Hodjanernes Blog

13 august 2006

Det afværgede terrorkomplot i UK ligner en gentagelse af Operation Bojinka

Filed under: Historie, Internationalt, Islam, Labaner, Muslim World, Terrorism — Hodja @ 23:36

The Brussels Journal skriver at det netop afslørede komplot i UK ligner en terrorplan fra 1995, der også skulle have bombet adskillige rutefly, men dengang over Stillehavet. Planen blev kaldet Bojinka  – arabisk slang for eksplosion.

Ytringsfriheden i Belgien under pres

Det Belgiske politi er begyndt at genere bloggen The Brussels Journal

Belgian Regime Keeps Harassing The Brussels Journal (2)

This morning the police came to my door again to question me about allegedly racist articles on The Brussels Journal. I was not in. Tonight the local police phoned to “invite” me urgently to the police station. In Belgium any leftist or totalitarianist can lodge a complaint against “internet racism” through a Belgian government website and the judiciary starts an investigation. Apparently someone in Ghent has lodged a complaint against this website. I am not allowed to know who this person is, but I am requested to come to the police station to be interrogated. I told the officer that I refuse to justify my writings for anonymous complaints. “I am not living in the Soviet Union,” I told him (though I fear I am).

As a matter of principle I will not go to the police station. I defend the freedom of the press, which implies the right of journalists not to be questioned by the authorities about articles and opinions that they write or edit. I told the officer that if the police wants to question me they will have to arrest me. The Belgian authorities are clearly intent on intimidating us and closing down this website.

En amerikansk juraprofessor har skrevet til den belgiske ambassade i USA og klaget som støtte til bloggen- se her.

Her er adresser til den Belgiske ambassade i København, hvis du vil skrive. Du kan evt kopiere professorens brev og rette lidt i det – hvis du ikke er professor i jura 🙂

Hvornår griber det om sig – EU arbejder på at lukke munden på kritikere.

Dr. Younus Shaikh pakistansk rationalist der har været dødsdømt i Pakistan for blasfemi udtaler

Islam er en organiseret forbrydelse mod menneskeheden.

Her er hans konklusion – læs selv præmisserne her i artiklen ‘Islam and Women’.

The rise of Saudi-sponsored extremist Islam is a danger to civilization everywhere. All extremist Muslims are potential terrorists and Allah’s soldiers. There should be no tolerance for this religiously organized intolerance against liberalism, human rights and women’s equal status and other manifestations of our civilization. Muslims in civilized and democratic societies should be required to take the oath of loyalty to the state and democracy. Political right to vote to those whose political loyalties are located in some far off desert is not only harmful but also suicidal for the state as well as for the very ideology and system of democracy. Political right to vote for those who wish to destroy the very system of democracy? Think again, Ladies and gentlemen.

There is no place for optimism for a liberal Islam. Nearly all Islamic states and states have failed to appreciate the basic human rights of their people, their women and their minorities. Saudis and Emirates are the worst offenders; and are the financial godfathers of fundamentalism, extremism and Islamic backwardness everywhere.. Nearly every Islamic country is dangerous not only for itself but for the world as a whole. Pakistan, for example, after supplying Iran and with Korea with nuke-secrets continues to offer the dangerous technology; Vietnam and Brazil are the new customers. The nuke-terrorist Dr. Abdul Qadir Kahn is safe, well protected and facilitated by the State of Pakistan, with full impunity, of course.

You civilized people! Yesterday you refused to acknowledge the dangers inherent in the rise of the Christian Nazi and Communist ideologies. Yesterday you supported Islamic Taliban even when they trampled rights of their women under their feet. Your refusal to confront militant Islam today may cost us more dearly than our individual lives-our cherished achievement -our civilization. Beliefs have consequences-the centrality of Islam to mental, social, intellectual and cultural backwardness; organized offences against women and minorities; fundamentalism, extremism and modern terrorism are impossible to deny. “Religions of peace and tolerance” are mere empty words.

Islam is an organized crime against humanity!

Blasfemi i Pakistan

Filed under: Imamer, Islam, Koran, Læger, Moske, Minaret, Muslim World, Ytringsfrihed — Hodja @ 21:38

Dr Younus Shaikh rationalist og grundlægger af organisationen Enlightenment blev arresteret for blasfemi uden arrestordre den 4. oktober 2000 i Islamabad.

