Hodjanernes Blog

31 januar 2006

Mange flere Muhammed tegninger

While the debate rages, an important point has been overlooked:

Despite the Islamic prohibition against depicting Mohammed under any circumstances, hundreds of paintings, drawings and other images of Mohammed have been created over the centuries, with nary a word of complaint from the Muslim world.

The recent cartoons in Jyllands-Posten are nothing new; it’s just that no other images of Mohammed have ever been so widely publicized.

This page is an archive of numerous depictions of Mohammed, to serve as a reminder that such imagery has been part of Western and Islamic culture since the Middle Ages — and to serve as a resource for those interested in freedom of expression.

The images in the archive below have been divided into the following categories:

Book Illustrations
Medieval Paintings, Miniatures and Illuminations
Dante’s Inferno
Modern Iranian Icons
French Book Covers
Various Eras
Contemporary Christian Drawings
Animated TV Parodies
Satirical Modern Cartoons
The Jyllands-Posten Cartoons
Recent Responses to the Controversy

http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/

Herbert Pundik

Leverede i TV2-Nyhederne klokken 22 løsningen: En belønning til muhammedanerne i form af en moske i København betalt af det danske folk.

Straffen til Københavnerne kan så herefter til evig tid være mullahernes brægen udover byen i tide og utide.

Jeg troede ellers Pundik var nogenlunde fornuftig.

Imamerne vil have Danmark ned med nakken?

Imamer fodrer arabiske aviser.

Arabiske aviser bliver fortsat fodret med påstande om at muslimer er lagt for had i Danmark og at danske medier bliver ved med at bringe fornærmende tegninger, oplyser Radioavisen.

Den århusianske imam Raed Hlayhel blev i går interviewet i den Saudi-Arabiske avis, The Saudi Gazette. Her siger han:

“Hver dag bliver der trykt billeder og artikler der er endnu farligere og alvorligere end dem, der blev trykt i september.”

Desuden hævder han, at Jyllands-Postens chefredaktør, Carsten Juste, har sagt til ham, at tegning­erne blev bragt for at provokere.

“Tegningerne er bragt for at provokere muslimer i Danmark for at se, om der er nogen fanatiske muslimer i landet,”

skal Carsten Juste ifølge Raed Hlayhel have sagt på et møde mellem de to.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=3565956

Hvem anmelder dem til politiet?

Dronning Margrethe skal også undskylde!

Bahrain: Margrethe bør undskylde.

Parlamentet i det arabiske monarki Bahrain holdt i aftes krisemøde om Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, skriver avisen Gulf Daily News.

Ifølge avisen drøftede parlamentet mu­ligheden for en olie-boykot og opfor­drede til boykot af danske varer samt demonstrationer efter fredagsbønnen i denne uge. Parlamentsmedlemmer siger til avisen, at den undskyldning, som Jyllands-Posten er kommet med er for lille og kom for sent. De vil nu have såvel dronning Margrethe som den dan­ske regering til at sige undskyld for tegningerne.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=3567275&forside

Hvad bliver det næste – lilleprinsen 🙂

Omrejsende i religiøs fup og fidus

Hvad stiller vi op med fup-imamerne?

Polemiken skriver http://pol.scantiger.net/

En læser har sendt følgende anvendelige paragraffer til det danske imam-rejsehold:

Straffeloven kap. 1212. kapitel: Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed§ 99. Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.
Stk. 2. Ved besættelse forstås her og andetsteds i kapitlerne 12 og 13 fremmed besættelse af dansk statsområde, når og sålænge den påtvinges landet ved magtanvendelse eller trussel derom.
§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indblanding i den danske stats anliggender, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
Straffeloven kap. 1313. kapitel: Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.§ 111. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller trussel derom at forandre statsforfatningen eller sætte den ud af kraft, straffes med fængsel indtil på livstid.

Villy Søvndahl er åbenbart vågnet op

Søvndal: Nu må det religiøse vanvid ophøre

31. jan. 2006 10.49 PolitikSF’s formand Villy Søvndal retter en direkte opfordring til herboende muslimer og andre med rødder og kontakter i de arabiske lande, om at tage et medansvar for at sikre mod den systematiske misinformation af den arabiske offentlighed.

Vi har tusindvis af medborgere i Danmark, som er flygtet fra diktaturer, manglende demokrati og en ikke-eksisterende ytringsfrihed. De må nu tage et medansvar for at få rettet op på de rygter og den misinformation om Muhammed-tegningerne, dansk presselovgivning og regeringens rolle som florerer i mange arabiske medier, udtaler Søvndal i en pressemeddelelse.

