Hodjanernes Blog

21 marts 2006

Mere asyl-advokateri

Filed under: Indvandring, Norge — Hodja @ 23:45

Håver inn penger – gjør ikke jobben

Norske advokaters bistand til asylsøkere er med hederlige unntak mangelfull eller direkte kritikkverdig.

Enkelte advokater bruker bare minutter på å ekspedere en sak.
Andre begrenser sitt arbeid til å sende regning på tusener av kroner for arbeid de ikke utfører.
Politiinspektør Ole Petter Parnemann ved Asker og Bærum politikammer er kritisk til måten flere av advokatene arbeider på.

Store honorar
– Generelt sett er arbeidet som utføres av advokatene, veldig varierende, sier han.
Dagbladet skrev i går om norske advokater som kjemper om å sikre seg asylsøkere som klienter.
Enkelte representerer hundretalls asylsøkere samtidig. De samlede honorarer er i millionklassen.
– De mange asylsøkerne er åpenbart et stort marked for mange advokater. Jeg har selv opplevd hvordan enkelte ved hjelp av asylsøkeres landsmenn helt åpent verver klienter ved å sikre seg deres underskrift på skjema for fri rettshjelp, sier Parnemann.
En slik underskrift er verd 4380 kroner i bidrag fra det offentlige.
Det forplikter advokaten til å forberede klienten på politiavhør, til i etterkant gå gjennom dette med asylsøker og tolk og til eventuelt å anke avgjørelsen etter avslag.

Ikke hørt noe
Dagbladet har snakket med flere titalls serbere fra Kroatia i fire forskjellige asylmottak.
Noen har ikke hørt fra eller sett noe til sin norske advokat etter det første møtet, andre har snakket med ham eller henne i korte telefonsamtaler som alltid blir vanskelige på grunn av problem med språk og tolk.
Noen få er veldig godt fornøyd med advokatenes innsats, og mener disse har brukt mer enn de tilmålte åtte timer regelverket fastsetter.
De fleste er sterkt misfornøyde.

Samlebånd
– Når en advokat har flere hundre klienter, må dette nødvendigvis føre til at man arbeider etter samlebåndprinsippet. Jeg finner det betenkelig når jeg mottar opptil femti skriv fra én advokat. Datoen er den samme, innholdet er det samme. Det eneste som varierer er navnene på asylsøkerne. Ekstra betenkelig er det at dette dreier seg om offentlig midler, sier Parnemann.

Dagbladet

 

Læg mærke til bemærkningen “med hæderlige undtagelser”. Markedet må jo med de ny tal være ved at skrumpe ind. Bides hestene i krybben for tiden? Er der nogen der må profilere sig?

En lidt ældre sag fra Norge – har vi haft en tilsvarende i Danmark?

Filed under: Indvandring, Norge — Hodja @ 23:39

Advokat-kamp om asyl-millioner

Norske advokater kjemper nå med nebb og klør for å sikre seg asylsøkere som klienter. Enkelte representerer hundretalls asylsøkere samtidig. De samlede honorarene er i millionklassen.

Påstander hagler om trusler, lureri og uetisk framferd. Minst én advokat er anmeldt til Den Norske Advokatforenings etiske råd.
Standardhonoraret pr asylsøker er 4320 kroner for åtte timers advokatbistand knyttet til søknad om oppholdstillatelse.
– Vi står overfor et åpenbart problem. En advokat med svært mange saker har etter alt å dømme mindre sjanser til å yte den bistand som forventes. En del av sakene må bli blåkopier, sier direktør Petter J. Drefvelin i Utlendingsdirektoratet til Dagbladet.

