Hodjanernes Blog

25 august 2006

DR-TV-Avisen giver indirekte Israel ret

DDR TV-Avisen havde her iaften klokken 21 et indslag med den naive Steffen Kretz om, at de kristne i Beirut bliver forfordelt.

HetZZbollah uddeler 3 milliarder kroner (hvor de så har dem fra) i deres egne kvarterer. Det TV-Avisen viste, var kristne forretningsdrivende i Beirut, der har mistet deres handel, men som ikke får hjælp fra terroristerne. Der blev vist billeder fra de kristne kvarterer i Beirut, som er naboer til hetZZbollahs højborg. Det interessante var – udover de kristnes problemer – at IKKE ET ENESTE hus var beskadiget. Problemet for de kristne forretningsdrivende er – tomme kølediske – ikke bombede huse. Fiskehandleren kan ikke skaffe fisk til sin butik, som er ubeskadiget.

Man må tage det som en indirekte – måske endda ufrivillig – demonstration af, at Israels selektive strategi i højeste grad har virket.

Hvem hjælper de kristne i Libanon? Røde kors, Red Barnet og Folkekirkens Nødhjælp har åbenbart travlt med at hjælpe terroristernes og hetZZbollahs børn mm???

Folkemord revideret

R.J. Rummel, forhenværende professor i politisk videnskab i USA har gennemgået tallene for Maos forbrydelser.

Han kommer frem til, at antallet af døde som følge af Maos regime i Kina er 77.000.000 (77 millioner). Han angiver Sovjetregimets myrdede borgere til 62.000.000 (62 millioner). Hitler var en ren amatør med kun 21.000.000 (21 millioner).

Alt i alt er totalitære regimer i det 20. århundrede ansvarlige for 212.000.000 (212 millioner) menneskers død. Til sammenligning kostede krige fra 1900-1987 34.000.000 (34 millioner) døde  (Inklusive 1. og 2. verdenskrig, den russiske revolution, Korea- og Vietnamkrigene). Mao alene myrdede mere end dobbelt så mange mennesker som ALLE krige i det 20. århundrede tilsammen.

Til trods for dette har næsten al fokus været på krig som årsag til død. Efter ovenstående bør fokus selvfølgelig i meget højere grad rettes mod totalitære ideologier/regimer.

Rummel nævner at der stort set kun findes 3 bøger om emnet: “One is Elliot’s Twentieth Century Book of the Dead . It was published in 1972, however, and Elliot found that the toll for “atrocities” and war to be 110,000,000 for less than 3/4s of the century. It is here. My Statistics of Democide here, and Death By Government here are the only other books.”

I Rummels undersøgelser over ‘Regeringers folkemord’ er han også begyndt at undersøge kolonimagternes folkemord her. Her er han foreløbig oppe på 55.000.000 (55 millioner)!

Slavery in the Arab World (Paperback)

Murray Gordon’s expressed purpose in writing Slavery in the Arab World was to raise awareness about an issue which has been neglected in academia in recent years: the vast arab slave trade, which for millenia dwarfed any other slave operations in the world.

slaveri.jpgThe book contrasts arab slavery, which granted some minimal rights to its slaves, to european slavery, which, although it lasted briefly compared to arab slavery, was arguably harsher in its treatment of slaves. the book traces the history of slavery from the dawn of islam, to the 1960’s, when it was abolished in the gulf states, noting that slavery still persists in some african nations. it is fairly easy to read, and contians a great deal of information on the topic.
Mere på Amazon

Læs også om 1 million europæere som slaver i Nordafrika, i en ikke så fjern fortid.

The Scourge of Slavery – The Rest of the Story

Eller om hvordan arabiske slavehandlere tog mere end 140 millioner afrikanere som slaver – den hvide mands slavehandel er barnemad ved siden af den muslimske.

Bundesverband der Bürgerbewegungen

Filed under: Europa, Indvandring, Internationalt, Islam, Labaner, Tyskland, Ytringsfrihed — Hodja @ 12:25

Der BDB ist ein Zusammenschluss von Bürgerbewegungen,
die sich für die Bewahrung freiheitlich-demokratischer Prinzipien
und gegen die Bildung einer fundamental-islamischen
Parallelgesellschaft in Deutschland engagieren.

Link

Nye toner: Ville Che Guevara have støttet George Bush?

En del af den radikale venstrefløj i Tyskland – the Anti-Germans – støtter ubetinget USA og Israel.

Such a stance puts the group firmly at odds with the majority viewpoint of Germany’s far-left movement, which since the 1970s has been overwhelmingly pro-Palestinian and very critical of Israeli policy. Completing the philosophical break is the support of many anti-Germans for US President George W. Bush, who for the traditional far left is anathema.

