Hodjanernes Blog

26 februar 2006

Læger siger fra – endnu en opfølgning

I Sverige har man aktuelt en debat om ‘apatiska barn’. Blandt asylsøgeres børn, har børnelæger og psykiatere stillet et stort antal diagnoser med opgivenhedssymptomer. Det har man brugt som argument for at familierne skulle have asyl i Sverige.

Men den Svenske Socialstyrelse har stillet spørgsmålstegn ved denne diagnose:

”Flera som har erfarenhet av vård av asylsökande barn med uppgivenhetssymtom har mött exempel på att tillståndet varit av manipulerande karaktär. Även om det inte råder enighet om hur vanligt ett manipulerande beteende är, är det viktigt att de som har ansvar för insatser för och vård av asylsökandebarn alltid beaktar denna möjlighet.”

Som herhjemme gik de svenske læger straks i selvsving over at nogen, overhovedet tillader sig at diskutere deres diagnoser:

I ett brev den 13 november riktade en grupp barnläkare allvarlig kritik mot Socialstyrelsen för detta uttalande, som man fann ”mycket märkligt och djupt kränkande”. I en debattartikel i SvD den 28/11 framförde skolläkaren Lars H Gustafsson liknande kritik.

Der var dog en som tillod sig at være enig i at diskutere diagnosen:

VARFÖR TIGER BARNLÄKARNA? Att som flera barnläkare förkasta och förtiga simulerad sjukdom som ett diagnostiskt alternativ är ett professionellt misstag. Simulering är ingen okänd företeelse i vetenskapen, skriver överläkaren Hans Bendz
Att förkasta simulerad sjukdom som ett diagnostiskt alternativ är ett professionellt misstag. Att en diagnos är möjlig innebär inte att ingen annan existerar.

Det är inte fråga om ett antingen eller, men om att ställa rätt diagnos.
Sätten att arbeta, utreda och tänka vid misstanke om simulerad sjuk dom skiljer sig delvis från dem, som vi läkare vanligen använder.

Tanken på simulerad sjukdom hos apatiska barn är desto mer befogad som deras antal i Sverige är internationellt unik.

Det sidste er en pæn formulering af, at epidemisk apatiske børn kun forekommer i Sverige.

Mon ikke lægerne har et forklaringsproblem her også.

Artiklen findes på Svenska Dagbladet 13-12 2006

Læger siger fra – opfølgning

‘Læger siger fra’ vil nu have et møde med infødsretsudvalget i Folketinget. De mener, at man ikke kan stille spørgsmål ved lægelige vurderinger i sager om PTSD.

De siger dermed, at alle lægeerklæringer i asylsager er uangribelige. Og indirekte, at læger er bedre mennesker end alle andre, idet det indirekte må betyde at læger ikke er korrupte.

Hvem siger følgende ikke foregår i Danmark på en eller anden måde?

Innvandrermiljøer har systemer for juks

Flere innvandrergrupper i Oslo har bygd opp egne systemer for svindel med falske sykemeldinger og trygdeytelser gjennom norske leger. Det norske trygdevesen kan allerede være tappet for flere hundre millioner kroner.

VG har tidligere beskrevet hvordan en norsk-pakistansk «medisinmann» i samarbeid med norske leger og psykiatere mistenkes for salg av sykemeldinger og uføretrygd i det pakistanske miljøet i Oslo. Nå hevder en rekke kilder at det også i andre innvandrergrupper foregår omfattende trygdesvindel.
Flere marokkanske kilder forteller til VG om en uføretrygdet mann som bruker dagen sin til å samle inn bestillinger på sykemeldinger. Han sitter gjerne ved kafébord på Gunerius, NAF-huset, Sten & Strøm eller andre steder hvor marokkanere er samlet. Her oppsøkes han av personer som betaler ham 700 kroner for to ukers sykemelding, et par tusen kroner for åtte uker.Mannen noterer navn og fødselsnummer. På ettermiddagen drar han til en lege, som bruker kvelden på å skrive ut sykemeldinger. Neste dag deles de ut på kafeen.
 