Dr. Shaikh er læge og forelæste på et medicinsk fakultet i Islamabad. Blasfemianklagerne mod ham baseredes på udtalelser han angiveligt skulle være kommet med under en forelæsning, hvor han besvarede spørgsmål fra studenterne.

Han blev beskyldt for at fornærme ‘profeten’ ved at udtale at ‘profeten’ ikke var muslim, og dermed ikke omskåret, før han blev 40 år (dvs fik den første åbenbaring) og ved at udtale, at Muhammeds forældre aldrig blev muslimer, idet de døde før islam opstod.

Anmelderen var en fanatisk student, og ingen af ‘vidnerne’ mod ham havde været tilstede under forelæsningen. Han havde stort besvær med at få en sagfører under retssagen, da ingen pakistanske advokater tør tage blasfemisager af frygt for selv at blive offer for fundamentalistiske muslimer.

Straffen for blasfemi i Pakistan kan være døden, men selv uden dom risikerer man at blive dræbt af fanatiske menneskemængder, hvilket er sket i flere tilfælde.

Dr Shaikh blev dømt til døden 18. august 2001 trods protester fra menneskerettighedsgrupper i hele verden. Herefter sad han i dødscelle indtil sagen blev genoptaget i 2003. Denne frikendte ham og han blev løsladt. Han opholder sig nu i Europa.

Find 7 fejl

Billedet stammer fra ‘Images of the Middle Easts’ hjemmeside under navnet ‘Mellemøstens landeprofiler’.

lande.gif

Svaret (1) står i kommentarfeltet.

Her (2)  kan du finde endnu en fejl

Ta’ en tur med Orient-Expressen

Charmeoffensiven ‘Images of the Middle East’ i Århus 21-27 august tilbyder en tur med en bus ‘Orient-Expressen’, der er pyntet med indtryk af mellemøsten under temaet ‘gæstfrihed’.

Nå det er nu nok uden brændende ambassader og Dannebrog. Så her skal vi da supplere med et ‘Image of the Middle East’

flag.jpg

Urban 11. august 2006

Det var da (måske) på tide

Urban skriver at Århus nu melder sig i koret af byer der vil undersøge om nogle af de evakuerede fra Libanon har begået socialt bedrageri. Tidligere har Herning og en række sønderjyske kommuner sagt, at hvis det er lovlig, så bliver de evakuerede gennemkontrolleret.

“Det er vores pligt at holde opsyn med, at der ikke bliver svindlet med offentlige midler. Og så er det lige meget om har været i Libanon, Frankrig eller på Bornholm.” siger Geert Bjerregaard (V) socialrådmand i Århus.

En række ministerier undersøger allerede om undersøgelsen er lovlig. Men ingen vil udtale sig.

Urban 11. august 2006

Mærkeligt. Hvis det var nogen af os andre, der var mistanke til, så faldt hammeren øjeblikkelig. Det er faktisk nu præcis en måned siden evakueringen begyndte. Hvis en ‘etnisk dansker’ skulle undersøges – så ville det blive besluttet på 2 sekunder om det var lovligt – ‘ja eller nej’. Hvordan kan man overhovedet være i tvivl om, om det er lovligt at foretage undersøgelsen? Er der nogen, der er bange for, hvad man finder? Er det, der foregår, at man leder efter en lovlig undskyldning for at undlade at foretage undersøgelsen? Hvorfor tager det ellers så længe?

Problemet er, at der fødes for mange børn!

Filed under: Citater, EAD, EU, Europa, Indvandring, Islam, Muslim World, Politik — Hodja @ 13:50

Urban skriver at der ifølge Finansministeriets nyeste fremskrivning vil ske en stigning i befolkningstallet.

Man regner med at det nuværende tal på 1,8 barn pr kvinde vil stige til 2,0 i 2050. Den udvikling betyder samtidig med længere levetid at befolkningstallet stiger. Det betyder også at der om 25-30 år vil være flere i den erhvervsdygtige alder.

Den nye udvikling betyder IKKE, at man kan nedsætte efterløns- og pensionsalderen.

Professor og formand for velfærdskomissionen Torben M. Andersen: “Desværre nej. For hovedproblemet i udviklingen er det glædelige, at vi lever længere. Så skal vi også forsørges længere. Og hvis der fødes flere børn, skal de også forsørges længere. Probælemet bliver faktisk værre af, at der fødes flere børn.”

Urban 10. august 2006

Summa summarum: Uanset om der fødes for få eller for mange børn, er det galt. Og problemet kan sikkert kun løses ved at importere arbejdskraft – I ved selv hvorfra!

