Hodjanernes Blog

1 februar 2006

Danske net-butikker

Filed under: Arla, Islam — Hodja @ 15:51

Hvis danske netbutikker kender deres besøgstid, så er det måske hellere igår end idag de skulle få noget udenlandsk tekst på deres sider.

Har søgt lidt på nettet, idet jeg får mange hits på ‘buy danish’, og der er ikke mange steder der også har f.eks. engelsk tekst.

Se at komme igang!!!

Muhammed billeder fra hele Europa som støtte

Filed under: Islam — Hodja @ 15:42
Hele Europa viser Muhammedtegninger
 
Jyllands-Postens karikaturtegninger af Muhammed blev onsdag bragt i aviser i hele Europa  
/ritzau/AFP – 14:45 – 1. feb. 2006  
   
 
Aviser i hele Europa bragte onsdag de karikaturtegninger af profeten Muhammed, der siden de blev bragt i Jyllands-Posten, har skabt furore i den muslimske verden. 

Med henvisning til ytringsfriheden blev karikaturtegningerne trykt i aviser i bl.a. Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og Island.

– Alle lande i Europa bør bakke op om danskerne og de danske myndigheder i forsvaret af princippet om, at en avis kan skrive det, den ønsker, selv om det måtte krænke nogen, siger generalsekretæren for Journalister uden Grænser, Robert Menard.

Blandt de aviser, der har trykt de 12 Jyllands-Posten-tegninger, er en af Frankrigs mest indflydelsesrige aviser France-Soir. Mens Jyllands-Postens tegninger er bragt på to helsider inde i avisen, har France-Soir valgt at pryde forsiden med dens egen karikaturtegning.

Under overskriften ‘Jo, vi har ret til at karrikere Gud’ ses på forsiden en tegning af Buddha, de kristne og jødiske guder, og Muhammed, der sidder på en sky. Den kristne gud siger: ‘Lad vær med at brok dig, Muhammed, vi er alle blevet karrikeret’.

http://ekstrabladet.dk/VisArtikel.iasp?PageID=333089

Buy danish – køb dansk – daenisch kaufen

Filed under: Arla — Hodja @ 12:28

Here I will try to make a list of danish food and other commodities, that people from abroad can use for their shopping lists, if they can get them. I will list some web-shops too that sell danish. Unfortunately many are only in danish. 

Forslag er velkomne.

Webshop food etc

http://www.dk-mor-i-udlandet.com/Links/mad.htm

List of webshops in danish

http://dmoz.org/World/Dansk/Netbutikker/desc.html

Danish shopping portal

http://shop.jubii.dk/

Internetshops

http://www.internetvejviser.dk/shopping/internetbutikker.htm

More shops

http://www.tv2lorry.dk/Programmer/Konzoom/431we.htm

Net shopping portal

http://www.ehandelsportalen.dk/?kategori=1

 

Trolde og ære

Filed under: Islam — Hodja @ 11:50

Fra Aftenposten debat

Når trollet er ute av esken

De siste par ukers hendelser har naturlig nok skapt en del forvirring, oppskakelse og usikkerhet. Tillat meg derfor å oppsummere situasjonen i korthet.

Det er en broket gruppe som arbeider for at Islam skal bli en del av Europa. Man har øyeblikksaltruister, som synes det er feil at Norge skal gi ved døra men ikke slippe inn i stua. Arvesyndister, som mener dette er måten Europa kan gjøre opp for kolonitiden. Anarkister og antielitister, som vil at verdenselitens forsøk på å lukke seg vekk fra de fattige skal feile. Sci-fikommunister som dem i SOS Rasisme, som ser islam som en mulighet til å skape en kollektivistisk rekasjonær base. Pluralutopister, som ser for seg et fargesprakende, gledesfullt og velstående mangfold. Og ikke minst islamister selv.

Disse har bredt noe til felles. En kunnskap som deles av alle verdens statsledere, de ”intellektuelle” i Norge og utenlands, lederskapet i FN, lederskapet i EU, og allment oppegående samfunnskjennere i verden. Kunnskapseliten kjenner til hemmeligheten om Islam – at raseriet vi ser ikke nødvendigvis er en del av Islam, men at arabisk og nordafrikansk æreskodeks fungerer i syntese med renhets- og stoltshetstanker i Islam til å gjøre at den minste tilsynelatende disrespekt for Islam skaper en voldsom og eksplosiv bevegelse på flere plan – intellektuelt, diplomatisk, voldelig – for å knuse den som truer Islams ære. Om det så sitter en kar i en hytte på fjellet og sier til seg selv ”Muhammed er dum” skal han enten underkaste seg (og derved gjenopprette æren) eller dø. I kunnskapseliten er dette en åpen hemmelighet. Det er ikke uten grunn at man ser statsledere tråkke forsiktig rundt muslimer. Æreskodeksen er den samme Astrid Meland påpeker nå er utbredt i Oslo, bare på globalt plan.