“It has to do with George W. Bush’s conception for a new Middle East, which is essentially supported,” said Rüdiger Göbel, deputy editor-in-chief of Junge Welt, a left-wing daily based in Berlin.

But the movement really got behind the Stars and Stripes after the terrorist attacks of Sept. 11, 2001, which they saw as anti-Semitic and targeted at Israel. To them, it marked the rise of a new type of fascism. This time is wasn’t from the far right, but from radical Islam and it had to be fought. The US, in their eyes, was the only one willing to fight it.

“Islamic terrorists and states such as Syria and Iran want to liquidate Israel,” said Hermann Gremliza, publisher of the leftist magazine Konkret and one of the leading figures in the anti-German movement, in an e-mail response. “So (anti-Germans) act according to the motto: the enemy of my enemy is my friend.”

Just after the war in Iraq broke out in 2003, the anti-German magazine Bahamas wrote an editorial entitled “Bush — the Man of Peace!”

“Whoever carries an Israeli flag is insulted and spit upon,” Gremliza said. “But what do you expect, we’re in Germany.”

Anti-German goals, he says, are to uncover what group members see as the hypocrisy of a German foreign policy that has been harmful to Israel and helped the rise of a new “Islamic” fascism, which they see as a direct descendent of the form practiced by the Nazis.

“Germany wants an alliance with the Islamic world — against the US,” he said, despite Angela Merkel’s close ties to her American counterpart. “And no one notices, except the occasional commentator in The New York Times and the anti-Germans.”

Mere på Deutsche Welle

Vågner den danske venstrefløj nogensinde op??

DR-P1 promoverer ‘Road Trip to Guantanamo’ der har premiere idag

DR-P1 Morgen reklamerede idag for filmen, der har premiere idag. Den handler om ‘The Tipton Three’. 3 unge mænd der tog fra UK til Pakistan for at deltage i et bryllup. Under bryllupet fik de en stærk trang til at tage til Aghanistan og besøge Osama bin Laden – i filmen påstår de, at det “var fordi afghanerne serverer så gode naan-brød“.

Jeg har skrevet om P1’s behandling af ‘drengene’ og filmen tidligere.

Og denne film har du aldrig hørt om – og du får den nok heller ikke at se på DR.

En tyrker bosatt i Tyskland er løslatt etter å ha blitt holdt fanget i over fire år på den amerikanske Guantanamo-basen.

Murat Kurnaz (24) ble løslatt som resultat av langvarige forhandlinger mellom tyske og amerikanske myndigheter og kom torsdag tilbake til Tyskland, ifølge Kurnaz’ advokat.

Kurnaz sier at han i løpet av tiden på Guantanamo ble utsatt for overgrep og avhørsteknikker som omfattet vanntortur, seksuell trakassering og vanhelligelse av islam.

Mere på VG

Nå han (der ‘Bremer Taliban’) har også læst Al-Qaedas manual, der instruerer medlemmer, der har været fanger, om at påstå, at de har være under tortur. Der Spiegel skriver også, at Tyskland har nægtet at modtage flere fanger, idet man jo kunne komme på kant med blandt andre Kina.

Uhadadada uha uha uha – United 93

Mangen en biografgæst måtte undervejs i filmen rokke uroligt i sædet og sukke forfærdet.

Men vi kan ikke lære så meget af filmen. Og endnu værre. Den kan meget vel få mange biografgængere, til at komme til den konklusion, at USAs krig mod terror egentlig er helt i orden, når man tager de arabiske fanatikeres barbariske opførsel med knive i betragtning.

Ja problemet med United 93 er mere alt det, som ikke kommer frem. Om baggrunden for kapringen. Om, hvorfor de kaprede flyet.

Fra Arbejderen

Ja for søren – det er bare med at komme ud af biografen og få skyklapperne på igen.

Hodja siger: Kan man finde bedre anbefaling for selv at se filmen og få sendt så mange, man kender, afsted som muligt?

Interview med dansk efterretningsofficer i FrontPageMag om mullaherne og atomvåben

Filed under: Historie, Internationalt, Islam, Muslim World, Sovjet/Rusland, Terrorism, Uran — Hodja @ 02:25

FrontPage har den 23. august et interview med Regnar Rasmussen, tidligere militærtolk og afhøringsekspert. Han udtaler sig om viden, han har fået gennem afhøringer, om Sovjets træning af islamister og levering af kernesprænghoveder til Iran allerede i efteråret 1991. Det sidste skrev jeg allerede om for nogle dage siden.