Mere: http://dr.dk/Nyheder/Politik/2006/01/31/104258.htm

Muhammedansk næstekærlighed i Beslan

Her ser man hvad moralens vogteres kumpaner driver med.

http://palestinename.com/frheartbreak.htm

Muhammedbillederne vises nu også i Tjekkiet

På disse sider:

http://ihned.cz/1-10070880-17722960-003000_d-50

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=62779

Imam viser falske billeder og BBC kolporterer dem

I et tv-indslag hævdede BBC World mandag, at Morgenavisen Jyllands-Posten har offentliggjort billeder af profeten Muhammed med grisenæse og griseører.

I indslaget fra BBC optræder imam Abu Bashar ansat i Nyborg Statsfængsel, mens han fremviser billedet af profeten som gris til officielle repræsentanter for Den Arabiske Liga, der senere har fordømt tegningerne.

Den britiske journalist, som lægger stemme til indslaget, hævdede desuden, at Jyllands-Posten havde undskyldt offentliggørelsen af tegningerne.

Kan piske stemning op

Statsministeriet oplyser, at det har rettet henvendelse til BBC for at få tv-stationen til at fjerne indslaget. Også nyhedsbureauet Reuters er blevet kontaktet af Statsministeriet, da det har leveret billederne til BBC. Statsministeriet henvendte sig, »fordi indsalget kan være med til at piske en stemning op i den arabiske verden.«

Billedet af Muhammed med griseører og grisenæse har aldrig været offentliggjort, men Det Islamiske Trossamfund har tidligere forklaret, at billedet blev sendt til dem anonymt, og at en delegation af herboende muslimer tog det med på deres rejse til Egypten for at vise, hvad muslimer udsættes for i Danmark.

Imam Abu Bashar ønsker ikke at kommentere sagen, men henviser til talsmand og imam Ahmed Akkari. Det lykkedes i går ikke Jyllands-Posten at få en kommentar fra ham.

Jyllands-Posten rettede også henvendelse til BBC i går for at gøre opmærksom på misinformationerne.

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3527718/

30 januar 2006

Apartheid

Apartheid

USA’s højesteret har en frise hvor Muhammed optræder

Muhammedanere forsøgte tidligere at få ham fjernet, men højesteretspræsidenten W.H. Rehnquist nægtede at fjerne ham.

Læs mere: http://www.dailyrepublican.com/sup_crt_frieze.html

Højreradikale

Højreekstremisme

De som skriver, at højreekstremismen kommer til udtryk her bør begrunde det. Jeg mener, at det er fuldstændig rimeligt at være imod en facistisk ideologi som islamismen. Jeg er ikke sikker på at de som skriver her er mod indvandrere som sådan. Vi har mange grupper af indvandrere som er velkomne her, for eksempel tamilerne, som hurtigt har indrettet sig , eller kinesere, vietnamesere og så videre. Det der er problemet er en højtråbende chauvinistisk gruppe af indvandrere, som har tiltvunget sig HELE diskussionen om emnet. Jeg menner faktisk de diskriminerer alle de andre indvandrere som ikke får et ben til jorden i den offentlige debat.
Envidere vil jeg æde min gamle hat på at mange socialdemokrater, venstrefolk og konservative også mener, at muslimerne fylder for meget – er de også højreradikale?

Mange eller alle de følgende udsagn kunne lige så godt være skrevet af debattører her på siden:

Hvad med Karen Jespersen? Højreradikal?

Dette forstemmende billede af virkeligheden kunne være tegnet for længe siden”

Thorkild Simonsen, tidl. socialdemokratisk indenrigsminister om indvandringens indflydelse på velfærdsstaten (Jyllands-Posten 8/2-03)
Højreradikal?

“Den borgerlige regering handlede korrekt og gjorde det, socialdemokrater og radikale burde have gjort for længst: De satte prop i indvandringen og skaffede os tid til at tænke os om.”

Masoum Moradi, socialrådgiver/SF i Svendborg (Jyllands-Posten 16/2-03)
Højreradikal?

“Danmark fik op gennem 1980’erne og 1990’erne mange indvandrere, der ikke ville til Canada, Australien eller USA. De valgte bevidst landene fra, fordi de blev forbundet med hårdere sociale vilkår. Danmark var en “mærkevare” i Skandinavien og tiltrak dem, der vidste, at de kunne opnå en høj materiel levestandard gennem det sociale system.”

Masoum Moradi, socialrådgiver (Jyllands-Posten 8/2-03)
Højreradikal?

“Når kravene om at tage imod alle, der er på flugt fra politisk forfølgelse eller social nød, først lyder, så vil vi nå til den erkendelse, at det ganske enkelt er umuligt at tage imod alle trængende. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er i et felt, hvor der ikke er nogen given størrelse. Vi må lede efter en meget pragmatisk løsning… Jeg mener seriøst, at man principielt kunne overveje at lukke fuldstændigt af.”