Tanken, ’planen’ blant idealistene, er nemlig at denne æres- og voldssyntesen med Islam skal avta over tid. Om vi ikke provoserer trollet ut av esken, om vi tar imot Islam med åpne armer og blide, nysgjerrige og inkluderende fjes, vil ærestrollet minke og forsvinne. Først satser man på demografisk integrasjon, så på sekularisering og reduksjon av ærestrangen. Derfor er det vitalt at befolkningens tanker og oppførsel overfor muslimer kontrolleres og modereres i maksimal grad – fordi trollet bare forsvinner om folket oppfører seg riktig, slår kunnskapseliten selv ned på alle tendenser til at folk avviker fra godhetstanken. Hele europas fremtid ser ut til å hvile på hvorvidt moderasjonen lykkes. Vi kan tulle med det imorgen, bare vi avholder oss fra å tulle i dag.

Denne kausaliteten er jeg og mange andre uenige i – æresfølelsen går hånd i hånd med religion, og Islam vil aldri sekulariseres så lenge Koranen tolkes bokstavlig. Jeg tror altså man kan integrere demografisk i tredve år uten at trollet forsvinner. Tvert imot ser all erfaring ut til å peke mot at trollet istedet bygger seg en trone og dirigerer sine lakeier derfra. Det blir et samfunn bygd på hodeskaller. Men det er nå bare min spådom.

Handlingslammelsen og usikkerheten vi nå ser er ihvertfall en direkte reaksjon på dette spillet. Et ’uansvarlig’ element plukket et hår av de fornemmes hode – og trollet er plutselig brølende ute av esken. Befolkningen som helhet reagerer med sjokk, for folk kunne da aldri tenkt seg at noe slikt fantes blant de ærefulle. Halvparten av kunnskapseliten reagerer med avmakt og desperasjon – man hadde kommet så langt i å håpe at trollet skulle minke, at man nærmest hadde innbilt seg at det var borte. Den andre halvparten prøver som best de kan å blidgjøre trollet og å få den fornærmende part til å unnskylde. Da vil trollet roe seg og krype tilbake i esken, og samfunnsplanen kan fortsette dog med et par års tilbakegang, er tanken og håpet.

David Holmes
(ikke at det er hva jeg heter, men hey)

Innlegget kan naturligvis kopieres og redistribueres som folk vil.

France Soir bringer Muhammed tegningerne

Filed under: Arla, Islam — Hodja @ 11:35

France Soir bringer Jyllands-Postens tegninger

01. feb. 2006 09.16 Udland Opdat.: 01. feb. 2006 10.56Den franske avis France Soir bringer i dag Jyllands-Postens omstridte 12 tegninger af profeten Muhammed.

Avisen skriver, at den bringer tegningerne for at illustrere den polemik, de har sat i gang.

– De bringes ikke, fordi vi har lyst til en billig provokation, men fordi de er genstanden, der har udløst en strid på globalt plan, skriver avisen.

Mere: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/02/01/091408.htm

 

Danmarks aktuelle støtte til palæstinenserne (Danish support to the palestinians)

Dansk bistand til Gaza og Vestbredden

status januar 2006
 

Bistanden til Gaza/Vestbredden består af en bilateral og multilateral overgangsbistandsramme. Dertil kommer bi- og multilateral regionalbistand, bistand via danske NGOer og via UNRWA. Nedenstående oversigt for 2006 – 2009 vises de årlige tilsagnsrammer for overgangsbistand til Gaza/Vestbredden som beskrevet i finansloven for 2006.

Mio. kr.
2006
2007
2008
2009
Bilateral overgangsbistand 25,0
60,0
15,0
15,0
Multilateral overgangsbistand (Verdensbanken)
20,0
20,0
20,0
20,0
Multilateral regionalbistand – Regionalt landbrugsprogram
6,0
6,0
6,0
6,0
Bilateral regionalbistand
3,0
3,0
3,0
3,0
Sub total
54,0
89,0
44,0
44,0
UNRWA generelt
60,0
60,0
70,0
70,0
I alt
114,00
149,0
114,0
114,0

Den bilaterale overgangsbistand består p.t. af:
Kommunal udvikling og forvaltning i det centrale Gaza
Støtten blev indledt i 1994 og løber til 2007 med en samlet bevilling på 184,4 mio. kr.
Formål: At skabe en bæredygtig forbedring af levevilkårene for indbyggerne i ti fattige kommuner i det centrale Gaza med en samlet befolkning på 200.000. Aktiviteter omfatter infrastrukturforbedringer som veje og kloakker, etablering af infrastruktur vedligeholdelsessystem, kapacitetsopbygning i kommunale forvaltninger og støtte til græsrodsprojekter.
 