Interviewet kan findes her. 

Qui bono?

Filed under: Imamer, Irak, Islam, Koran, Labaner, Moske, Minaret, Muslim World, Saudi, Terrorism, Uran — Hodja @ 02:02

Enhver der læser krimier eller ser dem på TV, ved at detektiverne spørger sig selv – qui bono? – hvem drager fordel af forbrydelsen. Hvem drager fordel af terrorismen, jihad og islamismen. Hvorfor går vi kun efter gerningsmændene? Hvem er bagmændene? Hvorfor er Adolfedinejad kun en stik-i-rend-dreng?

Læs her.

Flat Fatima – en kvinde der er med overalt

reuters_fairy-tail.jpg

Der er ikke det Fatima ikke stikker sin næse i.

Felis fra DemocracyFrontline har forbedret billedet lidt.

Jude Raus

»Images of the Middle East«-festivalen, som Udenrigsministeriet står bag, har accepteret at udgive en litterær antologi, hvor israelske forfattere er udelukket.

Årsagen er, at bogens sponsor, en saudiarabiske koncern, kræver israelske forfattere udelukket.

gelber-stern.jpg»Jeg havde helst set, at der også var israelske forfattere med, men sponsoren vil kun støtte en udgivelse med forfattere fra islamiske lande. Alternativet havde været, at bogen ikke var udkommet,« siger bogens redaktør, Claus V. Pedersen.

Mere på Berlingske Tidende

Præsident for Dansk Landbrugsråd, Peter Gæmelke: “Kulturudveksling og dialog hjælper med at nedbryde barrierer og udvikler samarbejde, hvilket støtter handel og forståelse. Images of the Middle East er et vigtigt bidrag til denne proces. Der er derfor al mulig grund til at støtte festivalen.”

Adm. direktør Søren B. Henriksen, Dansk Handel og Service: “Det værste der kan ske for et mindre samfund som det danske er, at vi gemmer os og skaber barrierer over for de muligheder, der er i en åben forståelse for andres kultur og samfundsmæssige potentialer. Kendskab skaber forståelse, og kendskab og forståelse giver erhvervsmæssige muligheder, der kan være med til at sikre Danmarks velfærd. Derfor er der al mulig grund til at støtte op om Images of the Middle East.”

Udviklingsminister Ulla Tørnæs:“Kultur er en uomgængelig del af dansk udviklingssamarbejde. Udviklingsprocesser knytter sig i høj grad til den menneskelige udvikling og dermed til historie, værdier, selvforståelse og identitet. Festivalen Images of the Middle East arbejder på flere planer med disse aspekter af samarbejdet med udviklingslandene og viser Danmarks vilje til engagement i Mellemøsten.”

Udenrigsminister Per Stig Møller:

Images of the Middle East – en del af en langsigtet indsats
“Den danske regering støtter reformer og fremskridt i de arabiske lande og Iran. Ved at fremme en konstruktiv dialog mellem myndigheder, organisationer, kulturliv, interessegrupper og NGOer styrkes en gensidig forståelse og tolerance.
Kulturprogrammet Images of the Middle East bliver en naturlig del af det overordnede mål: At styrke kulturel mangfoldighed, menneskerettigheder og global etik.”

Adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri: “Danmark har som et lille land altid været afhængig af verden omkring os. Indsigt i andre kulturer har været forudsætningen for, at vi kunne afsætte vore varer, udvikle vore produkter og deltage i den internationale politiske proces. Samtidig er indsigt i andre kulturer nøglen til at løse en af vor tids vigtigste udfordringer – integration af danskere med anden etnisk baggrund i vort samfund. Der er derfor god grund til at bakke op om Images of the Middle East.”

Naser Khader, Medlem af Folketinget: ”Den korteste vej til mellemfolkelig forståelse og medmenneskelig tolerance er indsigt. For indsigt skaber udsigt. Jo mere vi ved om hinanden, jo mindre nærsynede, snæversynede og enøjede bliver vi. Kulturfestivalen Images of the Middle East bygger bro i en kulturel brydningstid, hvor dialogen skal være de vigtigste byggesten. Derfor er det vigtigt at støtte Images of the Middle East. For udsigten er bedst på en bro.”

Føj for pokker for en kræmmermentalitet der demonstreres i udtalelserne. Er der ingen ‘prominente’ der har nosser til at sige fra? Og Claus V. Petersen – hvor svært kan det være? Hvis nogen skal udelukkes i bogen – ingen bog! ELLER: Hvorfor har man ikke fundet en anden sponsor???