Anmeldt
Advokat Heidi Bache-Wiig, som selv representerer om lag 150 asylsøkere, har anmeldt advokat Trygve Tveter til Advokatforeningen for uetisk framferd. Hun hevdet at en rekke klienter hun hadde ved asylmottaket på Dikemark plutselig skiftet til Tveter. Siden fant hun ut at en av Tveters fullmektiger angivelig hadde oppsøkt asylmottaket og fortalt at bare Tveter kunne representere dem på en skikkelig måte. Deretter hadde han samlet inn de visittkortene asylsøkerne hadde fått fra andre advokater og gitt dem Tveters. Samtlige skal, ifølge Bache-Wiig, ha skiftet advokat.
Tveter sier til Dagbladet at han er ukjent med dette. Han er heller ikke gjort kjent med anmeldelsen til Advokatforeningen.

Benekter
– Er du en kjeltring som skaffer deg klienter på ufin måte, Tveter?
– Nei, men stikker du hodet fram hvor advokater ferdes, får du merke det. Dette er et tøft yrke. Jeg vet det er mange – både advokater og byråkrater som misliker at jeg er pågående. Men jeg har den beste samvittighet og står på for mine klienter 12- 14 timer i døgnet.
– Driver du «ambulance chasing» som det nokså nedsettende heter om amerikanske advokater som ikke skyr noen midler for å skaffe seg klienter?
– Jeg mener selv at jeg ikke gjør det. Tidligere har jeg arbeidet i offentlig forvaltning, både i Justisdepartementet og i UDI, i 18 år og har mange gode kontakter andre ikke har. Jeg ser også en klar motsetning mellom de 28 advokatene som inngår i en fast vaktordning på asylmottakene i hovedstads-området og oss andre som har dette saksområdet som spesiale.
Tveter anslår at han har om lag 200 asyl-klienter.

Laugskamp
Også advokat Kjell Dahl i Oslo har svært mange utlendingssaker. Han mener dette dreier seg om en intern kamp i advokatlauget og mener at de som inngår i advokatvaktordningen gjerne vil ha monopol på denne type saker. Derfor misliker de at «utenforstående» kommer inn i bildet.
– Men prinsippet om fritt advokatvalg står fast, også for asylsøkere, sier han og anslår sitt samlede antall asylsaker til under hundre.
Arild Humlen er formann i Advokatforeningens fagutvalg for utlendingsrett og talsmann for advokatvaktordningen.
Han karakteriserer enkelte advokaters virkomhet som klientverving i strid med de etiske retningslinjer:
– Dette er pinlig for standen. Det umuliggjør individuell og tilfredsstillende behandling og er helt uakseptabelt.

Dagbladet

Arla – nej tak

Filed under: Arla, Boykot, Muhammed Cartoons — Hodja @ 12:21

Arla_no.jpg

Hugget på Skattetryk

Ja så bliver linkene til alt hvad der kunne støtte Allah her på siden fjernet.

While Europe Slept

Eurabian Nightmares

While Europe Slept chronicles Bawer’s personal encounter with Europe’s ongoing Islamization since late 1998. And his riveting narrative is a testament to Bawer’s intellectual honesty.
Shunning glib moral equivalences between America’s Christian fundamentalist movement, and the infinitely more radicalized and destructive Islam rapidly transforming a self-deluded Western Europe into Eurabia, Bawer was acutely aware, even prior to September 1, 2001 that

..Europe was falling prey to an even more alarming fundamentalism whose leaders made their Protestant counterparts look like amateurs…

Western Europeans had yet to even acknowledge that they had a Religious Right. How could they ignore it? Certainly as a gay man, I couldn’t close my eyes to this grim reality. Pat Robertson just wanted to deny me marriage; the imams wanted to drop a wall on me. I wasn’t fond of the hypocritical conservative-Christian line about hating the sin and loving the sinner, but it was preferable to the forthright fundamentalist Muslim view that homosexuals merited death.
The book is divided chronologically into three sections: prior to 9/11/01 (“Before 9/1: Europe in Denial”), in the immediate aftermath of 9/11/01 through March 10, 2004 (“9/11 and After: Blaming Americans and Jews”); and from the March 11, 2004 Madrid bombings through August 2005 (“Europe’s Weimar Moment: The Liberal Resistance and Its Prospects”).
Læs anmeldelsen

Hvor tror du disse billeder stammer fra?