Støtten blev indledt i 1994 og løber til 2007 med en samlet bevilling på 184,4 mio. kr.Formål: At skabe en bæredygtig forbedring af levevilkårene for indbyggerne i ti fattige kommuner i det centrale Gaza med en samlet befolkning på 200.000. Aktiviteter omfatter infrastrukturforbedringer som veje og kloakker, etablering af infrastruktur vedligeholdelsessystem, kapacitetsopbygning i kommunale forvaltninger og støtte til græsrodsprojekter. Støtten blev indledt i 1994 og løber til 2007 med en samlet bevilling på 184,4 mio. kr.Formål: At skabe en bæredygtig forbedring af levevilkårene for indbyggerne i ti fattige kommuner i det centrale Gaza med en samlet befolkning på 200.000. Aktiviteter omfatter infrastrukturforbedringer som veje og kloakker, etablering af infrastruktur vedligeholdelsessystem, kapacitetsopbygning i kommunale forvaltninger og støtte til græsrodsprojekter. 

Program demokrati, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder

Støtte, indledt i 1998, løber til 2007 med en samlet bevilling på 54 mio. kr. Igangværende aktiviteter:
– Den uafhængige Valgkommission (CEC), præsidentvalg januar 2005;
– Palæstinensiske Forhandlingsdepartement (NAD/NSU), fredsforhandlinger;
– Palæstinensiske ombudsmands- og menneskerettighedsinstitution (PICCR);
– Private TV-netværk Maan’s online nyhedsbureau (www.maannews.net).
 

Støttesekretariat for NGOer indenfor menneskerettigheder og god regeringsførelse
Bevilling på 13 mio. kr. over to år til  etablering af et professionelt multidonor administrationssekretariat for harmoniseret støtte til strategisk udvalgte NGOer med henblik på øget effektivitet og effekt. Danmark er leaddonor. Øvrige donorer er Sverige, Schweiz og Østrig.

Reformer i landbrugssektoren

Støtte indledt i 2002 og udløber 2007 med samlet bevilling på 7,3 mio. kr.
Styrke landbrugsministeriets effektivitet gennem fastlæggelse af mandat og udvikling af strategiske planer for organisation og menneskelige ressourcer.
  

Støtte til palæstinensiske civile politi via EUCOPPS

To bevillinger i 2005 på i alt 5,7 mio. kr.:
– Styrkelse af det palæstinensisk politis kapacitet til at bortskaffe eksplosiver;
– Kommunikationsudstyr (radioer og sendemaster).
 

Andre igangværende danskstøttede projekter:
– Ca. 725.000 kr. til palæstinensiske NGO Palestinian Working Woman Society for Development for styrkelse af kvindelige kandidater og at øge kvinders deltagelse i kommunale valg 15. december 2005 og i PLC-valget den 15. januar.
– Budgetstøtte på 5 mio. kr. til Den uafhængige Valgkommission der administrerer PLC-valget.
– 568.000 kr. til finansiering af ”Go Vote!” – kampagne med medienetværket Maan der har til formål at skabe interesse og objektiv information om PLC-valget og opfordre palæstinenserne til at stemme.
– 425.000 kr. Til Første fase af kapacitetsopbygning af Det Rådgivende Råd (PLC) iværksat i efteråret 2005 med henblik på at styrke effektiviteten og at forbedre effekten, således at Det Rådgivende Råd bedre kan varetage sit mandat og opfylde sine forpligtigelser.
– Etablering af Kvindeministeriets Gaza-kontor;
Den multilaterale overgangsbistand via Verdensbanken består p.t. af:

Støtte til kommunalreform i Gaza og Vestbredden gennem Verdensbanken

Bevilling på 60 mio. kr. 2004-2008.
Styrkelse af Ministeriet for Lokal Selvforvaltning med henblik på effektiv ledelse af et decentraliseret system inkl. udvikling af finansielle styringssystemer og budgetkontrol. 
Regionalbistanden omfatter støtte til fremme af mellemfolkelig forståelse og dialog på grundlag af landbrugsfagligt samarbejde mellem Israel, PA, Jordan og Egypten (ny fase 2005-2010 til 36,5 mio. kr. iværksat ultimo 2005) samt mindre bidrag til freds- og forsoningsaktiviteter som f.eks. Geneve-initiativet, projekter udført af Peres Centre for Peace, Parents’ Circle m.fl.
Forenede Nationers Organisation for Palæstina-flygtninge (UNRWA)
Danmark planlægger i hvert af årene 2006-2007 at yde 60 mio. kr. i støtte til UNRWA’s ordinære budget hvorefter bidraget øges til 70 mio. kr. i 2008.

http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/LandeOgRegioner/AndreSamarbejdslande/GazaVestbredden/DanskBistandTilGazaVestbredden.htm