Hodjanernes Blog

11 juni 2006

Medieforsker: Tonen i debatten har ikke ændret sig

Tonen i indvandrerdebatten er ikke blevet mere rå, siger medieforsker Rikke Andreassen fra Malmø Universitet.

Hendes reaktion kommer, efter at tidligere formand for Venstre, Uffe Ellemann-Jensen har efterlyst en kulegravning af tonen i debatten.

Tonen i debatten er ikke blevet hårdere, men de politikere der ytrer sig hårdt i debatten er blevet mainstream, forklarer Rikke Andreassen.

Man kan undre sig over at nogle har så travlt med at lægge afstand til tonen, når videskabelige undersøgelser som her beviser det modsatte. Hvorfor skal muslimernes offerrolle cementeres? Og hvorfor bliver denne nyhed ikke kørt mere frem? Hvad med at konfrontere Uffe el Leman med flere med hende i et interview?

Fra DR

Bertel Haarders selvcensur hilses velkommen

Af islamisk trossamfund. Ifølge DR-TV-avisen iaften. Så er det godt vi ikke er censureret endnu.

Pittelkow i dagens Jyllands-Posten

Den franske islamforsker Gilles Kepel har beskrevet Khomeinis fatwa som en afgørende nyskabelse. Traditionelt har de islamiske retsprincipper kun været gældende for den muslimske verden – Islams Hus, Dar al-Islam, som det hedder. Men med sin fatwa udvidede Khomeini det islamiske retsområde til også at omfatte borgere og handlinger i et euro-pæisk land – her den britiske statsborger Rushdie. Rushdie havde dog muslimsk-indisk baggrund.

– Muhammed-konflikten kan ses som et nyt skridt i denne udvikling. Kernen i konflikten er islamisters og muslimske regeringers krav om, at ortodokse islamiske regler for ytringsfrihed også skal gælde for ikke-muslimer i et ikke-muslimsk land som Danmark.

Disse kræfter brugte sagen til at søge at udvide det islamiske retsområde ved at kræve danske og europæiske undskyldninger, straffe mod de skyldige, garantier mod gentagelse og ændringer i lovgivningen, der begrænsede ytringsfriheden. Eller som det blev formuleret af den kendte tv-prædikant Amr Khaled: Vi synes, at jeres ytringsfrihed er en god ting, men den skal indrette sig efter islam. (kilde: Hansen og Hundevadt: Provoen og profeten).
– Ligesom Gilles Kepel i forhold til Rushdie-sagen ser en anden fremtrædende islamforsker, Bernard Lewis, dette som noget afgørende nyt. I et interview gør Lewis opmærksom på, at der altid har fandtes karikaturer af Muhammed i Europa – også langt skrappere end JP's tegninger. Men det har ikke vakt opstandelse, fordi den slags kun gjaldt som strafbart, når det foregik i den muslimske verden. Men nu skal dette altså overføres til et ikke-muslimsk land. Lewis konkluderer:
»Det findes der kun én forklaring på: De ser nu Europa som en del af det islamiske område, Dar al-islam.« (Die Welt 19.4.) Dette ligger i forlængelse af en stadig mere offensiv sprogbrug blandt islamister. Den særdeles indflydelsesrige islamist, sheik Yusuf al-Qaradawi, taler således om en islamisk »generobring af Europa«.


For danskere er denne problemstilling uvant, ubehagelig og svær at forholde sig til. Der har da også været en udbredt tendens til, at man undlader at gå ind på den. En tendens, som genfindes i Bendt Bendtsens grundlovstale. I stedet bruger man begreber, som lyder pænere i danske ører.
– Røster taler således om, at ytringsfriheden ikke bør bruges til at krænke andres religiøse følelser. Men intet tyder på, at de havde tænkt sig at se strengere på krænkelser af kristnes religiøse følelser. Det er hensynet til de voldsomme reaktioner i den muslimske verden, sagen drejer sig om.

"Den hjemlige debat om Muhammed-sagen drejer sig ikke om ytringsfrihedens principper eller religiøse hensyn sådan i bred almindelighed. Den drejer sig om, hvordan vi skal reagere over for nutidens vigtigste totalitære strømning.Ligesom i mellemkrigstiden deler reaktionen på totalitarismen vandene i dansk politik – tilsyneladende også i regeringen."

Fra Jyllands-Posten; Indblik; 11-6-2006 via Snaphanen

Folkekirkens fundament – Den Augsburgske Bekendelse fra 1530

Grundlaget for folkekirken er Martin Luthers og Philip Melanchtons Augsburgske Bekendelse. Denne fastslår allerede i første punkt, at islam er kætteri.

Luther46c.jpg 

"De fordømmer alle kætterier, som er opkommet mod denne artikel, såsom manikæerne, der antog 2 grundvæsener, et godt og et ondt, ligeledes valentinianerne, arianerne, eunomianerne, muhammedanerne og aller deres lige."

Nogle politisk korrekte danske teologer finder stort ubehag ved, at folkekirkens grundlag så utvetydigt tager afstand fra islam, idet de siger, at den umuliggør dialog, og foreslår derfor en revision af Den Augsburgske Bekendelse.

Professor Svend Andersen fra Århus Universitets teologiske fakultet siger, at en revision ikke er mulig, for den er fælles for alle lutheranere i verden. Han mener, man kan ændre på ordlyden fra 'fordømme' til at 'tage afstand fra'.

Katrine Winkel Holm derimod finder Bekendelsen fremragende.

Professor og Dekan ved Københavns Universitets teologiske fakultet og Lutherekspert betoner at man i 1500-tallet brugte stærke ord: "ifølge Luther er både pavedømmet og islam satans agenterog en trussel mod kristendommen, og når han fordømmer muslimerne, skyldes det deres fornægtelse af Kristus, og den kan ikke bortforklares."

Jyllands-Posten; Indblik; 11-6-2006

Uffe el Leman på banen igen

Uffe udtaler til Berlingske at "Ifølge den tidligere udenrigsminister har Danmark simpelthen snorksovet i globaliseringen og er i stedet blevet ramt af selvtilstrækkelighed og selvovervurdering."

Uffe tager helt fejl. Danskerne er helt med på globaliseringen. Det de reagerer på er muslimiseringen.

Uffe: Det er en OMMER. Ta' ud og fisk.