Hvert sogn sin moske?

Filed under: EAD, Imamer, Indvandring, Islam, Moske, Minaret, Politik — Hodja @ 13:27

Urban skriver at nu er ikke kun Gellerup i spil som muligt hjemsted for en moske i Århus. Nu er Lisbjerg og Skejby også inde i billedet.

Det er Venstre, som har foreslået, at man ikke kun kigger på det vestlige Århus til en moske. Formanden for Forening for Moske og Islamisk Center Metin Aydin udtaler: “Hvert sogn har sin kirke, og sådan vil muslimer også gerne have det.”

Urban 9. august 2006

Islamofob testen

Her er lidt at muntre sig med på en kedelig regnfuld søndag.

1) Du omtaler vintersolhvervsfesten som ‘Jul’.

2) Du sparer penge op i en spareg****.

3) Du giver dine børn lov at læse en uredigeret Peter Plys.

4) Du sætter spørgsmål ved, om det er politisk korrekt at stene voldtægtsofre.

5) Du tror på, at jorden er rund.

6) Du synes, det er mærkeligt at en 50 år gammel mand gifter sig med en pige på 6 år.

7) Dine børn leger med Barbie dukker eller Bamser.

8) Du nægter at være en anden-klasses borger i dit eget land.

9) Du hylder ikke det multi-kulturelle, når din datter er blevet massevoldtaget for ikke at gå med tørklæde.

10) Du mener, regeringens politik skal afgøres af valgte repræsentanter og ikke skrigende demonstranter.

11) Du er modstander af, at dine skattekroner bruges til at forsørge folk, der planlægger at slå dig ihjel.

12) Du er ikke overbevist om, at Jihad betyder ‘indre kamp’.

13) Du kan ikke forstå hvorfor jøderne skal udslettes.

14) Dine børn leger med LEGO.

15) Du er ikke gift med mindst en af dine kusiner/fætre.

16) Du tvivler på, hvad du hører i DR.

17) Du tænker af og til på, hvad der er indeni de omvandrende villatelte.

18) Du er klar over, at ‘taqiyya’ ikke er en mexikansk drik.

19) Du tror på, at moderate muslimer rider på enhjørninger

20) Du forstår ikke den multikulturelle nødvendighed af, at kristne bedstemødre skal kropsvisiteres i lufthavne.

21) Du forstår sætningen “Dræb de vantro hvor du end finder dem” uden at tale arabisk.

22) Du er modstander af, at skatteydernes penge bruges på, at terrorister holder festivaller for at mindes deres massakrer.

23) Du har reservationer overfor ‘genopdragelsesskoler’ hvor børn bliver indoktrineret med, at du og din familie er ‘najis’ (ekskrementer) for samfundets penge.

24) Du forstår ikke, hvorfor kristne flag er racisme.

25) Du forstår ikke, hvorfor det er ufølsomt og stødende for politiet at forhindre undertrykte minoriteter i at lufte deres frustrationer med vold.

Evaluering af dine svar

Hvor mange af spørgsmålene svarede du ‘JA’ til fra 0 til 25 (skriv gerne i kommentarerne hvor mange point du fik):

0: Du er en dhimmi

1-5: Du er en Najis Kaffir

6-10: Du er en islamofob

11-15: Du er en Tankeforbryder

16-20: Du er Allahs fjende

21-25: Du er en Zionistisk Korstogsridder og søn/datter af svin og aber

Modificeret fra DemocracyFrontline

Læs om neologismen islamofobis oprindelse hos Daniel Pipes.

OPDATERING: Raapil skriver om testen at “han røg igennem med et brag og må erkende at han ikke er muslimhader.”

Jeg har spurgt ham, hvor på skalaen ‘muslimhader’ ligger. Håber vi får svar 🙂

Uran har atomvåben

Filed under: Antisemitisme, EU, FN, Islam, Israel, Koran, Labaner, Muslim World, Terrorism, Uran — Hodja @ 11:36

Ifølge disse 2 artikler har Iran siden 1991 haft 4 nucleare sprænghoveder, som er købt og blevet vedligeholdt af russerne.

Ifølge den ene artikel har de fremføringsmidler med 2.000 km’s rækkevidde.

groundzeroocean.jpg 

Spørgsmålet er så – hvornår vil de bruge dem? 22 august?

Fra DemocracyFrontline