Adam Holm (En demokratisk udfordring – interview med Erik Meier Carlsen. Politiken 27-4-02)
Højreradikal?

“De mennesker, som sidste gang forlod Socialdemokratiet, er ikke racister. De er bekymret for, at udryddelsen af proletariatet er ved at gå tabt i dannelsen af en ny underklasse.”

Mogens Lykketoft, (Jyllands-Posten – Ritzau 30/11-2002)
Højreradikal?

“Nazisterne var fundamentalister, der ville udrydde folkeslag, der ikke var som dem, men de muslimske fundamentalister er vor tids nazister. Fordummende sætter de sig som dommere over alt og alle, men de skal selv dømmes.”

Per Stig Møller (27/10-2002)
Højreradikal?

“Det er fatalt, når de venstreintellektuelle ikke synes, de kan være befolkningen bekendt. Folkelighed er jo stort set identisk med dårlig smag.”

Henning Fonsmark (Interview i Politiken d. 9-3-2002)
Højreradikal?

“Vi kan ikke konstruere en politisk etik på rettigheder, politisk etik er et resultat eller en konstruktion af borgeres sunde politiske dømmekraft.”

Lektor Søren Hviid Pedersen (Rettigheder er resultater af politik – Weekendavisen 18-4-02
Højreradikal?

“Men der er ingen bønneledere i Danmark, der er tilhængere af det, man i det omgivende samfund forestiller sig som en god integration. Mange af dem prædiker tværtimod isolation, intolerance og chauvinisme. Jeg mener, man skal adskille religion og politik. Der er ikke een imam, der siger, at det kan lade sig gøre.”

Naser Khader (Berlingske 29. september 2001)
Højreradikal?

“Sat på spidsen kan man formulere det sådan: Enten reformerer vi en række af vores velfærdsordninger, eller vi tvinges til at sætte et hegn rundt om Danmark for at holde dem, der kræver del i rigdommen, ude.”

Nina Smith, Vismand (Jyllands-Posten 8/2-03 / Link)
Højreradikal?

“De politisk korrekte socialdemokrater, som har levet bag Christiansborgs tykke mure i mange år, har aldrig beskæftiget sig med integration og forstår ikke alvoren af dette.”

Simon Pihl Sørensen, tidl. rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen (Kilde: Jyllands-Posten September, 2002)
Højreradikal?

“Tørklædet er ikke påbudt i Koranen, men er opfundet som en hjælp til muslimske drenge og mænd, der gerne vil lege ‘politibetjente'”

Gustav Sieg Jørgensen, Radikal politiker
Højreradikal?

Apartheid

Nazisme

Så vidt jeg husker betragtede nazisterne sig selv (arierne) som overmennesker og andre som undermennesker. Det minder mig om en nutidig religion der inddeler menneskeheden i momins (troende) og kafirer (ikke-troende). Verden tilhører de første (lebensraum) og der er kun plads til undermenneskerne (dhimmier) hvis de indordner sig under momins 20 punkter (apartheid) og betaler skat(jiziya):

Jeg kan se følgende punkter for mig opslået på en plakat i generalgouvernementet:

Regler for dhimmier:

They are not to build any new places of worship.

They are not to repair any old places of worship which have been destroyed by the muslims.

They are not to prevent muslim travellers from staying in their places of worship.

They are to entertain for 3 days any Muslim who wants to stay in their homes and for a longer period if the muslim falls ill.

They are not to harbor any hostility or give aid and comfort to hostile elements.

They are not to prevent any one of them from getting converted to Islam.

They have to show respect to every Muslim.

They have to allow Muslims to participate in their private meetings.

They are not to dress like muslims.

They are not to name themselves with Muslim names.

They are not to ride on horses with saddle and bridle.

They are not to possess arms.

They are not to wear signet or seals on their fingers.

They are not to sell or drink liquor openly

They are to wear a distinctive dress which shows their inferior status and separates them from Muslims.

They are not to propagate their custom and usages among the muslims.

They are not to build their houses in the neighbourhood of muslims.

They are not to bring their dead near the graveyards of the muslims.

They are not to observe their religious practices publicly or mourn their dead loudly.

They are not to buy muslim slaves.

 

Kloge ord

Filed under: Citater, Filosofi, Historie, Kristne — Tags: , — Hodja @ 22:37

Citater

The best way to drive out the devil, if he will not yield to texts of Scripture, is to jeer and flout him, for he cannot bear scorn. — Luther

og

The devil…the prowde spirit…cannot endure to be mocked. — Thomas More 
 

De fantastisk modige palæstinensere

Som vi nu ser på TV, og som vil smide Skandinaverne ud, men som gladeligt modtager i milliarder af euro til deres gennemkorrupte og kriminelle elite, bliver i British Medical Journal karakteriseret således:

Thirdly, having condemned Israeli troops, Summerfield omits the immorality of Palestinian military tactics. Militant groups regularly encourage children to act as human shields for snipers or Kassam rocket brigades—crimes under international law. The former Palestinian prime minister Abu Mazen was quoted in the Kuwaiti newspaper Alzaman on 20 June 2002 as saying: “At least 40 children in Rafah lost their arms from the throwing of Bangalore torpedoes [pipe bombs]. They received five shekels [about £0.60] in order to throw them.”