IMG_5794.jpg

IMG_5825.jpg

Jeg tror du tager fejl!

Se her og find svaret.

 

Inside Story: Meet the bloggerati

Filed under: Bloggere — Hodja @ 10:51

Whether it’s scorching political debate from award-winning writers or domestic trivia, all the world’s a blog. Ed Caesar reports

The Independent

Prins Charles tager Muhammed-striden op i Egypten

Al-Azhar-universitetet i Kairo har besluttet at gøre prins Charles til æresdoktor som følge af hans forsonende udtalelser i forbindelse med Muhammedstriden.

Storbritanniens prins Charles indledte mandag et besøg i Egypten med at opfordre folk til at bygge bro mellem Vesten og den muslimske verden. Opfordringen kommer i forlængelse af striden om Jyllands-Postens Muhammedtegninger.

Mere på BT

Dette bringer jo mere ved til de vedvarende rygter om at Prins Charles er konverteret til islam.

“This claim was put forward by no less a personage than the grand mufti of Cyprus: “Did you know that Prince Charles has converted to Islam. Yes, yes. He is a Muslim. I can’t say more. But it happened in Turkey. Oh, yes, he converted all right. When you get home check on how often he travels to Turkey. You’ll find that your future king is a Muslim.”3 “Nonsense,” replied a Buckingham Palace spokesman, denying Charles’s supposed conversion. Lord St. John of Fawsley, a constitutional expert, is no less dubious, commenting that “The Prince of Wales is a loyal member of the Church of England.”4 Some time later, a leak to the press told of Charles’s “desire to play a greater role in the Church of England,” an apparent attempt to reinforce the prince’s Anglican credentials.5

Rumors about the Prince of Wales’s conversion to Islam may well be inaccurate; even so, the fact that spokesmen official and unofficial felt compelled to deny this fact results from persistent speculation about Charles’s religious loyalties that arises out of his statements and actions of recent years. And these, in turn, reflect a larger trend in Western society.”

The Prince of Wales then explained the causes for this distorted understanding:

Our judgement of Islam has been grossly distorted by taking the extremes to the norm. . . . For example, people in this country frequently argue that the Sharia law of the Islamic world is cruel, barbaric and unjust. Our newspapers, above all, love to peddle those unthinking prejudices. The truth is, of course, different and always more complex. My own understanding is that extremes, like the cutting off of hands, are rarely practised. The guiding principle and spirit of Islamic law, taken straight from the Qur’an, should be those of equity and compassion.

Charles suggests that European women may even find something to envy in the situation of their Muslim sisters:

Islamic countries like Turkey, Egypt and Syria gave women the vote as early as Europe did its women-and much earlier than in Switzerland! In those countries women have long enjoyed equal pay, and the opportunity to play a full working role in their societies.

Charles considers Christianity inadequate to the task of spiritual restoration and denigrates science for having caused the West to lose its spiritual moorings. Echoing a common Muslim theme, he declares that “Western civilisation has become increasingly acquisitive and exploitive in defiance of our environmental responsibilities.” Instead, he praises the “Islamic revival” of the 1980s and portrays Islam as Britain’s salvation.

Mere på The Middle East Quarterly

“Charles has also indicated he would like as future king to see a new approach to religion, styling himself “Defender of Faiths” rather than “Defender of the Faith” a title bestowed by the Pope on Henry VIII before he broke away from the Roman Catholic Church to establish the Church of England in the 16th century.”

Fra Khaleej Times 

Jeg synes, vi skal være glade for det danske kongehus, de har da ikke indtil videre udvist dhimmi-tendenser.