Livsvarig uføretrygd

I dette systemet, som delvis er basert på en av de syv legene som er under gransking av Rikstrygdeverket, skal det koste rundt 200 000 kroner å kjøpe seg livsvarig uføretrygd.

Jeg kjenner mange unge marokkanske menn – de er bare i 20-årene – som er uføretrygdet. De har flyttet hjem til Marokko, hvor de lever godt på 12 000 kroner måneden som de får utbetalt fra trygdekontoret. De kommer til Norge en gang i året – for å underskrive selvangivelsen. Andre sitter bare på kafé og skryter av hvordan de har lurt trygdevesenet, sier en marokkansk kilde.

Kildene nevner navn på flere leger og spesialister som ikke er omfattet av de syv som er under gransking av Rikstrygdeverket og Oslo Trygdekontor. De hevder at svindelen med sykepenger og uføretrygd omfatter flere tusen personer.

VG dec 2000

«Kaster trygden»

Dersom de er misfornøyd med størrelsen på uføretrygden de får innvilget, velger de å jobbe i stedet. Blant innvandrerkvinner kalles dette «å kaste trygden».


Juks i mange år
 Korrupte leger Når VG i dag avslører, at udover pakistanere har også marokkanske og tyrkiske innvandrermiljøer har egne systemer med korrupte leger som tar betalt for fiktive sykemeldinger, bekrefter Eva Khan opplysningene.- I tillegg har iranere tilsvarende systemer, delvis i samarbeid med de pakistanske. Men husk også at det er norske leger som tar seg betalt eller stiller seg til rådighet for dem som vil lure samfunnet for sykepenger og trygd, sier hun.ORKIS-medarbeiderne forsøkte lenge å varsle politiet, trygdekontorer og sosialkontorer om det utstrakte jukset med legeerklæringer. Men ingen reagerte – og de sluttet å melde fra.


VG dec 2000
 

Medisinmann leier av overlege

En overlege mistenkt for å skrive falske legeerklæringer, får over 300 pasienter i året ved å leie ut sin private legeklinikk til en norsk-pakistansk «medisinmann» uten legelisens.
Norsk-pakistaneren er av Rikstrygdeverket utpekt som kontaktmannen mellom minst fire av syv leger/psykiatere som er anmeldt eller granskes for trygdebedrageri og utskrivning av falske legeerklæringer. Også VG – linkes fra de andre artikler

Mistenker 7 leger for trygdejuks Rikstrygdeverket mistenker to psykiatere og fem andre leger i Oslo for å delta i et omfattende trygdebedrageri.
Foreløpig er de to psykiaterne anmeldt til økonomiseksjonen ved Oslo politidistrikt. Rikstrygdeverket mener at det er grunn til å tro at de to anmeldte psykiaterne, sammen med minst to andre leger, driver en felles, organisert virksomhet i å skrive ut legeerklæringer mot betaling i innvandrermiljøer i Oslo. De to psykiaterne er anmeldt for både grovt bedrageri og falsk forklaring.

Etterforsket i flere år

Rikstrygdeverket og fylkestrygdekontoret i Oslo har i flere år nedlagt betydelig arbeid og store ressurser i å skaffe seg oversikt i saken. Trygdedirektørens internrevisjon har i måneder gjennomgått dokumenter, spesialisterklæringer og journaler fra legene. Det omfattende materialet danner grunnlag for de strenge reaksjoner som er kommet mot flere av de syv mistenkte:

VG do
 

Leger skaffer pasienter uføretrygd

Oslo (ANB):

300.000 personer her i landet mottar uføretrygd. Over 4.000 av dem kan ha fått trygden etter uberettiget hjelp fra legen sin.