BMJ  2004;329:1110 (6 November), doi:10.1136/bmj.329.7474.1110  

 

Beskyttelses filter

ELIF AIR AB TIZAK!

  
“Da MINUT ligesom alle højre blogger i Danmark har massive hits fra mellomøsten, forsøger vi at stoppe dette ved at sætte visse ord ind på siden, da bl.a. Saudi-Arabien har et effektivt filter, som skulle stoppe besøg på sider med visse ord, om det hjælper ved vi ikke, men vi prøver.”

sex-israel-porno-israel-star of david-nude-israel-gay-freedom-israel-ariel sharon-jesus-jesus christ-sex-israel-nude-freedom of speach-israel-tel aviv-jews-nude-sex-gay rights-passion of christ-mel gibson-israel-nude-porno-sex-tel aviv-shalom-sabbat-torah-israel-shalom-sex-sex-israel-porno-israel-star of david-nude-israel-gay-freedom-israel-ariel sharon-jesus-jesus christ-sex-israel-nude-freedom of speach-israel-tel aviv-jews-nude-sex-gay rights-passion of christ-mel gibson-israel-nude-porno-sex-tel aviv-shalom-sabbat-torah-israel-shalom-sex-sex-israel-porno-israel-star of david-nude-israel-gay-freedom-israel-ariel sharon-jesus-jesus christ-sex-israel-nude-freedom of speach-israel-tel aviv-jews-nude-sex-gay rights-passion of christ-mel gibson-israel-nude-porno-sex-tel aviv-shalom-sabbat-torah-israel-shalom-sexsex-israel-porno-israel-star of david-nude-israel-gay-freedom-israel-ariel sharon-jesus-jesus christ-sex-israel-nude-freedom of speach-israel-tel aviv-jews-nude-sex-gay rights-passion of christ-mel gibson-israel-nude-porno-sex-tel aviv-shalom.

Nu er der selvfølgelig nogen der bliver skuffet hvis de søger på sex og så kommer ind her, men til de Saudier der kommer ind her så:

Koos – nikomak – sharmuta – zarba – kis – zib – Elif air ab tizak! – kisich – Elif air ab dinich -Mos zibby! – Waj ab zibik! – kelbeh – Muti – Kanith – Kwanii – Bouse Tizi.Nu er der selvfølgelig nogen der bliver skuffet hvis de søger på sex og så kommer ind her, men til de Saudier der kommer ind her så:Koos – nikomak – sharmuta – zarba – kis – zib – Elif air ab tizak! – kisich – Elif air ab dinich -Mos zibby! – Waj ab zibik! – kelbeh – Muti – Kanith – Kwanii – Bouse Tizi.

Tyvstjålet fra: minut: fri konservativ http://arkaisk.blogspot.com/

To our international readers

This blog is back upped – if any problems should appear, it will rise again shortly.

Hvis fjolserne tror de kan lukke munden på os – kan de godt tro om.

EU warns on Danish boycott

The European Union has warned Saudi Arabia that the bloc will take action at the World Trade Organisation if the Riyadh government supports a boycott of Danish goods.

Peter Mandelson, the EU trade commissioner, told the Saudi Minister of State that any Danish boycott would be a boycott of the European Union.

Peter Power, a EU spokesman, said on Monday: “He made it clear that if the Saudi government had encouraged the boycott, Commissioner Mandelson would regret having to take the issue to the WTO.”

A Danish newspaper’s publication of caricatures of Prophet Muhammad has led to tension between Denmark and some Muslim countries.

The Saudi minister told Mandelson the government had not encouraged the boycott.

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/0714852B-BC46-4BA2-B2A6-10990F9E0F12.htm

Så forstår man, at regeringen dernede har påstået ikke at stå bag. Bare underligt boykotten breder sig så hurtigt.

Fra Al-jazeera’s hjemmeside

“10. Stand by colleagues in the profession and offer them support when required, particularly in light of the acts of aggression and harassment to which journalists are subjected at times.

Cooperate with Arab and international journalistic unions and associations to defend freedom of the press.”

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/07256105-B2FC-439A-B255-D830BB238EA1.htm 

Her er der en tegning af Muhammed som vil noget

Så er Jyllandspostens de rene vuggestue-skriblerier ved siden af:

http://www.nicedoggie.net/2006/?p=165

Older Posts »