Se også hos Angantyr

Laila Freivalds avgår

Utrikesminister Laila Freivalds avgår. Det meddelade statsminister Göran Persson vid en presskonferens på tisdagsmorgonen. Bosse Ringholm förordnas att tills vidare vara utrikesminister.

Jag har i dag fått Laila Freivalds begäran om entledigande och jag har beviljat detta, sade statsminister Göran Persson på tisdagsmorgonens presskonferens på Rosenbad.

Persson beklagade avgången och kallade Freivalds för en ”kompetent och kraftfull utrikesminister”.

Den utlösande orsaken är de nya uppgifter som kom fram på måndagen om att utrikesminister Laila Freivalds kände till att hennes medarbetare kontaktade det internetföretag som sedan stängde Sverigedemokraternas hemsida. Persson kände inte till detta.

”Läget omöjligt”
Utrikesminister Laila Freivalds sade själv på presskonferensen att all uppmärksamhet har fokuserats på denna affär och att hon i rådande läge har svårt att sköta sitt arbete.

– Jag bedömer att det rådande läget är omöjligt för mig att bedriva ett seriöst arbete..

– Det är till skada för regeringen, för partiet och inte minst för UD och därför väljer jag att avgå, sade Freivalds.

– I går kväll hade jag en presskonferens i Bryssel om valet och läget i Vitryssland och ingen av journalisterna var intresserade av sakfrågorna. Det var då jag insåg: Det här är omöjligt, sade Freivalds på presskonferensen.

FREIWALD.jpg

Så fik hun løn som forskyldt. Muhammedkrisen griber vidt omkring. Mon ikke hun har fået et vink med en vognstang?

Mere på Sveriges Radio

DR-chef: Undskyld til JP-redaktør

Radioavisen hængte svigerfaderen til Jyllands-Postens kulturredaktør ud som KGB-general og ville ikke undskylde de forkerte oplysninger. Nu har DR’s øverste ledelse grebet ind.

Danmarks Radios generaldirektør, Kenneth Plummer, har underkendt Radioavisens nyhedschef Jens Holmes afvisning af at bringe en berigtigelse vedrørende et nyhedsindslag om Morgenavisen Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Rose og hans russiske svigerfar.

I et indslag i Radioavisen den 1. marts viderebragte DR en historie om de konspirationsforestillinger, der i Moskva har ledsaget debatten om Muhammed-tegningerne. DR Nyheders Moskva-korrespondent, Poul F. Hansen, citerede i indslaget det tjetjenske nyhedsbureau Tjetjenpress, hvis reporter uden videre bevisførelse udnævnte Flemming Roses svigerfar til at være tidligere KGB-general.

Pointen i denne tjetjenske version af sandheden er, at Flemming Rose – mangeårig korrespondent i Rusland for både Berlingske Tidende og Jyllands-Posten – har brugt offentliggørelsen af tegningerne som led i et avanceret komplot, der på én gang skulle svække muslimer i Tjetjenien, skygge for russiske overgreb mod muslimer og samle adskillige vestlige lande i et fælles opgør mod islam.

DR bragte ikke Flemming Roses kommentar til historien.

Krænket

Flemming Roses hustru, Natalia Rose, hørte indslaget i Radioavisen, og hun følte sig krænket af påstanden om, at hendes far skulle være lederskikkelse i Sovjet-regimets magtinstrument. I et klagebrev til DR’s Lytternes og seernes redaktør, Jacob Mollerup, skrev hun:»Det er løgn og dybt krænkende for mig og min far, som stadig er i live. I de år, hvor min far var erhvervsaktiv, var KGB en undertrykkende forbryderorganisation. Det er meget ubehageligt, at jeg og min familie bliver associeret med Sovjetunionens hemmelige politi, som har millioner af uskyldige menneskeliv på samvittigheden. Jeg vil bede om en berigtigelse i middagsradioavisen.«

