikke at dødskulten hjernevasker unge suggererbare mennesker. På den måde undgår regeringerne også at gøre det der  virkelig skal til (mao at vi underkaster os islam).

Dernæst er det selvfølgelig globaliseringen som påvirker folks liv på trods af nationale barrierer (men forfatteren skriver ikke at det så må være disse landes skrøbelige kulturer  der ikke kan modstå den vestliges enorme tiltrækning).

At det ofte er veluddannede unge mænd med gode fremtidsudsigter, der bliver terrorister, skal heller ikke forbavse os, det er vi også skyld i ved at udsætte dem for masse-immigration med deraf følgende shock på grund af modsætningerne de oplever, specielt ved at komme fra samfund de er majoriteter i til nu at blive stigmatiserede minoriteter. Så fortsætter artiklen med at skrive at det alligevel er fattigdom og diskrimination der er årsager til bandeuvæsen, forbrydelser, stoffer og alkohol. 

Så skriver han, at det også skyldes destruktionen af alternative ideologier for socialt håb – mao begræder han kommunismens fald.

Med andre ord – de stakkels ofre er helt uskyldige, og selvom de har fået en fin uddannelse forærende, ja så er de fattige og marginaliserede næsten med en selvklar ret til at blive terrorister og hævne sig på det uretfærdige samfund, der har taget imod dem og gjort dem til borgere. Nej det ville have været anderledes, hvis vi havde haft jerntæppet og Østblokken endnu.

The Guardian