Hodjanernes Blog

2 juli 2006

Lone Kuhlman i DR-P1 debat idag om Bjørn Elmquist

Lone Kuhlman sagde i DR-P1 debat om Bjørn Elmquists udtalelser om, at dommene i ‘æresdrabs’-sagen ikke ville være forekommet for 10 år siden:

“Det er det rene skære fordrukne vrøvl. Bjørn Elmquist skulle skamme sig.”

Hun sagde også, at det er på tide at komme væk fra begrebet ‘æresdrab’, for er der noget, der ikke er i dem – så er det ære. De bør omtales, som det de er: Likvideringer.

For en gangs skyld rene ord for pengene i DR-P1.

Erstatning til Danmark for afbrændte ambassader

»Det har været mig magtpåliggende fra starten, at de danske skatteborgere ikke skulle betale for de skader, som ambassadeafbrændingerne medførte. Derfor tog vi under krisens mest dramatiske dage med det samme kontakt til de ansvarlige myndigheder i Libanon, Iran og Syrien. Jeg protesterede kraftigt og direkte over for mine udenrigsministerkolleger og understregede, at jeg gik ud fra, at de ville betale, sådan som de er forpligtet til,« siger Per Stig Møller.

Mere på Jyllands-Posten

Det er godt Per Stig. De må til lommerne og betale hver en krone. Og så skal de sige undskyld!