Legene klarer ikke alltid å skille mellom rollen som objektiv fagperson, som skal gi myndighetene råd om den medisinske tilstanden til en uførekandidat – og rollen som pasientens nære fortrolige og hjelper. 15 prosent av legenes attester om uførepensjon, kan være vektlagt for mye i pasientens favør, viser en ny undersøkelse av Pål Gulbrandsen. Han er avdelingsdirektør i ”Kunnskapssenteret for helsetjenesten”.

Gulbrandsens beregninger viser at over 4.000 pasienter kan ha fått urettmessig hjelp til å passere kravet til uførhet.

Nesten halvparten av legene i undersøkelsen oppgir at de fra tid til annen skriver erklæringer og attester for å hjelpe sine pasienter til å oppnå krav til uføretrygding, melder NRK.

Østlands-Posten 23/2 2004

LEGO for ytringsfrihed

Filed under: Boykot, Islam, Kristne, USA/Canada — Hodja @ 14:35

Ved demonstrationen for Danmark og ytringsfrihed i Washington, kunne man se dette skilt – lavet med Lego-klodser.

LEGO_SUPPORT.jpg

Det er en støtte der klodser til noget 🙂

Fundet på Secular Blasphemy

Flere billeder og video fra demonstrationen her

Column One: Ilan Halimi and Israel

Ilan Halimi’s barbarous murder in France should awaken all Jews to the most significant truth of our times: Today, every Jew in the world is on the front lines of war.

As was the case 70 years ago, every Jew today is a target for our enemies, who shout from every soapbox and prove at every opportunity that their goal is the annihilation of the Jewish people. From 1933-1945, the enemy was Nazi Germany. Today, the enemy is political Islam. Its call for jihad aimed at annihilating the Jews and dominating the world is answered by millions of people throughout the world.

Among the lessons of the Holocaust, there is one that is almost never mentioned. That lesson is that it is possible, and indeed fairly easy to exterminate the Jews. The fact that the Holocaust happened proves that it is absolutely possible for the Jewish people to be wiped off the map – just as Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and Hamas leader Khaled Mashal promise.

The story of Ilan Halimi’s murder at the hands of a terrorist gang of French Muslims brings to the surface the various pathologies now converging to make the prospect of annihilating all Jews seem possible to our enemies. First, there are the murderers who took such apparent pleasure and felt such pride in the fact that for 20 days they tortured their Jewish hostage to death.

This makes sense. Anti-Semitism in the Muslim dominated suburbs of Paris and other French cities is all-encompassing. As Nidra Poller related in Thursday’s Wall Street Journal, “One of the most troubling aspects of this affair is the probable involvement of relatives and neighbors, beyond the immediate circle of the gang [of kidnappers], who were told about the Jewish hostage and dropped in to participate in the torture.”

It appears that Ilan Halimi’s murderers had some connection to Hamas. Tuesday, French Interior Minister Nicolas Sarkozy said that police found propaganda published by the Palestinian Charity Committee or the CBSP at the home of one of the suspects. The European Jewish Press reported this week that Israel has alleged that the organization is a front group for Palestinian terrorists and that in August 2003 the US government froze the organization’s US bank accounts, accusing it of links with Hamas.
Halimi’s family alleges that throughout the 20 days of Ilan’s captivity, the French police refused to take the anti-Semitic motivations of the kidnappers into account. The investigators insisted on viewing his kidnap as a garden variety kidnap-for-ransom criminal case, which they said generally involves no threat to the life of the captive. The police maintained their refusal to investigate the anti-Semitic motivations of the kidnappers in spite of the fact that in their e-mail and telephone communications with Ilan’s family, his captors repeatedly referred to his Judaism, and on at least one occasion recited verses from the Koran while Ilan was heard screaming in agony in the background. The family alleges that if the police had been willing to acknowledge that Ilan was abducted because he was Jewish, they would have recognized that his life was in clear and immediate danger and acted with greater urgency.