Ikke DR’s påstand

Radioavisens chef, Jens Holme, ville ikke efterkomme Natalia Roses ønske. I sit svar argumenterede han:»Jeg forstår udmærket din uvilje mod, at din familie bliver kædet sammen med KGB. Det er heller ikke Radioavisens påstand, at det reelt forholder sig sådan. Derimod viderebringer vi den sammensværgelsesteori og den debat, som åbenbart eksisterer i Moskva. Vores korrespondent gør meget tydeligt opmærksom på, hvad og hvornår han citerer. Netop fordi vi ikke umiddelbart har mulighed for at undersøge valøren af debatten i de russiske medier, har vi heller ikke mulighed for at bringe en berigtigelse.«

Trods Jens Holmes afvisning fik familien Rose i går alligevel en berigtigelse.

Generaldirektør uenig

Sagen nåede nemlig DR-generaldirektør Kenneth Plummers kontor, og hans opfattelse af indslaget var anderledes. Han skriver:»Det er mit indtryk, at Radioavisens redaktion har bragt det pågældende indslag som et interessant eksempel på en af tidens mange absurde konspirationsteorier og dermed ikke som en reel nyhedshistorie indeholdende påstande, der skal refereres som led i seriøs nyhedsformidling. Der er imidlertid i alle tilfælde tale om påstande, der kan være krænkende for din familie. Derfor havde det været bedre, hvis DR havde præsenteret konspirations-teorien med større distance eller alternativt havde udbygget indslaget med en kommentar fra en af de angrebne. Det gælder især, fordi der ikke var noget særligt tidspres for at bringe historien.«

Berigtigelse

Middagsradioavisen i går bragte på den baggrund denne berigtigelse:

»I 12-radioavisen den 1. marts refererede vi en meget speciel konspirationsteori, som to russiske medier har fremsat omkring Jyllands-Postens offentliggørelse af Muhammed-tegningerne. En kendt skribent hævdede ifølge medierne, at KGB havde haft en særlig interesse i at få skabt den uro, som tegningerne har givet, og at svigerfaderen til Jyllands-Postens kulturredaktør Flemming Rose var general i KGB. Familien Rose har bedt os om at præcisere, at det er en helt grundløs påstand om svigerfaderen, som de på det skarpeste tager afstand fra.«

Jyllandsposten

Det var en klam misinformation fra DR’s side.

Var det mon herfra ChechenPress de havde oplysningerne?

Og går DR ærinder for Støttekomiteen for Tjetjenien? Det kunne jo ligne et tak for sidst fra tjetjenerne med venlig hjælp fra DR.

Advokater sætter Fogh i bås med Hitler

Filed under: Islam, Politisk korrekte — Hodja @ 07:47

Integrationssamtaler med statsminister Fogh Rasmussen (V) på Marienborg svarer til, at jødiske organisationer holdt møde med Hitler. Det mener Foreningen af Udlændingeretsadvokater under Advokatsamfundet forud for, at statsministeren i morgen skal diskutere integration med folkevalgte med udenlandsk baggrund i sin officielle embedsbolig. 

Adskilt fra deres børn

I et brev til en række folketingsmedlemmer skriver foreningens formand, Anders Christian Jensen, at mødet med statsministeren er uforeneligt med den alvorlige situation, som mange indvandrerfamilier befinder sig i, idet de må leve adskilt fra deres ægtefælle eller børn.

»Et sådant møde ville svare til, at Hitler holdt møde med de jødiske organisationer, alt imens han lystigt gassede dem,« skriver formanden i en mail, som Morgenavisen Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af. Anders Christian Jensen siger supplerende til avisen, at han står »140 procent bag« mailen, som han oplyser at have sendt til blandt andre de tre muslimske folketingsmedlemmer Naser Khader (R), Hüseyin Arac (S) og Kamal Qureshi (SF).

Mere på Jyllandsposten

BLESS_HITLER.jpg

Ja spørgsmålet er, hvem der ligner omtalte herre mest?