Hodjanernes Blog

27 august 2006

Spam

Filed under: Bloggere — Hodja @ 14:39

Bloggen bliver bombarderet med porno-spam.

Det kan blive nødvendigt at lukke for kommentarfunktionen´- desværre. Vil nødig skulle til at have registrering for at kunne kommentere.

Skal der dø 100.000 mere før vi gør noget effektivt ved fly-terror

Ved tanken om den begrænsede indvirkning, som tabet af 3.000 liv havde i 2001, og byggende på min “uddannelse ved mord“-hypotese — at mennesker først vågner op over for problemet med radikal islam, når blodet flyder i gaderne — forudser jeg, at en effektiv profilering først bliver sat i værk, når der er mistet mange flere, lad os sige 100.000, vestlige liv.

Mere på Daniel Pipes

I islam er tavshed ifølge koranen det samme som accept

Er det sådan vi skal vurdere store dele af de europæiske muslimers reaktioner på van Gogh mordet, terrorisme, åbenlyse opfordringer til at dræbe europæiske vantro, selvmordsaktioner, at kalde de som står op imod vestens ledere for ‘martyrer’?

Disse spørgsmål stiller Youssef Ibrahim i New York Sun, og han fortsætter:

The question that hangs in the air so spectacularly now — particularly as England has been confronted once again by British Muslims plotting to kill hundreds — is this: What exactly are the Europeans waiting for before they round up all those Muslim warriors and their families and send them back to where they came from?

Via Islamic Evil

Konflikten i Libanon for dummies

muslim_rally_mothers_250.jpg

Images of the Middle East

På Images of the Middle Easts hjemmeside kan man læse deres formål og værdigrundlag:

Formålet med festivalen er

  • at styrke den interkulturelle forståelse mellem Danmark og Mellemøsten
  • at udvikle dialogen mellem Danmark og Mellemøsten
  • at bringe mennesker fra Danmark, Mellemøsten og resten af verden sammen for at afprøve og inspirere til nye former for samarbejde

CKUs værdigrundlag i forhold til Images of the Middle East er baseret på dansk civilsamfundstradition baseret på dialog, samarbejde og udveksling, samt FNs værdisæt om kulturel mangfoldighed og global etik formuleret af Verdenskommissionen for Kultur og Udvikling. Det er ønsket at styrke den kulturelle dialog mellem grupper, foreninger, enkeltpersoner for at stimulere deltagelsen i civilsamfundet for alle grupper. Et levende og mangfoldigt kulturliv, der opererer på grundlag af respekt for menneskerettighederne, er af afgørende betydning for styrkelse af demokrati og ytringsfrihed i alle dele af verden.

Images of the Middle East er åbent for alle inden for rammerne af det overordnede formål og almene kriterier, der omhandler kvalitet, formidlingsevne, dialog, spredningseffekt, økonomiske og pragmatiske kriterier. Images of the Middle East sætter samtidig lys på en række områder, som ikke er særligt velbelyst i Danmark, såvel tematisk som geografisk.

Smukke ord, som arrangørerne ikke selv giver fem flade øre for ved at bortcensurere Israels bidrag til bogen med mellemøstlige forfattere.

Se også – ‘det har jeg aldrig sagt’