Like the police, the French government waited an entire week after Ilan was found naked, with cuts and burns over 80 percent of his body by a train station in suburban Paris, before acknowledging the anti-Semitic nature of the crime. According to the press reports, the French government was at least partially motivated to suppress the issue of anti-Semitism because it feared inflaming the passions of the French Muslims who make up between 10 to 13 percent of the French population and comprise a quarter of the population under 25 years old. And yet, now that the French government has acknowledged that the crime was motivated by hatred of Jews, it is behaving responsibly in pursuing the murderers and decrying the attack on French Jewry.

In addition to the exterminationist anti-Semitism of Ilan’s murderers and the unwillingness of the French authorities to acknowledge the anti-Semitic nature of the crime until it was too late, there is one more aspect of the case that bears note. That is Israel’s reaction to the atrocity. In short, there has been absolutely no official Israeli reaction to the abduction, torture and murder of a Jew in France by a predominantly Muslim terrorist gang that kidnapped, tortured and murdered him because he was a Jew.

Læs resten Jerusalem Post

Hvornår påtaler EU antisemitismen i Frankrig???

Tom og Jerry

En iransk professor har forsket sig frem til, at det jødiske Walt Disney tegnefilmselskab, fremstillede Tom & Jerry filmene for at ændre europæiske børns koldninger til mus i en positiv retning, fordi jøder er mus.

#1049 – Film Seminar on Iranian TV: Tom and Jerry – A Jewish Conspiracy to Improve the Image of Mice, because Jews Were Termed “Dirty Mice” in Europe

Grundforskning er åbenbart ikke professorens stærke side, for Disney har aldrig lavet Tom & Jerry. Det var Hanna og Barbera der producerede dem på MGM.

laughingJerry_ani.gif

American asylum for French jews

To:  US CongressAmerican asylum for French jews

After the barbaric torture and assassination of a young Jew from Paris, because he was Jewish, in a context of Islamic anti-Semitism rising in this country, more and more members of the French Jewish community are no longer feeling safe. The number of Anti-Semitic acts in France has reached a level not seen since World War II.

We think that America, faithful to its tradition of offering asylum to people facing danger in their own country should open its doors to them. We ask the Congress to pass a legislation that would give the status of refugee to French Jews.

Sincerely,

The Undersigned

Adresse

 Samtidig kan man i fransk presse læse (via no-parasan):

Anything to do with the fact that they watch Al-Jazeera and Al-Manar 24/7 

Uncanny. There is no way you are going to keep those sophisticated French in the dark. No sir. A just released newspaper poll reveals that 69% of French feel an increase in racism in their country (only 57% feel that anti-Semitism has increased).

En af kommentarerne lyder:
“Of course anti-Semitism hasn’t increased in France. They’ve already hated Jews for centuries, so quoi de neuf?”

Eksperter: Muhammed-mappe indeholdt kun mindre fejl

Jamen så vil jeg da også begå en lille fejl her:

Akkari1.jpg

BT

Annan: Danmark utilpasset til muslimsk indvandring

Kofi Annan antyder i en tale om samarbejde med civilisationer, at Muhammed-tegningerne viser, at Danmark endnu ikke har indstillet sig på muslimsk indvandring.

Som om det er en ret for alle og enhver at indvandre i et hvilket som helst land. Han glemmer vist, at der er et lands suveræne ret at afgøre, om det vil have indvandring eller ej.

BT

FN-chefen Kofi Annan skrev i DN den 7/5 -98, om krigen i Afrika:

“Multietniciteten i de flesta afrikanska länder förvärrar i dessa situationer redan existerande spänningar och fruktan, vilket gör konflikter näst intill oundvikliga.”

Detta har inte hindrat honom från att senare uttala sig för att Västeuropa bör öppna sina gränser för mer invandring. Detsamma har UNHCR gjort. Internationella organ har även kritiserat Danmark för dess invandringspolitik.

Helt överraskande är det därför inte, när Kofi Annan spontant tar ställning för islamska regimers krav på inskränkning av yttrandefriheten i västvärlden.

Fra BGF